Fredskämpen Rudolf Hess

Dagens Datum 17 augusti: Denna dag 1987 mördades martyren Rudolf Hess. Under sin levnadstid gjorde sig Rudolf Hess känd som en plikttrogen nationalsocialistisk ledare och fredskämpe. 

Hess copy

Hans fullständiga namn var Walter Richard Rudolf Hess, och han föddes den 26 april 1894 som äldste son till de tyska föräldrarna Clara Hess (född Münch) och Fritz Hess i den egyptiska hamnstaden Alexandria, där hans far var en framgångsrik grosshandlare med sitt företag Hess & Co. Rudolf kom att få två syskon, Alfred som föddes 1897 och systern Margarete som föddes 1908.

Familjen levde i en stor och ståtlig villa på den egyptiska kusten nära Alexandria, men besökte ofta sommarhuset i Reichsoldgrün, Tyskland, från och med 1900. Fritz, Rudolfs far, hörde hemma i Fichtelgebirgeregionen i tyska Bayern.

I Alexandria gick Rudolf Hess på en tyskspråkig protestantisk skola mellan åren 1900 till 1908, innan han vid 14 års ålder skickades hem till det tyska riket för att gå på internatskola vid Bad Godesberg. Hess uppvisade talang för flera olika vetenskapliga ämnen och matematik, men eftersom hans far ville att han skulle hjälpa till med familjeföretaget sändes han 1911 till den schweiziska handelshögskolan École supérieure de commerce i Neuchâtel. Efter ett år på handelshögskolan blev Rudolf lärling vid ett handelsbolag i Hamburg. Framtiden verkade förutbestämd för unge Rudolf, men han själv kände sig inte kallad för den sortens liv.

Rudolf Hess som soldat under första världskriget.

Rudolf Hess som soldat under första världskriget.

När första världskriget utbröt 1914 anmälde sig den 20-årige Rudolf Hess som frivillig vid det bayerska fältartilleriet. Han förflyttades kort därpå till infanteriet, där han deltog i skyttegravskriget på västfronten, exempelvis vid första slaget vid Somme. Bland taggtråd, blod och vinande kulor gjorde han sig med sitt mod, lugn och glada humör mycket populär bland sina medkämpar.

Efter ett halvår på fronten befordrades Rudolf till korpral och efter tre år, 1917, blev han löjtnant. Vid det här laget hade han skadats svårt två gånger, bland annat ett skott genom vänstra lungan. Som löjtnant förflyttades han sedermera till flygvapnet, där han blev stridspilot fram till vapenstilleståndet i Compiègne den 12 december 1918.

Den nesliga freden medförde inte bara förändringar för Tyskland som nation utan även för familjen Hess vars alla tillgångar i Egypten beslagtog av britterna. Allt som hans far och han själv byggt upp var nu raserat av denna förhatliga ”fred”. För Rudolf Hess var dock fosterlandets missöde, svält och vanära värre än privata finansiella nedgångar.

Det brutala förtryck som följde stilleståndet i Compiègne och sedermera de absurda kraven vid Versaillesfördraget där Tyskland tvingade att ta på sig all skuld för all världens problem och prostituera sig till bankhusen i England, Frankrike och Amerika var någonting som föranledde skapandet av en ny politisk rörelse i Tyskland: Nationalsocialismen.

Likt de flesta tyskar, särskilt de som kämpat vid fronten, var Rudolf Hess djupt chockad över förhållandena i Tyskland. Efter det nesliga nederlaget, föranlett av att Tysklands hemmafront kapats och kastats in i generalstrejk och revolution av judiska bolsjeviker medan de tyska männen var i fält, gick Rudolf Hess med i Freikorps, en frikår bestående av före detta soldater som krossade den judiskt ledda ”sovjetrepubliken” i Bayern.

