Det finns inga nazister

KRÖNIKA. Samtliga referenser till begreppet kan ogiltigförklaras, skriver Henrik Pihlström.

Vissa ord och begrepp har ingen tydlig innebörd som alla kan vara överens om. Ett populärt ord som många gillar är ”frihet”. Vad det betyder är inte alla gånger självklart. Få skulle säga att frihet är något som man ogillar.

Jag tillhör de personer som ofta och gärna använder mig av frihetsbegreppet. Jag försöker däremot vara noga med att poängtera vad jag menar i sammanhanget där ordet frihet används. Ordet kompletterar mitt resonemang och får sin naturliga plats. Att tala om frihet i största allmänhet är inte ärligt och det håller inte som argument.

Andra ord som ofta utnyttjas i oärliga syften är epitet som används mot personer man på olika sätt vill bestraffa. Inom de finare politiska korridorerna och inom etablerad media använder man sparsamt epitet som ”idiot”, ”dumskalle”, ”fårhund” och så vidare. Det skulle göra att politiker och media förlorar seriositet och trovärdighet.

Det finns däremot vissa epitet och favoritbegrepp som utnyttjas flitigt av media och andra makthavare. Syftet med dessa ord och uttryck är inte att säga någonting konkret utan att demonstrera makt. Trots stor kritik fortsätter media att använda epitet som ”främlingsfientlig”, ”rasist”, ”inhuman” och så vidare.

Användningen av dessa epitet har blivit så vanlig att många skrattar åt personer som använder orden. Idag när Sverigedemokraterna är på väg att bryta in som andra största riksdagsparti så har många vant sig. Slagkraften i epiteten är inte lika starka som tidigare. Den som kallar sin meningsmotståndare för rasist och främlingsfientlig anses snarare som en oseriös person som inte klarar att ge argument för sin egen sak.

Ordet ”nazist” eller ”nynazist” är däremot speciellt eftersom det används som ett epitet samtidigt som det inte ifrågasätts annat än hos ett litet fåtal där jag själv inräknas. De som kallas nazister tillskrivs automatiskt personegenskaper, värderingar och åsikter som andra hittar på med livlig fantasi. Allt elakt och ondskefullt inryms i begreppet nazist. Det gör att begreppet kan användas som en slagkraftig semantik.

Jag anser att det är på sin plats att fastslå en regel mot denna semantik:

Det finns inga nazister.

I verkligheten är det omöjligt att leva upp till de egenskaper som en så kallad nazist anses ha. En så kallad nazist tillskrivs indirekt sådana ondskefulla egenskaper att ingen levande människa kan kvalificera sig till en sådan titel. Den enda möjligheten att vara en så kallad nazist är att inte vara människa. Därför kan heller ingen levande människa vara nazist.

Kanske är det så att mina meningsmotståndare på allvar föreställer sig att det finns onda demoner som går runt på planeten i skepnad av människa och att dessa demoner är nazister. I sådana fall finns det en logik i semantiken och dess praktiska tillämpning. En nazist betraktas nämligen som en icke-människa. Det är en varelse som saknar medlidande och känslor som andra och som kommit till planeten för att skada alla andra människor. En biblisk tolkning kan även tillämpas som när inbillade häxor brändes på bålen.

Jag vet att många av de som kallas nazister har en större empatisk förmåga än den genomsnittlige människan. Dagens ”nazist” är idealistiskt lagd, känner ett ansvar för sitt samhälle och framtiden som vi efterlämnar åt kommande generationer. Min erfarenhet är att så kallade nazister är generösa, vänliga, välmenande, pålitliga och hederliga.

Det som skiljer oss från andra är inte nödvändigtvis våra värderingar utan att vi ser på världen annorlunda. Vi har en annan uppfattning om vad som är sant och falskt och sambanden mellan orsak och verkan. Vi skiljer oss i uppfattning om vad som skett i historien. Med utgångspunkt från vår världsuppfattning gör vi andra ställningstaganden än andra som tror på officiell historieskrivning, som litar på det som vi läser i Aftonbladet och som okritiskt sväljer absurda Hollywoodfilmer som rena verklighetsskildringar.

