En nordisk front

Denna artikel av Nordiska motståndsrörelsens ledare, Klas Lund, behandlar de nordiska folkens historia och en strävan efter nordisk enighet i framtiden. Artikeln har nyligen publicerats i nummer tre av Finska motståndsrörelsens tidning, Kansallinen Vastarinta.

Finska kamrater,

Nordiska motståndsrörelsen är idag organiserad i Finland, Sverige och Norge. Vi strävar även efter att etablera oss i de andra nordiska länderna. I Nordiska motståndsrörelsen kämpar nordiska män och kvinnor tillsammans mot den fiende som verkar för att förstöra våra länder. Nordiska motståndsrörelsen utgör en enad front av nordiska kämpar som har förstått att de nordiska folkens enighet är det enda som kan göra oss starka och självständiga.

En gemensam historia

Det finska och det svenska folket har en lång gemensam historia. Vi har kämpat tillsammans i många krig. Den del av Sverige där jag har mitt hem befolkades redan på medeltiden av finnar. Här röjde de skogen, byggde nya gårdar och arbetade i skogs- och gruvnäringen. Deras ättlingar har idag svenska namn och talar svenska. Kanske vet många av dem inte ens om att deras förfäder en gång i tiden kom från Finland. Så är det på många platser i Sverige, en betydande del av befolkningen har finska rötter. Även många av Svenska motståndsrörelsens medlemmar har finska rötter. På samma sätt är det många som har svenska rötter i Finland. Finnar och svenskar har sedan urminnes tider mycket gemensamt. Vi är brödrafolk.

Ur ett historiskt perspektiv är förhållandet mellan svenskar å ena sidan och danskar och norrmän å andra sidan lite mer komplicerat. Sverige (och Finland) har många gånger legat i krig med Danmark och Norge. Men det har nu gått tvåhundra år sedan det sista kriget.

Konflikter, oförrätter och svek i historien kan än idag bidra till att skapa splittring mellan de nordiska folken. Ett av dessa svek var att Sverige inte kom till Finlands undsättning under kriget mot Sovjetunionen. Ett annat att Sverige förhöll sig neutralt då Danmark och Norge blev ockuperat av Tyskland. Vissa frågar sig med rätta: Om vi inte hjälpte varandra då, varför skulle vi hjälpa varandra idag?

Men minnen av konflikter och svek får inte hindra oss från att kämpa tillsammans idag. När allt kommer omkring var det de dåvarande demokratiska regimernas svaghet och splittring som gjorde att Sovjet kunde anfalla Finland och att Tyskland kände sig tvunget att ockupera Danmark och Norge för att säkra den nordiska fronten. Det var Nordens splittring och militära svaghet som orsakade den tidens olycka. Hade vi redan då varit enade och rustade, hade situationen varit en helt annan. Så vi ser att vi redan på den tiden hade allt att vinna på ett enat Norden och att det är denna insikt vi ska ha som rättesnöre i vår fortsatta kamp för framtiden.

Oenighet och splittring

Oenigheten i Norden, det demokratiska systemets svaghet och bristen på visioner har tvingat våra folk att foga sig under stormakterna. Nordens fiender har haft allt att vinna på att hålla Norden splittrat för att sedan sprida budskapet att våra respektive länder är för små och för svaga för att stå ensamma och att vi därför måste bli en del av starkare ickenordiska makter. Med splittrings- och svaghetspolitik har man förmått våra folk att frivilligt ge upp sin självständighet och gå med i Europeiska unionen, böja sig inför sovjetiska krav, sökt stöd hos USA och blivit vasallstater åt NATO.

Det är det nuvarande politiska systemet och våra genomkorrupta politiker som har lett oss hit, som lett oss till en situation där våra folk håller på att upplösas och massinvandringen sköljer obehindrat över våra gränser. Denna politik gräver de nordiska folkens grav. Delar av Sverige är redan förstört, Finland ligger bara några steg efter. Vi måste dra rätt lärdomar av det förflutna för att säkra framtiden. Nu gäller det att kämpa för Nordens överlevnad.

Vi måste hävda vår rätt och kämpa för vår rasliga och kulturella överlevnad – i en värld som domineras av mångkulturella stormakter i vår omgivning, EU, Ryssland, USA och det växande hotet från Kina.

Om vi vill styra vårt eget öde måste vi gå samman och kämpa hårt för att befria oss och bygga upp en enad och stark nordisk stat. Splittrade kommer alla våra länder att förbli slavstater under stormakterna och sakta men säkert tyna bort. Det enda intelligenta och rationella vi kan göra i en sådan situation, då allt står på spel, är att gå samman och gemensamt och koordinerat kämpa för frihet och överlevnad.

Nationalsocialism

Nationalister i de nordiska länderna har inte på allvar fört fram idén om ett enat Norden. Här har nationalismen med sin rot i varje folks historia och minnen om oförrätter med mera tillåtits vara en hämsko som hindrat oss från att komma till denna enda vettiga slutsats och konsekvent agera därefter.

Nordiska motståndsrörelsen är en nationalsocialistisk organisation. Rörelsen kan sägas ha sina rötter inom nationalismen och socialismen. Men att Motståndsrörelsen har sina rötter inom nationalismen innebär inte att rörelsen förfäktar de existerande nationalstaterna i Norden. Den nationella tanke Motståndsrörelsen står för ska inte sammanblandas med borgerlig nationalism. Inte heller ska socialismen Motståndsrörelsen står för sammanblandas med marxism.

De nordiska folkens historia är för oss inte en historia om kungar och annat herrskap, utan istället det arbetande folkets kamp för tillvaron, frihet och utveckling genom historien. Nationalsocialismen ser nationen och dess resurser som folkets gemensamma egendom. En arbetare har ingen skyldighet att vara lojal till en nation som exploaterar honom eller fördelar nationens resurser orättvist. För oss har klasskampen genom historien förts främst uppifrån och ner, inte tvärtom. Det har varit den rike som har utnyttjat den fattige. Folket har organiserat sig och rest sig upp mot detta förtryck med rätta. En hycklande borgerlig nationalism, som historiskt värnat de rika klassernas intressen och försvarat kristendomen, har starkt bidragit till att arbetarklassen drivits bort från den nationella tanken och förmåtts förkasta lojaliteten till sitt folk och gett sitt stöd till marxismen.

Den borgerliga nationalismen hänger sig kvar vid nationalstatstanken och vägrar anpassa sig efter nya förhållanden eller sätta upp nya mål. Den är reaktionär och saknar visioner. Det är helt fel väg att försöka gå tillbaka eller bara hålla det vi redan har. Vi måste istället våga gå framåt. Vi måste ta initiativet och börja anfalla!

Nordiska motståndsrörelsen

Att organisera över nationsgränserna har sina svårigheter. Men om vi inte kan övervinna dessa svårigheter och se till det vi har gemensamt så har våra folk inte mycket till framtid. Vi måste redan nu i det lilla skapa det enade och starka Norden vi senare ska skapa i det stora.

Men trots svårigheterna överväger fördelarna nackdelarna med råge. En av dessa fördelar är det nödvändiga skapandet av en ny vision, tron på – och kampen för – ett pånyttfött och enat Norden. Vi kan förmå människor att se styrkan i vår vision och ingjuta nytt hopp och ny vilja-till-kamp. Vår kamp för ett enat Norden förbrödrar också våra folk genom att vi kommer närmare varandra i en svår tid och lättare ser hur mycket vi har gemensamt. Vi ger varandra styrka.

Även i det lilla ser vi redan nu stora fördelar. Samarbetet över gränserna ger Nordiska motståndsrörelsen tillgång till en större pool av kompetenta kämpar. Vi kan till exempel fördela arbetsuppgifter inom specialistområden över nationsgränserna.

Även om de nordiska länderna har väldigt mycket gemensamt existerar det en del historiska, kulturella, politiska och ekonomiska olikheter. Varje land har sina egenheter, därför går vi inte exakt likadant tillväga utan anpassar oss efter de villkor som existerar i varje land. Men andan och målet förblir alltid detsamma.

Finska kamrater: Tillåt aldrig något splittra oss. Vi måste hålla ihop, vad som än händer. Låt oss lära oss av misstagen i det förflutna. Enighet ger styrka och är vår enda väg till seger och frihet. Utan enighet i tanke och handling har varken det finska, svenska eller norska folket någon framtid.

Nordiska motståndsrörelsen praktiserar det budskap vi för ut. Hos oss är Norden redan enat och starkt!

Allt för Norden!
Klas Lund

 

 

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

36 Kommentarer till "En nordisk front"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
Lennart
Gäst
Nybörjare
Lennart

En sak att tycka massinvandringen ska dämpas men komma dragandes med att det tyskland gjorde ockupera norge och danmark var något slags hjälteinsats är väl att tänja lite väl mycket på sanningen . Står inte på barrikaderna för att få hit fler antisociala tjuvar och bidragstagare men det tyskland eller rättare sagt en del av tyskarnas historia ska förvanskas är fel .

Oeran Alqis
Gäst
Nybörjare
Oeran Alqis

Min mor kommer från Finland och jag blir mycket stolt över denna text!

Mattias
Gäst
Nybörjare
Mattias

Fruktansvärt bra skrivet. Det väcker verkligen patrioten i mig så att säga.

Hell!

Bosse
Gäst
Nybörjare
Bosse

Vilket intelligensbefriat skitprat…

kvinnlig aktivist
Gäst
Nybörjare
kvinnlig aktivist

Du bevisade precis att du är den ointelligenta. Att påstå att den här artikeln är ”ointelligent prat” är absurt!

Tor
Gäst
Nybörjare
Tor

Otroligt verklighetsfrämmande fantasifoster.

man människa
Gäst
Nybörjare
man människa

Lev i verkligheten idag vi bygger vårt Sverige bättre på värdegrunden alla människors lika värde.Nazisterna gjorde ju ett föga imponerande försök att ljuga sitt folk fulla med att vara bättre än alla andra! Resultatet 30 miljoner döda och till sist visade ledarna prov på sin tapperhet genom att ta livet av sig. Vilket dom egentligen såg som feghet när dom dömde sina medmänniskor.Hoppas ni får ett kraftigt uppvaknande över att ni förtär era liv med ert hat.

Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr

Att ni aldrig tröttnar på att banka sönder halmgubbarna ni ställer upp. NS bygger inte på hat utan motsatsen och WWII startades av den globala bankmaffian, inte av Tyskland.

PS! Du vet att ”allas lika värde” är en felöversättning av artikel 1 i FNs deklaration om mänskliga rättigheter, dignity=värdighet, ska det vara egentligen.

man människa
Gäst
Nybörjare
man människa

Alla människors lika värde betyder vad det säger! Du är lika värdefull som vem som helst.WW11 startades och drevs av Nazisterna och deras dröm om 1000 års riket och det är historia nu.Nu är det viktigt att inte låta sådana mörka djävulska krafter få fäste i vårt land.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Angantyr, förklara då skillnaden för oss om värde och värdighet och hur dessa begrepp definieras på andra språk är du snäll för jag ser ingen stor skillnad i betydelserna. Man kan inte säga människors lika värdighet, värdighet i svenskan är ett relativt begrepp som syftar till stolthet gentemot sig själv eller att behandla andra med värdighet därför är inte översättningen fel.

man människa
Gäst
Nybörjare
man människa

Ja min vän du krånglar till det för dej jag menar naturligtvis att jag och mina barn har precis samma rättigheter som du. MINA barnbarn med afrikanska fäder är lika mycket värd för detta land som du.jag som nordisk viking och men fru som härstammar från Finland älskar alla barnen,röd o gul o vit och svart. Lycka till med eran världsbild det kommer inte ge dej nån lycka i livet iallafall. Punkt

M.N
Gäst
Nybörjare
M.N

Tunga argument, inte.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Mats Åström!!
Du snackar ju ren skit som vanligt i stark okunskap. Likaså varför flyttar du då inte utomlands om du är så Svensk fientlig och går bakom ryggen på ditt eget folk som du gör med dina flummigt unkna värderingar??