Hess skulle aldrig glömma hur judiska kommunister vänt ett framgångsrikt krig till nederlag genom att inleda en generalstrejk som orsakade svält och ammunitionsbrist vid fronten och som tvingade in Tyskland i splittring, ekonomisk kollaps och grav vanära efter Versaillesfördraget. I ett brev som han skrev till en kusin beskriver han sina känslor vid tidpunkten:

Du vet hur jag lider av situationen som vår en gång stolta nation har drabbats av. Jag har slagits till ära för vår fana där en man i min ålder givetvis var tvungen att slåss, där förhållandena var som värst i leran och smutsen i helvetet vid Verdum, Artois och annorstädes. Jag har bevittnat dödens skräck i alla former, blivit hamrad i flera dagar med tungt bombardemang, sovit i skyttegrop i vilken låg en halv fransmans döda kropp. Jag har hungrat och jag har lidit, såsom alla soldater vid fronten. Och ska allt detta ha varit förgäves, lidandet hos det goda folket hemmavid ha varit förgäves? Jag har hört från dig vad du och ni kvinnor fått genomlida! Nej, om allt detta varit förgäves så skulle jag i dag ångra att jag inte satte en kula genom min hjärna när det monstruösa vapenstilleståndets villkor och dess accepterande publicerades. Jag gjorde det inte med den enda anledningen att hoppas att en dag kanske kan reversera detta öde.

Från och med denna tid kastade sig Hess in i kampen om att omintetgöra vanäran från Versailles. Hess första möte med NSDAP och Hitler var en kväll i maj 1920 på Starneckerbryggeriet i München, där Hess hörde Hitler tala. När han sedermera återvände hem samma kväll sa han till Ilse Pröhl, sin blivande fru:

I övermorgon måste du komma med mig till ett möte med Nationalsocialistiska Arbetarpartiet. Någon okänd ska tala; jag kan inte komma ihåg hans namn. Men om någon kan befria oss från Versailles så är han den mannen. Denne okände man kommer att återställa vår ära.

Efter detta blev Rudolf Hess medlem nummer 16 i det lilla partiet, den 1 juli 1920. Han drogs starkt till Adolf Hitler, och han formulerar sina anledningar i ett brev skrivet 1921:

Kärnfrågan i det hela är att Hitler är övertygad om att ett nationellt återuppstående är möjligt endast om vi kan lyckas med att leda den stora massan av folket, särskilt arbetarna, tillbaka till nationellt medvetande. Men detta är endast möjligt i kontext med resonabel, ärlig socialism.

Hess och Hitler 1924.

Hess och Hitler 1924.

Vid tidpunkten var de flesta andra ”nationella” inte socialistiska, utan snarare borgerliga, och detta gav inget större gehör hos de breda lagren, som knappast gynnas av konservativ högerpolitik. Ytterligare en anledning var Hitlers vältalighet, och Hess ansåg att man knappast kunde finna en man vilken kunde inspirera vänsterinriktade fabriksarbetare på samma gång som han talade till fabrikörerna.

Hitlers enorma talarbegåvning fick 1921 just detta uttryck när han under tre timmar talade till några hundra industrialister och provinsguvernören för München och då vann deras fulla medhåll.

Hess var övertygad om att Hitler var mannen som skulle göra Tyskland fritt och starkt igen. Hess kämpade genom de svåra åren vid Hitlers sida och blev känd som den evigt trogne kämpen, något som kom att inspirera många att följa hans exempel och bli edsvurna kämpar för den älskade Führern och ett storslaget Tyskland. Hess deltog även vid ölhallskuppen och blev tillsammans med Hitler fängslad i Landsberg.

Något som är okänt för många är att det var Rudolf Hess som skrev ned boken Mein Kampf, medan Adolf Hitler satt fängslad i Landsberg efter kuppförsöket 1923. Hitler talade och Hess, som ofta satt med sin Führer i fängelset, antecknade Hitlers ord så att det blev en bok. Hess lämnade även ett antal redaktionella ändringsförslag till flera kapitel i boken.

Den 20 december 1924 släpptes Adolf Hitler ut från Landsbergsfängelset och fyra månader senare blev Rudolf Hess hans personliga sekreterare, trots att han inte hade någon officiell rang inom NSDAP. Efter detta följde han med ledaren när han höll tal i hela landet, och fick på nära håll se hur partiet växte. Efter den slutgiltiga valsegern 1933 utsågs Hess till Führerns ställföreträdare, vilket han förblev fram till krigsutbrottet 1939, då Hermann Göring tog över denna post (på grund av krigstid). Rudolf Hess förblev dock Hitlers närmaste vän och bundsförvant.