Genom att tillämpa den regel jag fastslagit så kan vi bemöta alla som utnyttjar nazistbegreppet i oärliga syften:

Samtliga referenser till begreppet kan ogiltigförklaras.

Det finns inga skäl att känna sig kränkt om du kallas nazist. Du kan svara att du vägrar att acceptera semantiken som din titelutdelare utnyttjar. Många journalister och åsiktspoliser är väl införstådda i vilken semantisk teknik de använder sig av. De är inte ärligt intresserade att få en fråga besvarad om frågan i sig förutsätter någonting omöjligt – det vill säga att så kallade nazister inte är människor.

Susanne Helsing, kanalchef på SR Västernorrland, förordar yrkesförbud för "nazister".

Susanne Helsing, kanalchef på SR Västernorrland, förordar yrkesförbud för ”nazister”.

En aktuell händelse var när min vän Robin Palmblad utsattes för en kampanj som inleddes från Sveriges Radio P4 där frågan ställdes:

”Kan en nynazist ha ett jobb som innebär att man har uppdraget att rädda liv?”

Det är tydligt att SR P4, som egentligen har ett uppdrag som public service att tjäna Sveriges medborgare, har gått över gränsen. Men det är klart. Är man nazist så kan man inte vara människa och då kan man inte heller räknas som medborgare.

Frågan som SR P4 ställer är enligt mig inte giltig enligt den regel jag förklarat. Referensen till begreppet nazist bevisar att SR P4 enbart vill agera åsiktspolis och statuera exempel. Det handlar inte om någon relevant frågeställning över huvud taget.

En relevant frågeställning kan däremot vara om det är acceptabelt att missköta sina åtaganden som arbetstagare med hänvisning till världsåskådning. Det anser inte jag.

En brevbärare som vägrar att dela ut brev för att brevutskicken inte stämmer överens med brevbärarens åsikter som syndikalist begår tjänstefel. Den syndikalistiska brevbäraren ska enligt mig säga upp sig frivilligt, bli uppsagd, bli omplacerad eller ansöka om tjänstledighet. Syndikalisten ska däremot ha rätt att yttra sin åsikt och om syndikalisten sköter sin tjänst så ska det inte föreligga någon grund för uppsägning.

Det ska inte heller vara en medborgerlig rättighet att avbryta sitt arbete eller att ha särrättigheter på grund av religiös uppfattning. Avtalas annat mellan arbetstagare och arbetsgivare så är det en annan sak. Men några särrättigheter bestrider jag och säkert många andra som läser denna artikel.

Robin Palmblad har aldrig krävt någon särbehandling, så skulle SR P4 vara ärliga, rättvisa och konsekventa så borde de snarare välja att granska andra grupper i samhället som kan vara problematiska på riktigt.

Flattr this!

 • Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

 • Ragnar says:

  En medryckande sammanfattning, som stärker min nationalistiska hemvist!

  Brukar i slutledet av diskussioner med de ”blinda o döva” försöka förmedla…att jag är Patriot eller Sverigevän…eller bättre Nationalist och att steget till Nazist är historiskt.
  Alltså inte här och nu.

  Judemedia, som vi vet skrämmer med ordet så fort
  ngt går dem emot tycker nog inte heller om Kalaschnix i ett kommande läge.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +40 (av 52 röster)
 • Byanisse says:

  Anser att du slagit huvudet på spiken med din artikel. Varelserna i byn som inte förstår att ett sunt samhälle går i hand med sunda värderingar som Robin Palmblad har, är feta, överkonsumerar och vansköter sig och sina familjer. Finns många tydliga exempel.

  Du betonar och lyfter fram något viktigt som nog många behöver läsa. Tack ännu en gång.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +42 (av 54 röster)
 • Anonym says:

  NRP:s inställning till ordet ”nazist” i alla dess varianter är bra.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 12 röster)
 • Anonym says:

  Personligen läser jag inte ens längre. Jag +1 ar iallafall <3

  Allt ät bättre än vänsterns och liberalisternas samhälle.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +9 (av 19 röster)
 • Orrell says:

  Håller helt med om detta! Det är väldigt tydligt att de som skriker högst om ”nazism” har en fullständigt orealistisk uppfattning om sina medmänniskor som inte är baserad i verkligheten utan i politisk propaganda.

