Expo sprider lögner om alt-right

Av ,
Chefredaktör
3

FAKE NEWS. Nordfront har granskat Expos senaste påstående om alternativhögern och kommit fram till att tidningen som vanligt ljuger och överdriver.

I onsdags kunde vi läsa att den amerikanska alt-right-rörelsen ligger bakom över 100 mord på Expo Idag. Eller rättare sagt över 100 mord och våldsdåd… utspritt över flera års tid… om man kraftigt tänjer på sanningen… eller fullständigt blåljuger.

Budskapet som förmedlas är i alla fall att USA har massa våldsbenägna högerextremister som springer runt och begår politiska mord stup i kvarten. Sanningen är snarare att det rör sig om ett fåtal personer med svag koppling till den utpekade politiska rörelsen som begått konstiga och oftast helt opolitiska dåd. Alltså samma sak som när media talar om ”rasist-” eller ”nazistdåd” i Sverige.

Bakom siffrorna som presenteras står Southern Poverty Law Center (SPLC), en amerikansk motsvarighet till Expo. Enligt SPLC är de specifika siffrorna 43 döda och 67 skadade i dåd utförda av 13 personer som pekas ut som anhängare av alt-right-rörelsen. Dåden har utförts under tiden 2014-2018.

Vad är alt-right?
Nordfront har tidigare publicerat en översättning av Daily Stormers guide till alt-right där rörelsen beskrivs mer detaljerat. Begreppet alt-right populariserades av Richard Spencer som tillsammans med andra akademiker tillhör rörelsens mer städade och intellektuella representanter. Vid sidan av Spencer och de hemsidor och projekt han driver är Daily Stormer och The Right Stuff, två mer radikala och provokativa medieplattformar, nyckelaktörer inom alt-right. Även Red Ice och diverse enskilda opinionsbildare kan betraktas som en del av alternativhögern.

Det som förenar alt-right i USA är att alla inom rörelsen i någon mån är ”white nationalists”, att de är rasmedvetna och står upp för vita amerikaners intressen. Ett annat gemensamt drag är att de är kritiska till judisk makt.

Vad gäller våld förespråkar ingen aktör inom alt-right våld som politisk metod i dagsläget. Däremot ägnar många inom rörelsen sig åt humor och trollande i form av att man skämtar om saker som att kasta ut kommunister från helikoptrar och att gasa lögnaktiga judar. Våld i självförsvar accepteras och hyllas såklart också, vilket är fullt rimligt och helt lagligt. Men rörelsen är inte terroristisk utan ligger i konflikt med de nationalister som på allvar förespråkar våld och terror som politisk metod.

SPLC:s utpkeade ”alt-right-mördare”.

Granskning av personerna som enligt Expo och SPLC är anhängare av alt-right-rörelsen
Den första personen på SPLC:s lista över alt-right-mördare är Elliot Rodger. Sanningen är att Rodger inte skapades av alt-right-rörelsen utan av den mångkulturella rörelsen då han är rasblandad. Rodgers mamma är en malaysisk kines. Vidare har Rodgers en historia av psykisk ohälsa och han har bland annat ordinerats medicin mot schizofreni och bipolär sjukdom. Rodgers egen förklaring till terrordådet var att han ratades av kvinnor.

Tomorrow is the day of retribution, the day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. For the last eight years of my life, ever since I hit puberty, I’ve been forced to endure an existence of loneliness, rejection and unfulfilled desires all because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection, and sex and love to other men but never to me.

–Elliot Rodger

Den rasliga aspekten i Rodgers dåd, som dödade sju personer och skadade 14, var att han drog slutsatsen att kvinnor inte attraherades av rasblandade personer som han själv. Detta skapade uppenbarligen ett självhat hos Rodgers som också utvecklades till ett mer allmänt hat mot icke-vita människor. Rodgers rasistiska åsikter var dock inte motivet till hans dåd eller den utlösande faktorn, utan det var frånvaron av framgångar med kvinnor i kombination med psykisk ohälsa som förmodligen bottnade i den splittrade identitet som många rasblandade individer brottas med.