Hitler, Hess med flera i Landsbergsfängelset 1924.

Hitler, Hess med flera i Landsbergsfängelset 1924.

Den 10 maj 1941 försökte Hess komma i kontakt med hertigen av Hamilton, som han träffat vid OS i Berlin 1936 och som var medlem i Anglo-German Fellowship Association. Detta var för att på någon väg kunna inleda fredsförhandlingar i ett läge där Churchill och hans hundar inte ville höra talas om fred, utan var fast beslutna att hetsa hela världen till krig mot Tyskland. Det nationalsocialistiska Tyskland lämnade en mängd olika fredsförslag till bland andra britterna; Hitlers första utrikespolitiska tal var en vädjan om fred mellan nationerna och Rudolf Hess höll själv ett fredstal redan 1934. Trots detta blev de nationer som senare skulle kallas ”de allierade” allt aggressivare mot Tyskland.

Hess sköts ner och greps av britterna våren 1941 då han flög till Storbritannien för att mäkla fred. Hess flög till Storbritannien med förhoppningen att den brittiska aristokratin skulle lyckas förhandla fram en fred med den brittiska regeringen, men istället flög han in i en fälla som kom att leda till många årtionden av misär för denne tappra och lojala man. Istället för att ta emot denna fredsvädjan blev Hess fängslad och sedan dömd i Nürnberg – absurt nog för ”brott mot freden”.

Vraket efter Hess Bf 110-plan på åkern i Eaglesham.

Vraket efter Hess Bf 110-plan på åkern i Eaglesham.

I förslaget, som Hess lämnade, och som kan ha varit skrivet av Hitler själv, skulle kriget omedelbart avbrytas och Tyskland skulle ge tillbaka Frankrike, Holland och Belgien, Danmark och Norge, men däremot inte Elsass-Lothringen och Luxemburg där invånarna var tyska. Som tillägg var Hitler även beredd att dra sig ur Jugoslavien och Grekland. I två dagar talade Hess med Churchills utsända, och han var uppenbart övertygad om att dessa skulle acceptera de minst sagt generösa villkoren. Först när han pratat färdigt informerades han om att Storbritannien nu var allierat med Sovjetbolsjevikerna och att han hade helt förts bakom ljuset. Istället för någon diplomatisk immunitet så blev han fånge.

Efter många årtionden av förnedring, under vilka han knappt fått träffa sina egna barn och sin fru, blev han till slut den 17 augusti 1987 mördad av brittiska MI6, innan han kunde berätta sin historia för världen. Under hela tiden i fängelset lästes alla hans brev igenom noggrannt och han var strikt förbjuden att tala om sitt uppdrag att mäkla fred eller någonting annat politiskt relaterat. Enligt tidigare hemligstämplade dokument som nu blivit släppta genom ”Freedom of Information Act” blev Hess mördad i sin cell av två brittiska agenter i syfte att han inte skulle läcka ut uppgifter om andra världskriget.

Rudolf Hess med sin son.

Rudolf Hess med sin son Wolf.

Rudolf Hess son, Wolf Rüdiger Hess, hade vid tillfället fört en mångårig kamp för att få sin far släppt från Spandau-fängelset. Denna kamp såg ut att kunna lyckas.

I väst hade USA, Storbritannien och Frankrike under många år hävdat att de kunde tänka sig att frige Hess men att Sovjetunionen vägrade gå med på det. Under våren 1987 började medier i väst rapportera att Sovjetunionen kunde tänka sig att släppa Hess fri och i juli såg det ut som om Hess frigivning var nära förestående. Månaden därefter mördades Hess. Wolf Rüdiger Hess skrev tre böcker där han försökte rentvå sin far men fick aldrig träffa honom igen i i friheten.

