Första GMO vaccinet ute på marknaden

vaccinesyrringe
USA. Nu har det genmodifierade influensavaccinet Flublok släppts på marknaden. Det är det första influensavaccinet gjort på genmodifierade proteinsträngar och finns nu på marknaden.