Den andre personen på listan är Dylann Roof. Även Roof hade en bakgrund av psykisk ohälsa som bättre fungerar som förklaringsmodell för dessa dåd än politiska åsikter som delas av hundratusentals människor som aldrig har begått något mord eller våldsdåd. Vad gäller politik saknade Dylan Roof koppling till några politiska organisationer eller rörelser. Han anses ha ”självradikaliserats” på internet och agerade uppenbarligen helt på egen hand. I rätten sa Roof att han utförde attacken efter att ha studerat brottsstatistik som visar att svarta begår mycket mer brott mot vita än tvärtom, trots att politiker och medier framställer det som att det är vita som behandlar svarta dåligt. I det som i media är känt som Dylann Roofs manifest skriver Roof att det mer specifikt var medias hyckleri i fallet Trayvon Martin som fick honom att intressera sig för rasfrågan. I manifestet framgår det att Roof är bekant med hur ”white nationalists” tänker, men begreppet ”alt-right” förekommer inte i manifestet. ”No one else has a responsibility for what I have done”, står det också i dokumentet. Den enda organisation som nämns i manifestet är Council of Conservative Citizens, en grupp som bildades 1988 – flera årtionden innan alt-right blev en grej i USA.

Harper-Mercer: Vit terrorist? Eller rasblandad individ med psykiska problem?

Christopher Harper-Mercer, den tredje personen på listan, ska också ha haft en historik av psykisk ohälsa samt levde hos sin mamma som är svart (!). Han ska ha sparkats ut från sin militärtjänstgöring efter ett misslyckat självmordsförsök och gick på en skola för barn med inlärningssvårigheter och känslomässiga problem. Enligt Harper-Mercers mor hade både hon själv och sonen asperger. På sociala medier ska Harper-Mercer ha beskrivit sig själv som rasblandad och han hade också, i likhet med Rodgers, problem med kvinnor. Politiskt hade han tidigare i livet uttryckt sympati för IRA. Vidare är det känt att Harper-Mercer inspirerades av en icke-vit mördare som genom sitt dubbelmord blev en kändis. Uppgifter om att Harper-Mercer skulle ha hatiska vit makt-tendenser i sitt tänkande verkar påstås av en enskild tidning som uppger att källan till uppgifterna är en anonym polisman. Själv beskrev sig Harper-Mercer på en datingsida som en konservativ republikan, men under skolskjutningen där han mördade nio personer verkade hans hat vara riktat mot kristna offer. Harper-Mercer frågade vilka av eleverna i ett klassrum som var kristna och sa sedan att de skulle få träffa sin gud och sköt dem. Uppenbarligen har inte det här dådet heller något med alt-right att göra.

Den fjärde personen, Alexandre Bissonnette, är faktiskt vit och verkar inte ha haft samma problematiska psykosociala bakgrund som de tidigare nämnda personerna. Enligt Wikipedia ska Bissonnette ha uttryckt stöd för Marine Le Pen, Richard Dawkins och Donald Trump – tre personer som inte ingår i alt-right även om t.ex. Trumps valkampanj gav rörelsen energi och nästan alla inom rörelsen stödde Trump framför de övriga presidentkandidaterna. Bissonnettes dåd riktades dessutom mot en moské och motivet till dådet var förmodligen hämnd för alla muslimska terrordåd som riktats mot västvärlden de senaste åren. Expo och SPLC har dock ingen som helst trovärdighet när de å ena sidan konsekvent driver linjen att ingen skugga ska falla över religionen islam som helhet efter muslimska terrordåd samtidigt som de här försöker smeta enskilda personers gärningar på en politisk rörelse som de ogillar.

James Harris Jackson har militär bakgrund och en snabb titt på hans fall gör att man drar paralleller till William Pierces bok ”Jägaren”. Precis som huvudkaraktären i den boken ville Jacksson mörda rasfrämlingar för att förhindra rasblandning. Beväpnad med ett kort svärd högg han ner en okänd svart man innan han uppsökte polis, erkände sitt brott och uppgav motiv till dådet. Någon känd koppling till alt-right verkar inte finnas, men det var uppenbarligen ett genomtänkt och rasligt motiverat mord. Även detta fall visar dock på en dubbelstandard: Tittar man t.ex. på mord och våldtäkter i USA är det extremt mycket vanligare att svarta är förövare och vita offer än omvänt. Ofta finns det explicit rasistiska motiv där de svarta förövarna motiveras av mindervärdeskomplex och ett av media uppmuntrat hat mot vita. Det tydligaste exemplet på den här dubbelstandarden är att 2016 kunde Micah Xavier Johnson på en Black Lives Matter-demonstration mörda fem poliser eftersom han precis som många andra inom BLM-rörelsen hatar vita poliser, detta utan att dådet hölls emot den politiska rörelse han uppenbarligen sympatiserade med. Icke-vita mördare ska alltid betraktas som individer och deras rastillhörighet, religion eller politiska åsikter ska alltid ses som skilda från deras gärningar, motsatsen gäller dock för vita mördare som Jackson. Trots att Jackson bara mördade en person och endast i sitt huvud hade större planer om att påverka rasrelationerna i USA så har rätten beslutat att åtala honom för terrorism. Medias falska verklighetsbeskrivning influerar alltså både lagstiftning och rättsväsendet.