Hess var en man som gav allt för kampen, bokstavligen, utan att någonsin vika en tum i sin lojalitet. Dessa är hans sista ord i det offentliga rummet, och det är inte mer än rätt att han själv ska få avsluta sin historia med sina egna ord:

Översättning:

Jag hade förmånen att i många år arbeta under största sonen min nation har fört fram under sin tusenåriga historia. Även om jag kunde skulle jag inte vilja att utplåna denna tid från mitt liv. Jag är lycklig i vetskapen att jag har gjort min plikt mot mitt folk, min plikt som en tysk, som nationalsocialist, som en lojal anhängare av min Führer. Jag ångrar ingenting.

Om jag skulle börja om från börja igen, skulle jag handla just så som jag handlade, även om jag visste att det skulle sluta med att jag blir bränd på bål. Oavsett vad människor gör, skall jag en dag stå inför Gud den eviges domstol. Jag kommer att svara honom, och jag vet att han kommer att frikänna mig.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

39 Kommentarer till "Fredskämpen Rudolf Hess"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
Landser
Gäst
Nybörjare
Landser

46 års fängelse och mördad som en 93-åring som inte ens kunde gå själv…
Det är vad han fick för att flyga till Skottland och försöka avsluta kriget på ett fredligt sätt,skamligt och motbjudande…

”När du ser ett porträtt av denne gamle man,
minns då hans kamp och hur han brann
För fred och frihet, för blod och jord
Som lön för mödan, tortyr och mord :

Rudolf Hess – Kraften i din tro, övervann smärtan
Rudolf Hess – Du lever för evigt i våra hjärtan”!

Aktivist
Gäst
Nybörjare
Aktivist

Hell Rudolf Hess! – fängslad av en demokrati för att ha försökt skapa fred mellan nationerna och mördad för att han visste för mycket om de allierades roll i andra världskriget.

Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr

En stor man i så många avseenden och lojal ändå in i döden mot den enda åskådning som ÄR sanningen och de eviga kosmiska lagarna.

Rudolf Hess. Vi minns dig för alltid.

legionæren af 27 juni 1942
Gäst
Nybörjare
legionæren af 27 juni 1942

Rudolf Hess. Den største fredsmægler i menneskehedens historie.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Rudolf Hess – I sanning en martyr. Du blev mördad av segrarpakten, av dessa mörkermän. Rudolf Hess – Ditt minne lever kvar. De fruktar ännu ditt namn, ja de fruktar sanningen.

Gnapp
Gäst
Nybörjare
Gnapp

Hell Hess. Segermakterna försöker tona ner mordet som en ”överspelad” händelse, samtidigt som man forsätter att repetera gasjudiska sagor för att ”inte glömma”. Nej, vi glömmer inte.

Pontus
Gäst
Nybörjare
Pontus

Stod rakryggad ända in till slutet ..

Ich bereue nichts!

Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr

Det som slog mig i artikeln är att Hess fick beskedet att Storbritannien redan hade lierat sig med Sovjet i maj 1941 eller tidigare. Mig veterligt är väl den officiella versionen att den brittiska Sovjetalliansen inleddes med Operation Barbarossa den 22 juni samma år. Så, då bör det väl istället ha varit den brittiska alliansen med Sovjet som föranledde Operation Barbarossa, på något sätt måste Hitler ha fått reda på alliansen och det var alltså Stalin som svek Hitler. Man förstår varför britterna inte ville släppa Hess fri.

Jochen
Gäst
Nybörjare
Jochen
Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr

Mycket intressant bok. Så fort man börjar nysta i den härva av lögner och fulspel som omger WWII så görs nya upptäckter och logiken blir plötsligt glasklar.

Anderszon
Gäst
Nybörjare
Anderszon

Det var visst någon herre som sa att så fort man lyfter på en sten så………

Morningstar
Gäst
Nybörjare
Morningstar

Brukar ju finnas fullt med alla slags äckliga djur där under.

L
Gäst
Nybörjare
L

Fantastisk DD! Stort tack.

Rudolf Hess minne lever!

Bernhard Dietsche
Gäst
Nybörjare
Bernhard Dietsche

Herzlich willkommen, kamerad.