  Det existerar inga nazister, såsom begreppet idag förstås av vanligt folk. Däremot existerar det SD:are, nationalister, högerkonservativa, nationella socialister/nationalsocialister osv.

  Men dessa ”nazister som vill förinta folkgrupper” de existerar inte.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +34 (av 48 röster)
 • Tack Henrik för en saklig, balanserad och viktig artikel. Min erfarenhet av nationalister är att de har en betydligt mer ansvarsfull livshållning än t.ex. liberaler och kommunister. Därför bygger de också betydligt bättre samhällen!!!

  Jag är, som Nordfront och nationalsocialister vet, en klassisk konservativ person men har pga vänsterjournalisters agenda blivit, i Sverige, kallad högerextrem/nazist mm eftersom journalisterna ansåg jag hade fel åsikter i apatiska barnfrågan. Alltså de utsatta flyktingbarnen som föräldrarna tvingar spela sjuka månad efter månad med magsonder etc en grym teater som gör barnen sjuka på riktigt och därvidlag använda dem som torpeder för att få asyl i Sverige eftersom ett svårt sjukt barn enligt svensk lag ger asyl.

  Läs gärna mer på http://www.mabpsyndrom.com

  När jag stod upp för dessa utsatta barn och önskade ge dem beskydd utifrån den specialdiagnostik vi har i England så hoppade svenska journalister på mig och kallade mig högerextrem och nazist trots att jag bara gjorde min kristna och professionella plikt som läkare.
  Nog om flyktingbarnen i denna kommentar men jag nämner dem för kanske paradoxalt (eller är det rent av logiskt?) pga denna förföljelse och förtal från SVT/SR som pågått många år mot mig så tog jag initiativ till att kontakta två kända nationalsocialister i SMR våren 2014. Det var första gången jag någonsin träffade personer som kallade sig nationalsocialister. Det intressanta är att de, vid den middag vi civiliserat i vänlig och trivsam ton intog tillsammans, uppvisade betydligt mer respekt för mig som person och min konservativa politiska ideologi än någon svensk journalist någonsin visat mig. Jag tror till och med att jag vid en förtalsrättegång mot SVT/SR som jag funderar dra igång skulle kunna få ett intyg av dessa två ledande nationalsocialister där de intygar att ”Vi har talat med Thomas Jackson och kan intyga att han enligt vad vi bedömer det icke är nazist eller högerextrem utan uppfyller ideologiskt typiska kriterier för en klassisk konservativ…. etc”.

  Vem vet? Kanske detta intyg kan komma att väga tungt i en förtalsrättegång mot SVT/SR.
  Avslutningsvis så vill jag påpeka att journalister tycks använda termen nazist om alla tydligt konservativa och nationalister som dessa vänsterjournalister bedömer som alltför långt högerut på deras neurotiskt märkliga skala. Jag menar att om det är några som gör skäl för epitetet hatmedia så är det SVT/SR/DN/Expressen och Aftonbladet. Varför kan de inte göra som jag, ta kontakt med svenska nationalsocialister i SMR/NMR och undersök vad de har för åsikter. Men det vågar de inte för då skulle de finna att deras egna åsikter om de svenska medborgare som tillhör SMR/NMR, både personliga och politiska, skulle komma att skakas i grundvalarna och hela åsiktsparadigmet de tjänar sina pengar på skulle upplevas som skevt och alla de felaktigheter de skrivit skulle riskera leda till ursäkter och kanske t.o.m. rättstvister och avsked från arbete.

  Bättre då, tycks svenska journalister anse, att fortsätta med illusionskonsterna att det finns ”nazister” som är ondare än kommunizter trots att den mänskliga misär kommunizter skapade var mångfalt större och mer tragisk än det ”nazister” skapade. Jag vill inte försvara nazismens ondska för den fanns utan tvekan men nog sjutton är det uppenbart att sättet svenska journalister använder etiketten nazist på vanliga svenska medborgare inte har det minsta att göra med nazismen i Tyskland på 30-talet som ju f.ö. var en försvarsrörelse mot den judebolsjevikiska röda faran som höll på att göra hela Europa till en gulag-lägerkontinent av lidande för alla som inte hyllade de kommunistiska egoistiska ledarna.