Jackson och Johnson: Två rasistiska mördare – vem av dessa utgör ett hot mot vita människor? Expo vill att du ska vara rädd för han till vänster.

Den sjätte personen, Sean Urbanski, har på väldigt svaga grunder kopplats till alt-right. Han mördade en svart man, men den enda anledningen till att han kopplats till alternativhögern är att han var med i en Facebook-grupp där det postades alt-right-memer. Som alla som har Facebook vet kan det dock hända att man blir tillagd i grupper som man inte själv har något större intresse i, varför det är svårt att säga något om Urbanskis åsikter utan att veta vad han själv verkligen uttryckt för åsikter. En jury, som kan ha påverkats av medias rapportering kring fallet, valde att åtala Urbanski för hatbrott. Rättsprocessen pågår fortfarande och det är alltså okänt om det finns några hållbara bevis som verkligen styrker att det var ett hatbrott. Däremot verkar det styrkt av vittnen och polis att dådet utfördes under påverkan av alkohol och eventuellt även illegala droger. Vittnena verkar inte heller påstå att något rasistiskt ska ha uttalats innan knivhuggningen ägde rum.

Angående termen hatbrott är det ett i sig suspekt begrepp då det inte finns några mord eller misshandlar som med rätta kan kallas för ”kärleksbrott” eller ”icke-hatiska brott”. I princip allt våld mellan individer bygger på hat och ilska, detta oavsett om känslorna är sprungna ur rasistiska åsikter eller inte. Alltså är det ur rättvisesynpunkt förkastligt att likheten inför lagen frångås då vissa former av hat döms hårdare än andra. En vit man som begår ett visst brott kan dömas hårdare än en svart man som begår samma brott, inte för att brottet eller uppsåtet skilde sig åt utan för att rätten påstår sig kunna läsa den vite mannens politiska tankar och ogilla det de ser.

Jeremy Christian, person nummer sju på alt-right-listan, är en småkriminell och imbecill typ som redan hade ett långt brottsregister. En rättspsykiatrisk undersökning efter att han knivhuggit tre personer fastställde ingen bestämd diagnos, men menar att han visar flera tecken på att ha olika former av mentala handikapp. Undersökningen målar upp Christian som en psykiskt instabil 35-åring som samlade på serietidningar och spårade ur dagen efter att hans mamma sagt att han inte fick förvara sin samling i hennes bostad längre. Christians livsmål var enligt undersökningen inte en vit etnostat utan att sälja sina serietidningar och använda pengarna för att flytta till Brasilien där han ville leva med aboriginer i Amazonas. Enligt Wikipedia ska Christian ha deltagit på alt-right-demonstrationer i Portland, men det enda exemplet som ges är en demonstration som arrangerades av en kristen konservativ opinionsbildare som tar avstånd från alt-right. Även om Christian deltagit på riktiga alt-right-demonstrationer så var det i så fall endast ett flyktigt politiskt intresse bland många andra udda intressen som Christian hade och inget som bör tas på större allvar då han mentalt sett verkar befinna sig på ett barns nivå.

Lane Davis är faktiskt en av få personer på den aktuella listan som verkar ha varit en offentlig politisk person innan sitt ”dåd”. Davis lade upp filmer med fokus på konspirationer på Youtube och skrev för en förhållandevis okänd hemsida som förmodligen snarare tillhör alt-light-sfären än alt-right-rörelsen. Han mördade sedermera sin pappa under ett bråk som ska ha uppstått när pappan ville få den 33-årige sonen att flytta hemifrån. Även om politik var en del av den pågående konflikten som gjorde att fadern ville att Davis skulle flytta så finns det uppenbarligen mycket annat som spelade in i det här väldigt personliga mordet.

Den mest kända personen, utöver Dylan Roof, på listan är tveklöst James Fields. Fields var dock en okänd person inom alt-right tidigare, men han deltog förra året på demonstrationen i Charlottesville och körde i samband med det på en kvinna som dog. Nordfront har redan skrivit mycket om det här fallet och jag nöjer mig här med att påpeka att Fields inte är dömd för mord och att hela incidenten, som i media blåsts upp som ett fruktansvärt terrordåd, mycket väl kan vara en olycka helt och hållet förorsakad av vänsterextremister som attackerade Fields bil. Att Fields, precis som flera andra på listan, pekas ut som en brottsling innan han är dömd är förkastligt då hans fall uppenbarligen är mer komplicerat än vad ohederliga ”antirasister” önskar.

