Dramatisk ökning av våldtäkter i Oslo

Den 9 oktober i år la Oslopolisen fram en rapport om våldtäkter i Oslo. Oslopolisen och medierna har betonat sambandet mellan medieuppslag och antal våldtäktsanmälningar. Något som medierna INTE har nämnt är vilka som utför våldtäkterna.

I rapporten kommer det fram att det finns ett samband mellan medias täckning av våldtäkter (speciellt då vågen av överfallsvåldtäkter senaste sommaren) och antal anmälda våldtäkter/våldtäktsförsök. Detta är ju naturligt, och viktigt, då media genom att sätta fokus på våldtäkterna och anmälningarna gör att många fler faktiskt vågar anmäla. Norges befolkning blir också underrättad om det problem som i dag råder i det mångkulturella Oslo. Rapportens fokus borde dock inte ligga på symtomen till alla våldtäkterna, utan på vilka det är som faktiskt våldtar. Något som också klart kommer fram i rapporten, men som inte är nämnt med ett enda ord i media.

Ett importerat problem?

Etnicitet eller ”geografisk bakgrund” är inte relevant enligt Oslopolisen. ”Uppdelningen i etnisk bakgrund får allt mindre betydelse i en tid med stor kommunikation över gränser”, är ett citat hämtat från rapporten, som själv säger något annat. Majoriteten av personer som blivit anmälda och registrerat som misstänkta vid Oslo polisdistrikt är av icke-norskt ursprung. Dessa utgör hela 65,2 procent! Personer med norskt medborgarskap misstänks i 34,8 procent av fallen, näst mest misstänkta är personer med afrikanskt ursprung på 21,9 procent och därefter personer med asiatisk bakgrund som misstänks i 18 procent av fallen. Rapporten använder sig inte av begreppet etnicitet, utan ”annat ursprungsland” baserat på ”geografiska rötter”.

Flest våldtäkter och våldtäktsförsök har skett i Grønland, som kan ses som Oslos ghetto. 34,8 procent av våldtäkterna och våldtäktsförsöken har inträffat där och 20,2 procent skedde i centrumområdet.

Ragnhild Bjørnebekk, forskare vid polishögskolan, säger till Dagbladet att: ”…vi kan inte utesluta att någon blir inspirerad till att förgripa sig på sårbara offer på grund av all mediauppmärksamhet”. Detta är fel fokus! Personer som låter sig inspireras till övergrepp är de facto förövare. Det kommer tydligt fram vilka som toppar våldtäktsstatistiken. Här borde fokuset ligga.

Att rapporten har fel fokus kommer också fram i Dagbladets kommentarsfält till artikeln om rapporten:

”Är det inte dags att kräva och efterfråga något av de tusentals invandrarna som önskar att få bosätta sig i Norge? Arbetarpartiets statsminister Norli släppte in de första pakistanierna i landet på 1970-talet. Han och han regering hade ingen aning om vad de skulle göra med de som kom, och på det viset har det varit sedan dess. Inte ett krav!!?? Låt det gå minst 8 år innan man får ett norkst pass, för att få ett pass måste man ha klarat både muntlig och skriftlig examen i norska och norks kultur. KRÄV att de aktivt söker jobb. Blir de påkomna med kriminalitet ska de skickas hem omgående. Detta är bara några få krav som skulle varit genomförda för många år sedan, det är ett skam och ett hån mot det norska folket hur Arbetarpartiets regering lär de kriminella invandrarna att håna Norges kvinnor och befolkning.”

”Hur får man in människor som kan bidra till landet med något annat än sexuella behov? Antingen är det kvinnoförtryckande paddor som våldtar, eller så är det billigt kvinnfolk med för lite kläder på sig.”

”Ja, alltihop är ju helt klart flickornas fel. Det kan ju inte vara de snälla och söta invandrarkillarna som inte vet vad som är rätt och fel. Hur ska de kunna förstå något sådant?”

Överfallsvåldtäkter

Den här artikeln kan kopplas samman med tidigare uttalanden från polisen i Oslo, om att inga norrmän har begått just överfallsvåldtäkter under en period på tre år. Enligt den här rapporten skall det dock finnas personer med ”norskt medborgarskap” som är överfallsvåldtäktsmän. Majoriteten på 80 procent är dock från Afrika (40 procent) och Asien (40 procent).

Medierna bestämmer fokus

Att fokus för Oslopolisens rapport låg på kopplingen mellan medias täckning och antalet anmälda våldtäkter och våldtäktsförsök kan vara en sak, men att Dagbladet (och alla andra medier) inte nämner med ett enda ord den helt galna statistiken som framkommer i rapporten borde framstå som uppseendeväckande i folkflertalets ögon.

Ett annat exempel på något de har misslyckats med att nämna är statistiken över när på året de flesta våldtäkter sker. Vi har ofta fått höra av så kallade forskare att antalet våldtäkter och våldtäktsförsök ökar under sommaren, då kvinnorna ofta går lättklädda, det dricks alkohol osv. Detta stämmer inte överens med rapporten. Där framkommer det att flest våldtäkter har inträffat under augusti och november. Alltså tvärtemot vad vi tidigare blivit intalade.

Det är självklart bra att medierna belyser det problem som våldtäkter, våldtäktsförsök, överfallsvåldtäkter och så vidare utgör. Detta bör och ska sättas på dagordningen! Det borde och skulle dock vara på sin plats att det blev belyst att majoriteten av våldtäkterna och våldtäktsförsöken begicks av icke-norrmän! Men det kunde kanske framställt det ansvariga i dåligt ljus – då det faktiskt visar att våldtäkterna är ett importerat problem.

Oslopolisens rapport: Voldtekt i den globale byen 2011

Nordfront.net:s originalartikel

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments