Framtidens verklighet

REPORTAGE. Sd kommer fortsätta växa men inte erbjuda några lösningar. Klas Lund förklarade var Motståndsrörelsen kommer in i bilden och idéerna bakom en ny partibildning.

Ett bepansrat polisuppbåd bevakade lördagen den 31 januari stationsområdet i Stuvsta i Stockholm. Det var samlingsplatsen för personer som kommit för att lyssna på Nordiska motståndsrörelsens ledare, Klas Lund.

Klas Lund, ledare för Nordiska motståndsrörelsen

Klas Lund, ledare för Nordiska motståndsrörelsen

Eftersom föredraget hade annonserats öppet, var det även andra som rörde sig i Stuvsta. Dessa hade helt andra intressen än att höra på vad Klas Lund skulle berätta.

Våldsvänstergrupper skvallrade om samlingen i Stuvsta genom bland annat twitterinlägg. Journalister från Expressen hade också sökt sig dit. Samlingen skedde däremot utan några störningar och arrangörerna kunde på ett välorganiserat sätt skjutsa alla personer till möteslokalen.

Aktivister kampanjade om föredraget.

Aktivister kampanjade om föredraget.

Expressens rubriker var Nazister håller möte söder om Stockholm och Här samlas nazisterna söder om Stockholm kombinerat med förutsägbara stereotypa beskrivningar. Även fast det inte var något dramatiskt kring lördagens möte försökte Expressen måla upp situationen som något fasansfullt:

I Stuvsta väckte nazisterna avsky och oro. Folk kröp in i affärerna runt centrumparkeringen.

Expressen passade även på att hänga ut flera personer som skurkar. Jag och andra kan intyga att det är journalisterna på Expressen som är skurkarna. Dessa bedriver ingen journalistik och har ingen som helst vilja att förmedla något relevant av sammanhanget.

Det relevanta sammanhanget denna lördag var föredraget med Klas Lund och tillgängligheten för en bredare publik. Det är många tillfällen som har gått förlorade genom att föredrag arrangerats internt eller vänt sig till en begränsad krets. Genom öppna inbjudningar ökar möjligheten till större kontaktytor.

Föredraget med Klas Lund gav nya perspektiv på framtiden.

Föredraget med Klas Lund gav nya perspektiv på framtiden.

Eftersom innehållet i Klas Lunds föredrag är banbrytande mot hur många resonerar politiskt, tror jag att det kan bli en effekt med ”ringar på vattnet”. Även personer som inte ännu är personligt delaktiga i Motståndsrörelsens verksamhet kommer att ta till sig organisationens unika idéer. Under lördagen föredrag träffade jag personer även från andra organisationer som tog intryck av Klas Lund.

Sverigedemokraternas framgångar och decemberöverenskommelsen är aktuella ämnen som Klas Lund behandlande. Vilken roll spelar Sd? Vill det sig rätt, kan Sd fungera som en vägröjare, där radikalare krafter kan ta vid. Klas Lund beskrev varför Motståndsrörelsen är radikal och vad det egentligen innebär.

forettfrittochenatnorden

Bakgrunden till den politiska situationen kan kopplas till att de etablerade partierna har blivit föråldrade. Historiskt företrädde de gamla partierna klasser och ekonomiska intressen. Partiernas kamp sinsemellan bottnade som regel i hur samhällets resurser ska fördelas:

– I det mångkulturella Sverige har den klassiska basen för dessa partier börjat upplösas. Skillnaderna mellan partierna har också i stort sett försvunnit och rent ideologiskt blir det allt svårare att särskilja socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet med flera, från varandra. Man kan säga att de alla har rört sig mot det som kan uppfattas som den liberala mitten på den politiska skalan.

I ett mångkulturellt Sverige har Sd stor potential eftersom väljarbasen utgör landets största etniska grupp. Klas Lund förklarade att det inte är orimligt att Sd till slut kan bli det största partiet. Den politiska partigeografin kommer att förändras:

– Den gamla uppfattningen från det homogena Sverige, om att partilojalitet bestämdes av samhällsklass, kommer stegvis trängas undan till förmån för en uppfattning där ras, etnicitet, kultur, och i viss mån även religion, alltmer kommer att definiera lojaliteten.

Till skillnad mot Socialdemokraternas samarbetspolitiska linje när Sverige var ett tillväxtland, blir det en helt annan sak i ett mångkulturellt land:

– Även om Sverigedemokraterna i framtiden blir statsbärande parti så kommer de tvingas styra över ett land där klyftorna mellan människor inte längre går att överbrygga.

När Sd sätts på prov kommer de misslyckas att styra Sverige, menade Klas Lund. De som röstar på Sd nu och i framtiden kommer att radikaliseras. Det blir möjligt för ett radikalt alternativ att växa sig starkare än Sd.

Nordiska motståndsrörelsen måste bli den revolutionära och radikala kraften som tar över och som Sd ofrivilligt röjer vägen för. Den kommande partibildningen från Svenska motståndsrörelsen är delvis till för att ta plats och bredda kontaktytorna till folket.

nordenPartiet kommer profilera sig som de etablerade partiernas raka motsats. Partiet kommer ge en sammanhängande helhetslösning och ta upp frågor andra partier inte vågar ta upp eller förnekar, förklarade Klas Lund.

Förutom föredragets innehåll blev lördagen även värdefull då nya personer kunde kommunicera direkt med Nordiska motståndsrörelsens ledare. Under frågestunden fördes samtal kring frågor om guldinvesteringar, panarabismen, överlevnad, Israel, IS med mera. Klas Lund kommenterade den islamistiska terrorgruppen och Mellanöstern:

– Det är en groteskt fundamentalistisk medeltida rörelse. Jag tror på en allmän nergång i Mellanöstern där de gamla staterna förfaller en efter en. Jag tror inte araberna kommer resa sig på en lång tid framöver.

Publiken var angelägen att diskutera kommande sociala oroligheter och konflikter. Klas Lund menade att det kan uppstå situationer när vissa områden i landet helt kan komma att överges. Asylanter som kommer till landet bäddar för konflikter:

– De som kommer hit är ofta i vapenför ålder. Det är en slags invasion det är frågan om.

Jag vill avsluta detta reportage med att återupprepa ”ringar på vattnet”. Personer som var nyfikna men som valde att stanna hemma denna lördag missade något unikt och viktigt. Jag har inte gjort en komplett redogörelse av vad som sades och diskuterades under föredraget.

nordfront propaganda grön

Till er som inte kom vill jag mana er att ta chansen nästa gång som erbjudandet dyker upp. Stockholmsavdelningen som arrangerade detta föredrag bevisade att de kunde ta hand om alla besökare och hålla en god säkerhet.

Följ med oss för att möta framtidens verklighet!

Sprid artikeln på sociala medier!

Taggat med:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om