  Till slut: Jag har i alla fall i detta läge betydligt större förtroende för det som skrivs på Nordfront och det som berättas från nationalsocialisters sida än jag har för nyheter från de hysteriska journalisthäxorna, våp och manliga tricksters som utgör journalisterna på SVT/SR, dessa senare är nämligen inget mer och inget mindre än en grupp Satans lögnare.

  I all hast, hinner tyvärr inte nyansera och förtydliga i denna komplexa sak, och med vänlig hälsning

  Dr. Thomas Jackson, medlem i British Medical Association

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +58 (av 72 röster)
 • Tobias Ekberg says:

  Susanne Helsing, urtypen för en feminist.
  Beklagar ytlighetstänket i denna video men när det gäller beteendet är den klockren!

  https://www.youtube.com/watch?v=eI0BbL-EYtc

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +6 (av 16 röster)
 • Fast det finns ju personer här på Nordfront samt anser att ordet ”nazist” är fullt gångbar.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -9 (av 19 röster)
  • Vitrocken says:

   Det finns folk på Expressen som tycker att ordet nationalsocialist också är ”gångbart”.
   Vart vill du komma?

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: -2 (av 2 röster)
 • Angantyr says:

  Bra skrivet. Nej, faktum är att de enda som klarar av att leva upp till nidbilden av ”nazister” är nog den sionistiska eliten. Men projicering är väl vad det handlat om hela tiden från judiskt håll. Jude-bolsjevikernas illdåd i Sovjet ska tydligen ned i ”minneshålet” samtidigt som holohoax-propagandan ljuder på högsta volym.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +22 (av 34 röster)
 • Anonym says:

  Bilden av onda ”nazister” som törstar efter blod bygger på den påhittade förintelsehistorien och hålls vid liv tack vare judarnas bisarrt stora makt och inflytande i västvärlden.

  Någon systematisk gasning av judar i ”dödsläger” har aldrig ägt rum. Det förstår varenda en som läst på. Det räcker med att skrapa lite på ytan för att inse att det är någonting som inte riktigt stämmer med historien. Men det gör tyvärr inte vanligt folk.

  Life In The Third Reich:
  https://youtu.be/7SiWi6NLA6E

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +16 (av 30 röster)
  • Anonym says:

   Adolf Hitler:
   http://www.r-sw.com/custimages/dd395-Never%20Told.jpg

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +3 (av 13 röster)
  • Videon Du länkar till ”Life in the Third Reich”
   https://youtu.be/7SiWi6NLA6E

   är fantastiskt intressant, det jag gillar är ordningen, tryggheten, strukturen, byggnaderna, den lugna harmonin hos medborgarna, musiken är ju bra också. Jag har sett vidoen många gånger och kommer säkert så den många gånger till. Den klassiska tyska gedigenheten utan teatralism följer med hela videon. Jag är övertygad om att alla människor oavsett om det är Afrika, Somalia, Brasilien, Kina, Israel och israeler också ! eller något annat folk egentligen helst önskar leva under de förhållanden som videon skildrar.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +15 (av 25 röster)
  • Anonym says:

   ”Hitler will emerge from the hatred that surrounds him now as one of the most significant figures who ever lived… he had a mystery about him in the way that he lived and in the manner of his death that will live and grow after him. He had in him the stuff of which legends are made.”
   – John F. Kennedy

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +18 (av 28 röster)
 • Birgitta says:

  Slapp av . En nazist er en person som er ifra NAZARETH… !! Veldig flott og veldig fint!!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +4 (av 14 röster)
 • Fredrik Karlsson says:

  Nazist är ett ord judar och komunister hittat på det heter Nationalsocialist eller NS allt annat är fel.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +12 (av 26 röster)
  • Birgitta says:

   Ordet ‘nazist’ stammer fra ordet ‘nazeri’ , som fariseerne brukte på ‘tvilsomme’ folk ifra NAZARETH….