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Du tillhör väl själv den vita rasen?? så då måste du i så fall tycka att du själv är, underlägsen när du skriver här att den vita rasen är det. Du är ju bara ett stort självhatande pucko rakt igenom och inget annat.

coolt
Gäst
Nybörjare
coolt

Det är helt enkelt så att normala människor inte tänker på människor som olika intelligenta pga ras.
Det Mats bevisar när han säger att judarna är den överlägsna rasen är hur dumt ert tankesätt verkligen är. För ni påstår ju ständigt att vita människor är en överlägsen ras men samtidigt så har ju judarna enorm makt över alla vita människor, så ni säger ju emot er själva hela tiden :)

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

coolt!!
Mats skrivde att den vita rasen var underlägsen trots att han själv tillhör den vita rasen, alltså med det gör han ner sina egna och samtidigt anser sig själv är underlägsen. Läs på mera och bättre, liksom lär dig tolka meningar mera utförligt.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Sovjet kunde anfalla Finland och att Tyskland kände sig tvunget att ockupera Danmark och Norge för att säkra den nordiska fronten. Kunde anfalla och kände sig !!!
Vilken idiot

rolf
Gäst
Nybörjare
rolf

Min morfar är evntuellt nordisk resande allså tattare blandning och mormor är österrkare med slavist och ungersk blandning.Och min Pappa nordisk vallonsk blandning så kan ni tänka hur jag ser ut som än sandblatte som känner mig svensk men har fel gener och Herman lundborg hade rätt tattare är undermåliga. Jag känner än idiont som säger att rasblandning är bra men det är ju fel för isolering har än artbildning process som försvinner om man blandar.

Emil
Gäst
Nybörjare
Emil

Tack! Väl skrivet. Klas Lund har begåvats med en
brilliant intelligens.

Busted!
Gäst
Nybörjare
Busted!
Hahahahahaha, tydligen gar det sa daligt for er sa ni maste forvanska resultaten. Ja ni har ju aldrig varit kanda for att vara arliga men det har ar ju lojligt! Om jag trycker gilla pa en kommentar som ar emot artikeln, sa blir det 2 -, om jag istallet trycker gilla pa en kommentar som gillar artikeln, sa blir det 9+. Jag tankte att det kanske var ngt fel och testade flera ganger, men icke ;)Jaja, vad ska man saga. Patetiskt och klumpigt kanske? Om ni anda ska luras far ni val anda forsoka vara lite smartare, eller har ni… Läs mer »
Preben øvrebø
Gäst
Nybörjare

Refererer til avdøde lemmy killmister bassist in motorhead killed by death and Brother hood of man
i anke fra Hells Angels i Danmark sjøforsvaret og Burzum til sivilombudsmannen.co dato 15.februar år
2016 in memory of the godfather of black metal our
enemies will get :No sleep at Hammersmith:Bomber.

Preben øvrebø
Gäst
Nybörjare

i once talk with legendary desd bassist lemmy with his babd Motothead after one of greatest concert in Bergen in the 90 thesis att Garage he said you will
always get a card on your hand from me and if they want a real hell we shall give em that by burzum from me and you in the last soviet state in Europe

Preben øvrebø
Gäst
Nybörjare

Ian Lemmmy kilmister there always got lots of tits groupies around him self that many don’t have with he’s boots on the ground he always took the street clubs and stadion Bergenhus festning under complete control that point many of the big rock group like Metallica did not have on the the streets of Bergen
:Ian Lemmy kilmister er koblet til Bergen by banen
Hollywood of fame?med Burum god bless him killed by death he went too Valle by brother hood of mann-

Preben øvrebø
Gäst
Nybörjare

Nordisk.front skal være klar over Motorhead med en
avdød bassist Ian Fraser kliminster var den første største internasjonale artist som ble koblet til den nye Bergen bybanen i den nåværende anke taper
stiftelsen ,sjøforsvaret og sivilombudsmannen co senest kontakt per telefonen 15.august årert 2016

Preben øvrebø
Gäst
Nybörjare

Hva sier Liv ullmann til at Motorhead er koblet til
Bergen bybanen engang var ulla lag med avdøde lemmy kilmister et overstået seng eventyr i bybanen saken.

Saningen
Gäst
Nybörjare
Saningen

Tyskar är samma folkslag som svenskar germaner kommer från
Germania som betyder Tyskland

Saningens farmor
Gäst
Nybörjare
Saningens farmor

Germania – romarnas namn på ett geografiskt område mellan floderna Rhen och Elbe, se Germanien

mrluger
Gäst
Nybörjare
mrluger

Fruktansvärt bra skrivet. Det väcker verkligen patrioten i mig så att säga.

Anders
Gäst
Nybörjare
Anders

Tyvärr gott folk att önska sig en frihet när det är för sent påtänkt.
För att lyckas med att bygga upp Norden som en fristat är en gammal önskan som man har försökt med kanske i 80 år, men främst Norge har gått emot den önskan!
Jag kan försäkra alla om att Nordfront kommer aldrig i närheten av Riksdagen och därför att rösta för detta parti är onödigt, det räcker med att vi blir medlemmar och jobbar för vårt folk!

franjo
Gäst
Nybörjare
franjo

varför använder folk så mycket fakta som kommer från skolans historieböcker?? källkritik är A&O inte information från nått Bonnier förlag…. tänk på att min 90% svenskar har Bonnier historier i hjärnan!! så kallat Mandela effekt….

Saningens farmor
Gäst
Nybörjare
Saningens farmor

Vad för källkritik använder du själv och vad för böcker läser du?

Soho
Gäst
Nybörjare
Soho

Hahaha vilket skämt! Välkommen tillbaka till vikingatiden…

Hörrni – lycka till med att motarbeta internet & globaliseringen!

Viking
Gäst
Nybörjare
Viking

kan ni göra nått vettigt?!?! dom våldtar våra kvinnor och barn… vad pysslar ni med?

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym
Bara ren skitsnack, jag såg er på almedalen och ni är bara för motbjudande, ni hissar er själva genom att trycka ner andra för deras misstag, och ”kvinnliga kvinnor och manliga män” det är fan det vidrigaste jag hört. Man ska inte anses vara en sämre människa för dens sexuella läggning! Om ni som driver partiet var homosexuella hade ni velat bli tvingade att bli hetrosexuela då? Och att förintelsen var ett påhitt/lögn… Hur förklarar ni alla fynd som vi har idag från den tiden och konsentracionslägrena? Eller jätteblimpen hindenburg? med hakkors på?. Det är bara så äckligt vidrigt det… Läs mer »
valkyria
Gäst
Nybörjare
valkyria
Läst detta och även kommentarerna. De som påstår att detta inte är sant har inte läst den Nordiska historian alls. En gång i tiden fanns det en union och krig kommer vi aldrig kunna undvika. Jag själv född i Finland men har rötter från både dagens Norge, Danmark och västkusten Sverige samt det germanska folket och Brittiska öarna. Varför jo Vikingarna. Vår historia kommer att raderas ut med musseälskade politiker så är det bara! Min farfar slogs mot ryssar och kommunist pack och jag vill inte inte ha dem hit. Ni som skriver om döda miljoner varför inte ta upp… Läs mer »
wpDiscuz