William Atchison påstås i vissa källor ha varit aktiv på Daily Stormers forum. Atchison genomförde en skolskjutning där han mördade två elever av sydamerikanskt ursprung och tog sedan sitt eget liv. Representanter för rättsväsendet har dock gått ut med en rättelse och ifrågasatt SPLC:s påstående att Atchisons dåd var rasistiskt motiverat. En rimlig gissning är att rättsväsendet, som sitter på mer information om fallet, har rätt och att SPLC har fel när de påstår att skolskjutningen var ett alt-right-dåd.

Tonåringen Nicholas Giampa misstänks ha skjutit sin flickväns föräldrar efter att dessa förmått dottern att göra slut med honom. Fallet har inte tagits upp i någon domstol ännu och motivet till dådet är uppenbarligen ytterst personligt. I vanliga fall hade detta setts som en personlig tragedi och ungdomlig idioti på hög nivå, men då Giampa bland annat verkar ha uttryckt sig antisemitiskt och beskrivit Adolf Hitler som en hjälte på sociala medier vill lögnpressen och SPLC få detta till ett rasistiskt alt-right-dåd. SPLC påstår dessutom att Giampa är kopplad till en mer radikal politisk organisation som tagit avstånd från alternativhögern.

Riehl: Ännu en ”vit” ”högerextremist” på listan över alt-right-mördare.

Matthew Riehl uttryckte på internet libertarianska åsikter och kallade poliser som han ogillade för nazister. Inga artiklar säger något om hans ursprung, men bilder på hans ansikte talar starkt för att han är rasblandad. Ändå är han den tolfte personen på SPLC:s lista. Riehl ger också ett uppenbart psykiskt instabilt intryck i filmer han lagt upp på nätet, vilket bekräftas av att han tidigare rymt från ett psykboende. Hur han kvalar in som alt-right-mördare är för mig ett mysterium. Enligt etablerade medier kan Riehl ha varit alt-right-anhängare eftersom han postade Pepe the frog-memer. Problemet är bara att Pepe the frog har använts i memer långt innan grodan blev förknippad med alt-right och stämplades som en hatsymbol av SPLC – en stämpling som många motsätter sig och tycker är absurd.

Den sista personen på listan är Samuel Woodward som mördade en homosexuell man efter att denne försökte kyssa honom. Woodward ska enligt Daily Mail ha varit ”White Nationalist”, ”Neo-Nazi” och ”National Socialist”. Enligt SPLC pekar ett okänt vittne ut Woodward som medlem i samma organisation som Giampa, vilket innebär att han kan ha varit ”för extrem” för alt-right. Men det är ändå larvigt att skylla mordet på personens politiska åsikter. En jämförelse hade varit om en överkåt gubbe gått runt och försökt kyssa okända kvinnor. Ingen hade väl sagt att alla kvinnor som blivit förbannade och örfilat mannen var feminister som borde dömas för misshandel och hatbrott eftersom feminister hatar män? Att reagera negativt på ovälkomna närmanden är inte konstigt. Även om det kanske är brottsligt kan nog många män hålla med om att det är en normal reaktion att slå en man som tafsar eller försöker kyssa dig. Så i Woodwards fall kanske man kan säga att den ursprungliga reaktionen var naturlig och helt opolitisk, men att han sedan kanske överreagerade lite när han drog kniv. Men även överreaktioner är naturliga och ibland begår även vettiga människor misstag, Woodward råkade begå 20 stycken snabba misstag med sin kniv efter att han avvärjt kyssförsöket. Oavsett vad man tycker om detta är incidenten ur ett större perspektiv politiskt irrelevant.

Sammanfattningsvis
Jag tror att James Fields är oskyldig, han utförde inte ett i förväg planerat terrordåd. Förhoppningsvis kan Fields få en rättvis rättegång som ger oss sanningen. Visar det sig att jag har fel om Fields kommer jag erkänna det utan att tveka. Frågan är om de som idag kallar honom terrorist och mördare kommer att göra detsamma om det visar sig att han är oskyldig?

I Urbanskis fall vill jag också vänta på rättegången och se vad det finns för bevis för att hans dåd var ett i förväg planerat och rasistiskt motiverat brott. Tills jag ser bra bevis för det utgår jag från att det var ett fylledåd och att eventuella politiska åsikter han har spelade förhållandevis liten roll i dådet.