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: -2 (av 8 röster)
  • Birgitta says:

   ”In rabbinical litrature the distinction between gentile (goy, akkum) and Christian (Nazeri) has frequently been obscured by textual allerations necessitated by the vigilance of censors. Thus ”Egyptian”, ”Amalekite”, ”Zadokite” (Sadducee)”, and ”Kuti” (Samaritan) often stand in place of the original Nazeri, as well as goy, akkum, etc…… Numerous anti-Christian polemic passages only make real sense after Nazeri has been restored in place of the spurious Kuti or Zadokite.”
   Encyclopedia Judaica. (1978). Keter Publishing House, Jerusalem, Vol.7, p.411.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 8 röster)
 • Verbal-Kint says:

  https://www.youtube.com/watch?v=Bm8kKa-Qm1o

  ”Angelo John Gage – Make them define their terms”

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -1 (av 7 röster)
 • ”Ett populärt ord som många gillar är ”frihet”.”

  Frihet för en marxist och kulturmarxister är att hänga alla borgare (och gärna alla vita också, så att icke-vita slipper vitas existens i världen eftersom vitas existens i sig enligt kulturmarxisterna är upphov till att icke-vita ser ned på sig själva innerst inne och att rasism skapas, hur ”antirasistiska” och apologetiserande vita än skulle bli).

  Frihet kan också vara att ge unga tjejer frihet från att discoknulla. Dvs att återgå till hur det var för 100 år sedan, dvs att fadern hade myndskapet över sin dotter, vuxen eller inte, ett myndarskap som mannen fadern tillåt äkta sin dotter övertog ;)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -2 (av 12 röster)
 • Johan Olsson says:

  Hon är helt efterbliven. Allt är mer eller mindre national socialistiskt, som t.e.x Tage Erlanders socialistiska natur som efterliknade tredje rikets.
  Hela Europa och länder runt om i världen har använt sig av liknande politik, än idag finns såklart politik som liknar nationalsocialismen i Tyskland.
  Nationalismen är inte död, inte heller socialismen.

  Det som däremot INTE FINNS (hon har helt rätt) är hennes bild utav ”nazism”.
  D.v.s hollywood dödsknarkar nazist!

  Tänker inte rabbla upp skillnaderna mellan dessa typer av ”nazism” då alla bör vara grundutbildada inom detta område.
  Man kan enkelt se skillnad på historiker och böcker om politik än vad extrema svensk media liberalvänster opinionsbildare tycker hela dagarna.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +6 (av 14 röster)
  • Johan Olsson says:

   Om jag levde för 80år sedan skulle jag stridit för mitt folk. Då skulle jag vara nationalsocialist för jag levde i nationalsocialistiska Tyskland.
   Dock sympatiserar jag idag, men precis som med allt i världen är det dags för en ny nationell rörelse här i Sverige och Europa!

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +2 (av 16 röster)
 • ”I verkligheten är det omöjligt att leva upp till de egenskaper som en så kallad nazist anses ha.”

  Är det?

  Jag tycker att judendomens filosofi och lagar/regler gentemot icke-judar är ganska lik de egenskaper som Systemet idag vill tillskriva ”dödsknarkarnazismen”?

  ”Det finns inga skäl att känna sig kränkt om du kallas nazist. Du kan svara att du vägrar att acceptera semantiken som din titelutdelare utnyttjar.”

  Jag tycker dock att en bra taktik är att avväpna hela grejen, och bara skratta och med glimten i ögat säga ”nej, nej, du har missuppfattat det. Jag är inte nazist. Jag är dödsknarkarnazist. Vad obildad du är som inte förstår det”.

  ”Robin Palmblad har aldrig krävt någon särbehandling, så skulle SR P4 vara ärliga, rättvisa och konsekventa så borde de snarare välja att granska andra grupper i samhället som kan vara problematiska på riktigt.”