Det var verkligen en rörande uppgift att få skriva om denne man. Vid alla gudar! Jag hoppas innerligt att alla offer från den tiden, nu och i framtiden kommer ge oss det Rike som måste bli verklighet om vi, den sanna mänskligheten, ska fortsätta existera.

Vi minns dig, Rudolf Heß, vår ärade kamrat och hjälte. De fördömda kunde döda din kropp, men din själ är här bland oss! Detsamma gäller alla hjältar som en gång gav sina liv för drömmen om en ljus värld där ära, rättvisa, sunt förnuft och det naturliga än en gång regerar.

Hell Seger!

Joel B
Gäst
Nybörjare
Joel B

Med en tår i ögat och kampens eld i bröstet saluterar jag dig, Rudolf Heß du sanningens soldat.

Für Blut, Boden und Ehre

Anderszon
Gäst
Nybörjare
Anderszon
Vid den här tiden turistade jag och några vänner i Östberlin. Jag hade införskaffat en tjock reseguide på tyska som jag slukade från pärm till pärm. Berlin med dess många preussiska magnifika byggnadsverk hade alltid fascinerat mig och att besöka Pergamonmuseet var en gammal dröm som äntligen gick i uppfyllelse. I reseguiden stod det så här om ”sevärdheten” Rudolf Hess och Spandau: ”Der zweite Schizophrene Ort liegt in Spandau in der Wilhelmstasse 23. Das 1878 erbaute Backstein-Trutzburg-Zuchthaus wurde 1947 zum Kriegsverbrechengefängnis der Allierten umfunktioniert. Nach dem Nürnberger Urteil sassen hier Albert Speer, Walter Funk, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Karl… Läs mer »
Hanna
Gäst
Nybörjare
Hanna

Jo men varför, jag har svårt att tänka mig att det skulle vara något så banalt att han blev lurad av MI6 att komma till England.

70 år senare skulle de lätt kunna säga, ”Jaha, så vi lurade vice-führern, vänd på sidan”.

Nej, det ‘måste’ vara någon helt annan anledning och Rudolf borde ha vetat allt som var värt att veta om tredje riket i egenskap av dess näst högste chef.

Hanna
Gäst
Nybörjare
Hanna

* Orsaken till att han blev mördad av MI6 (om det inte var underförstått)

Bernhard Dietsche
Gäst
Nybörjare
Bernhard Dietsche
Man kan ju notera att de dödade alla ledare och de flesta som varit involverade med koncentrationsläger. Då finns alltså få eller ingen som kan säga emod de lögnaktiga sionisterna genom att ställa sig upp och säga ”Nej! Jag var där, det fanns inga gaskammare!”. Särskilt inte folkligt älskade ledare som herr Heß. Det de gjorde var istället att tortera tyska officerare genom sodomi, pungsparkar, elektroder, tandläkarborrar, svält, misshandel, ”waterboarding” och en massa andra hemskheter för att få fram ”bekännelser” som tillät tyskarna att äntligen få dö och slippa sina ofta judiska eller homosexuella torterares plågor. Verkligen inget trevlkgt kapitel… Läs mer »
Anderszon
Gäst
Nybörjare
Anderszon
I egenskap av ställföreträdare var Hess naturligtvis lika välinformerad som Hitler. Att släppa Hess och låta honom delge världen all sin kunskap om skeendena bakom stängda dörrar i maktens korridorer hade ju varit lika förödande som att släppa självaste Hitler om han hade hamnat i fångenskap. Tyskarna beslagtog ju all dokumentation dom kom över om judarnas samröre med politiker och andra makthavare i dom ockuperade länderna, dokument som senare tyvärr hamnade i Stalins händer och som han kunde öva utpressning på politiker i Väst med i dom kommande fredsförhandlingarna och uppstyckningen av Europa. I takt med att den utvalda klicken… Läs mer »
Trond Helgeland
Gäst
Nybörjare
Trond Helgeland
Mycket bra insikter. Det här, gott folk, är anledningen till att vi kommer vinna. Vi har förvisso vår andel både korkade och normalbegåvade, men oftare än inte så har vi vår tids skarpaste hjärnor. Det börjar ta form, men en ny strategi behövs. Man vinner ingen kamp i längden genom klistermärken eller att gå runt och slåss med poliser eller trashankar. Folk vet vilka vi är nu, så det är dags för en ändring som innebär övergång från showbusiness till realitet. Vi behöver skapa reell (finansiell) makt och agera smartare. Exempelvis genom laglig affärsverksamhet och skapa egna samhällen på sikt… Läs mer »
Trond Helgeland
Gäst
Nybörjare
Trond Helgeland