Riehl, Rodger och Harper-Mercer är rasblandade produkter av det mångkulturella samhället. Att ha med dem i den här listan är chutzpah på en extremt hög och äcklig nivå. Det är en lögnaktighet och ohederlighet som är så pass grov att det borde vara brottsligt.

Giampa, Woodward och Atchison tillhör generation zyklon. De kan ha varit ”högerextremister”, men i Giampas fall var morden helt opolitiska då motivet var personligt. Även Woodwards fall var mer personligt än politiskt och hans politiska kopplingar sägs ha varit till en grupp utanför alternativhögern. I Atchisons fall ifrågasätter till och med rättsväsendet som utreder fallet SPLC:s påstående att hans dåd skulle vara motiverat av rasism.

Davis verkar ha varit en skum och i det stora hela obetydlig internetfigur. Men att han var en skum typ som bodde hemma trots att han var 33 år och mördade sin far när denne ville sparka ut honom är inget som har politisk relevans.

Christian kan ha deltagit på alt-right-demonstrationer, men de som påstår det får i så fall specificera och bevisa vilka demonstrationer det ska röra sig om. Annars verkar han ha varit en galen nolla med spretiga politiska åsikter och konstiga intressen. Han var inte en typisk och seriös anhängare av alt-right-rörelsen.

Jackson var rasmedveten och begick ett planerat och politiskt motiverat mord. Det går inte att förneka och han har själv erkänt det. Däremot finns det inget som kopplar honom till alt-right. Man måste komma ihåg att det finns en äldre ”white nationalist”-rörelse i USA som fortfarande finns kvar vid sidan av alt-right.

Samma sak kan sägas om Bissonnette och Roof. Deras dåd var politiska och (åtminstone i Roofs fall) rasistiska, men de har ingen tydlig koppling till alt-right-rörelsen specifikt.

Det som också är viktigt att förstå här är att alla breda politiska rörelser har anhängare som gör galna saker. Ju mer en rörelse växer, desto fler människor kommer kunna kopplas till rörelsen och vissa av dessa kommer göra knäppa saker som oärliga medier sedan kan försöka smeta på rörelsen. Det är dock viktigt att skilja på brott som beror på tillfälligheter eller individuell galenskap och brott som verkligen är politiskt motiverade. Det är också viktigt att skilja på politiska rörelser där enskilda individer mot majoritetens vilja, eller mot ledningens direktiv, begår terrorbrott och rörelser där terrorism öppet uppmuntras av mer eller mindre alla inblandade.

I den mån det ändå är sant att vissa ”högerextremister” är lite mer brutala och våldsamma än vad anhängare av andra ideologier är, finns det flera logiska förklaringar för det:

1) ”Högerextrema” idéer tilltalar generellt sett unga män mer än andra samhällsgrupper, och unga män är mer vålds- och brottsbenägna än kvinnor och äldre män.

2) Vita människor är politiskt förtryckta i västvärlden och speciellt de personer som står upp för vita människors intressen utsätts för en repression som skapar hat och frustration hos dessa människor. De här lögnerna som Expo och SPLC sprider syftar till att förstärka den repressionen och lögnerna är ett bra exempel på det politiska förtryck och den politiska ohederlighet som provocerar ”högerextremister” till att bli våldsamma.

3) Den nihilistiska (((kulturen))) i västvärlden gör att vita känner sig alienerade och inte ser någon mening med livet, och när livet saknar värde blir det lättare att kasta bort det egna livet och att ta andras liv.

Har du någon fakta som borde läggas till i artikeln? Dela i så fall med dig av informationen i kommentarsfältet.

Dela artikeln på sociala medier:

Taggat med:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

3
Lämna en kommentar

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
HenrikKarlFredrika Recent comment authors
  Subscribe  
Senaste Äldst Mest röstad
Meddela om
Fredrika
Medlem

Vilket persongalleri. Många jag inte känner till. Får ta denna artikel som en guide för att förkovra mig. Men de där SPLC är fruktansvärt ondsinta. I denna dolda inspelning erkänner de att utbytet (egentligen folkmord) av de vita befolkningarna är planerat sedan länge. Jag tycker att vi ska börja med att byta ut de vitingar som finns på Expo.
https://youtu.be/DGs_GpFwHqo

Karl
Medlem

Expo är inget annat än en lögn- och trollverkstad.

Henrik
Medlem

Expo är ett jävla pack fyllt av vänstersvin https://youtu.be/e6-Rx71qISU