De som känner mig vet att jag haft dessa tankar sen förra hösten, när jag bland annat diskuterade det med Klas, som verkade ha tänkt minst lika långt. Det är så otroligt att vi har ett överlag bra ledarskap, till skillnad från andra.

Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr

Svaret är nog att Hess kände till Storbritanniens hemliga pakt med Sovjet som slöts 1940.

Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr

1939 t.o.m, 15 oktober tydligen.

Wax
Gäst
Nybörjare
Wax

Kampen mot de svensk-fientliga och kultur-marxisterna kommer att kräva vårt yttersta Varje dag!

Wax
Gäst
Nybörjare
Wax

Samtliga Germanska nationalister behöver hålla sig till högsta möjliga standard!! SAMTIDIGT som kampen måste få Kosta på.

Radio Islam
Gäst
Nybörjare
Radio Islam

http://www.arminius.se/melaouhi-abdallah-rudolf-hess-viimeiset-vuodet-ja-kuolema.html

Arminius har en ny bok om Hess ( R.I.P) av Abdallah Melaouhi översatt till finska av Henrik Holappa i lager. Någon som kan finska här,och som kan berätta lite av vad boken handlar om?

Radio Islam
Gäst
Nybörjare
Radio Islam

När vi talar om Rudolf Hess så*

Thomas
Gäst
Nybörjare
Thomas

Boken handlar främst om Hess dagsrutiner och förstås hans sista dag. Sådär kort och gott. Det finns också intressanta bilder i boken och foton av flera brev som Hess skrivit till bekanta under sin tid i Spandau.

Vänster
Gäst
Nybörjare
Vänster

J

Thomas
Gäst
Nybörjare
Thomas

Väldigt intressant bok som alla borde läsa.

Ola
Gäst
Nybörjare
Ola

Hell Rudolf Hess!

Ingemar W
Gäst
Nybörjare
Ingemar W

Rudolf Hess närvarande.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Hmm ,det märks hur insatta i ämnet ni på redaktionen är!!!
Tyska föräldrarna??? Om jag minns rätt så var hans mor grekinna.
Rätta mig om jag har fel.

Jochen
Gäst
Nybörjare
Jochen

Jag har också läst det någonstans, men jag kan inte hitta den uppgiften längre. Det kanske bara var något felaktigt rykte.

Gargamel
Gäst
Nybörjare
Gargamel

Ni i redaktionen är så pantade! Om jag minns rätt så var hans far en enarmad berb från Ankara. Rätta mig om jag har fel.

Har du, till att börja med, några faktiska belägg för det du påstår gällande Hess mor?

Anders Jonsson
Gäst
Nybörjare
Anders Jonsson

Hans sista offentliga ord är starka eviga ord.

Rudolf Hess: En hjälte och Hitlers vän som aldrig kommer att bli glömd. Han skall äras till evig tid!

Hell seger!

Morningstar
Gäst
Nybörjare
Morningstar

Det ryktas ju att det var häxan Thatcher själv som gav ordern till MI6. Må kärringen brinna i helvetet tillsammans med landsmän som Churchill och Bomber Harris.

Jochen
Gäst
Nybörjare
Jochen

Måste påpeka ett fakta fel i artikeln, Hess blev aldrig nerskjuten men ialla fall kan rekomendera denna bok, riktigt intressant: https://www.amazon.co.uk/Double-Standards-Rudolf-Hess-Cover-Up/dp/0751532207

wpDiscuz