  På pricken!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +6 (av 18 röster)
 • Anonym says:

  De som verkligen vill se en bra och objektiv dokumentär om Lenin och dennes verk bör se: Lenin – The voice of revolution.

  https://www.youtube.com/watch?v=-YWpQEowbbk

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -6 (av 10 röster)
  • Wie Heist Du says:

   Såg den alldeles nyss. I överlag en bra doku. Jag blev faktiskt förvånad över att Lenin var så ivrig att störta den provisoriska regeringen som fyllde maktvakuumet som uppstod efter att tsaren abdikerat sitt ämbete. Trots allt så bestod ju denna regering av en samling liberaler och socialister. Att Lenins sovjeter även bestod av gamla Tsarlojala soldater, men som nu bytt sida gjorde det hela ännu mer intressant. Störtade han regeringen i syfte att skapa fred med Tyskland till varje pris?

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: -8 (av 8 röster)
   • Thesis says:

    Det beror på att Lenin såg alla andra socialister som medlöpare och opportunister. Till viss del hade han rätt, Kerenskiy som ledde Duman tillsammans med det Socialrevolutionära partiet, gav fortsatt stöd till kriget och skickade med tvång tillbaka ryska soldater till fronten.

    De som vägrade sattes i fängelse och de som deserterade sköts. Liberalerna i duman vädjade till Storbritannien efter utländskt kapital för att genomdriva reformer, och hålla krigsmaskineriet igång, staten var helt bankrutt – allt med de andra socialisternas stöd.

    Detta gjorde så att Lenin inte såg någon annan utväg än att storma duman i vinterpalatset, tillfångata Kerenskiy och hans kolloboratörer och utropa sovjeterna som segrare.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: -4 (av 4 röster)
  • Lenin dog i syfilis says:

   ”You must understand. The leading Bolsheviks who took over Russia were not Russians. They hated Russians. They hated Christians. Driven by ethnic hatred they tortured and slaughtered millions of Russians without a shred of human remorse. The October Revolution was not what you call in America the “Russian Revolution.” It was an invasion and conquest over the Russian people. More of my countrymen suffered horrific crimes at their bloodstained hands than any people or nation ever suffered in the entirety of human history. It cannot be understated. Bolshevism was the greatest human slaughter of all time. The fact that most of the world is ignorant of this reality is proof that the global media itself is in the hands of the perpetrators.”

   -Alexandr Solzhenitsyn

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +6 (av 12 röster)
 • Ossin – Mr Nasi Alien

  https://youtube.com/watch?v=7RiqjCuHXZQ

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -3 (av 5 röster)
 • legionæren af 27 juni 1942 says:

  En nazist ar en kommunist eller en antifacist.
  Jeg selv ar en Nationalsocialist.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +2 (av 12 röster)
 • Vidkun Quisling (a.k.a. Galilei) says:

  https://www.youtube.com/watch?v=ZnJpQThY7V8

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -2 (av 6 röster)
 • Arne Strand. says:

  Vilket djävla svammel !.

  Intellektuell Idioti och dårskap.

  Självklart är inte Nazister Människor,
  de är ju ÖVERMÄNNISKOR.

  Deras Rasbiologi är bara Självbedrägerier.
  sammalunda deras Förintelseförnekelse och Judehat.

  Liksom Socialdemokrater i Sverige inte är Svenskar utan Socialdemokrater,
  sammalunda är inte Nazister Svenskar dom heller.

  Svensken Arne Strand.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -16 (av 22 röster)
 • Redwop says:

  Varför inte problematisera ytterligare och nyansera begrepp som jude och neger? Ja menar det är ju ord som ni inom NS använder väldigt vårdslöst och som får symbolisera all ondska på ett generaliserat sätt. Städa upp i eget hus innan ni gäller på att grannens gräsmatta är oklippt.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -2 (av 18 röster)
  • Trigger says:

   Du har fel. Du är offer för samma propaganda. Du sväljer föreställningen om att andras fantasier kan pådyvlas personer som kallas nazister. Alltså du tror att en sk nazist tror si och så om judar och negrer.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +3 (av 11 röster)
  • Anonym says:

   Håller med om att man alltid ska vara saklig och att vi tjänar på det. Tex att kalla Reinfeldt för ”kommunist” när han privatiserar allt det är oseriöst och verklighetsfrånvänt.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +5 (av 11 röster)
 • Mattias says:

  Ett riktigt bra resonemang, Henrik! Du bryter ner det på ett pedagogiskt sätt. Jag tror faktiskt att de bakom hetsen not Palmblad känner sig rätt bortgjorda då de läser din krönika. Speciellt nu, då de måste ha förstått vilken läskrets Nordfront idag har.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +3 (av 11 röster)
 • enriktigsvensk says:

  Oavsett varifrån ordet nazist härstammar så är det ett skällsord. Som propagandan dom senaste 40 åren gjort till ett superskällsord. Det enda ord som kan mäta sig i ondska är antisemit. Nazist och dom som ifrågasätter hudens inflytande i världen är antisemiter. Jag brukar alltid säga likt Stefan Jacobson att vad andra sätter för epitet på mig är ointressant. Jag liksom Stefan är Stolt Svensk Nationalister. Punkt. Sen får andra hitta på och lägga till. Jag säger samma sak. Och får inte skrämselhicka och ska gå i försvarsställning. Jag bara lugnt och sakligt lägger fram min ståndpunkt. Då brukar vänsterns anhang skruva på sig och pusta. Du är ju en hemsk Nazist. Och så tror dom jag skall komma med nåt utfall. Glöm det. Jag har varit med ett tag nu. Det bästa sättet är att komma med sakliga och sanningsenlig argument. Och var lugn. Då vet inte lögnare hur dom ska bete sig. Ingen hemlighet att jag var SvP:are. Och har saknat SvP på den nyligen avslutade Almedalsveckan. Det var kul förta året när SvP först ”inledde” Almedalsveckan och sen hade aktiviteter varje dag. Tal och liknande. Saknar SvP så in i Skröen! Jag har och har alltid haft den största respekt för NMR! Men jag är SvP:are. Så är det. Hoppas NMR och dess medlemmar har respekt för det. Nationella hälsningar! Stödmedlem i Nordfront och NMR och medlem i SvP!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 10 röster)
 • Bra artikel skriven av Henrik.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +1 (av 9 röster)
 • PB031 says:

  Riktigt bra artikel som vanligt när det kommer till Pihlström! Instämmer till 200%

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +1 (av 7 röster)
 • christogenea.org says:

  ”En biblisk tolkning kan även tillämpas som när inbillade häxor brändes på bålen.”

  Det finns inte någon sådan biblisk tolkning. Det är Kyrkendomen som hävdat så.

  Tredje riket var ett kristet rike. Adolf Hitler va kristen.

  Och om det finns någon varelse på denna planeten som är totalt genomsyrad av ondska så är det Juden.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 8 röster)
 • Anonym says:

  Skrattretande ironiskt när Henrik Pihlström skriver en artikel där han bölar om att han känner sig kränkt när folk kallar honom nazist. När han är ledare för en sida som varje dag, året runt publicerar artiklar där de förlöjligar, demoniserar och fientliggör hela folkslag från andra kulturer.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -10 (av 20 röster)
  • Anonym says:

   Fast nu skrev aldrig Pilström så utan du projicerar bara ditt eget bölande, PK-fjant.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +8 (av 16 röster)
  • legionæren af 27 juni 1942 says:

   Det ar demokracisterne som dig der forløjligar, demoniserer och fientligør hela folkslag från andre kulturer.
   Nationalsocialismen vil bevare alla folkslag och alla ursprungsfolk från hela varlden.
   Nationalsocialismen vil bevare indianerne i Nordamerika.
   Indianerne i Sydamerika.
   Aboriginals i Australien.
   Maori i New Zeeland .
   Tibetanere i Tibet.
   Palæstinensere i Palæstina.
   Svenskar i Sverige.
   Danskere i Danmark.
   Nordmenner i Norge.
   Finner i Suomi.
   Så det ar skrattenda ironisk at en demokracist som dig påstår at ville bevare alla ursprungsfolk.
   Du som bøler, vil udrotta alla ursprungsfolk med mångkultur ”din racist”.
   Heil alla ursprungsfolk..

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +2 (av 8 röster)
 • I Norge efter Breivik så var det ett jävla tjatande om att de skulle ha mer ”demokrati” men vidare förklarade aldrig vad de menade med det.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -3 (av 5 röster)
 • Peter Dalarna says:

  Henriks artiklar är alltid lika bra!
  Fortsätt skriva Henke!
  Vi behöver fler intelligenta och ideologiska alster på nordfront.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +7 (av 13 röster)
 • Kagge says:

  Det Henrik Pihlström säger är självklarheter som alla borde veta, eller är det bara jag som är gammal och grå. Dina artiklar är över lag mycket läsvärda.

  Jag vet inte om jag ser mig själv som en ”nationalsocialist” men det är ändå så att ordet ”nazist” skapar definitivt positiva associationer.

  Ps.
  Se till att inte vara skuldtyngd nu när EU brister och grekiska obligationer och massa judepapper blir värdelösa. En räntehöjning är att vänta – men det vet ni redan säkert…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -2 (av 8 röster)
 • Sieg Heil !!!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -2 (av 10 röster)
 • Nordseegermane says:

  Nazist= National Zionist?? dvs Zionist först och aldrig verklig nationalist.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 4 röster)
 • Nasismen är en konsekvens av versaillefreden,veimarreubliken samt de judiska bankerna i Tyskland och dog tyvärr ut 1945.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -2 (av 4 röster)
 • Idag kan man snacka om nazibankirerna och med det menar jag askhenazibankirerna.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -1 (av 3 röster)
 • joråsåatte says:

  Nazism är avarten för folk inom nationalocialismen som tappade all sans.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -2 (av 4 röster)
 • Antinazistisk, antimussolinistisk, Hitlerist. says:

  Eftersom ordet förmodligen är ett frimurarkommunistiskt påhitt så är det lika bra att NMR tar ställning som antinazister. Något som SvP borde ha gjort. De borde heller inte låtit media få till det att de är emot demokrati. De kunde sagt sig vara för demokrati i såvida betydelsen är folkstyre, även om inte varje minsta lilla fråga måste folkomröstas ifall en ny lag prövas. Att vara emot parlamentarismen behöver inte ha med att vara emot demokrati att göra, men eftersom den så kallade demokratin ofta har haft parlament så kan det tänkas att Adolf Hitler därmed gav vidarebeskrivningen dvs. parlamentarismen när han kritiserade demokratin.

  SvP kunde utgett sig för att vara antinazister, antivänsterextremister, antihögerextremister, antirasister då en etniskt homogen befolkning minskar rasismen, antiantisemiter genom att vara emot förbud av semitiska språk som t.ex. arameiska trots att det inte är något som bör läggas gemensamma resurser på att att svenskar ska lära sig det, antikönskvoterare, antimussolinister då han t.ex. försvarade skäktning, antikulturmarxister och nationalister på deras hemsida.

  Då hade RF retat sig rejält. Den leninistiska läran går ut på att kalla oliktänkande för rasister, nazister, fascister eller antisemiter. Högerextremister antar jag har kommit upp efter Lenins tid, men följer ju mönstret.

  Matas de med anti mot alla deras skällsord vinklade taktiskt så blir de galna.

  NMR borde beskriva sig som antinazister tydligt på hemsidan och nationalsocialister sen titta vad media hittar på för ord och fortsätta.

  Men det finns de som kallar sig för nazister själva och tror att de gör något bra för nationalsocialister när de skämmer ut nationalsocialister.

  Adolf Hitler var inte nazist iaf. Tycker det vore fel att kalla honom för nazist bara för att han försökte hjälpa National Zionist judar med ett Israel där inte Stormufti Haj-Amin-Al-Husseini blev så glad och Adolf Hitler hade för mycket press på sig för att hinna med ett lämpligare ställe för att skapa deras Israel. Vilket var den slutgiltiga lösningen judefrågan, som han nu försökte med då han inte ville förinta något folkslag, samtidigt som han inte ville att folk skulle vara boskap i 3:e riket.

  Fascism kallar de ej för fazhism.

  Nazibankerna var en bra grej att ta upp.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -4 (av 6 röster)
 • En nazist är väll en som gör tvål och lampskärmar av den evige.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -3 (av 3 röster)
 • Jonas Svensson says:

  Vilket djävla svammel av dej Henrik, du är bara intresserad av att flytta fokus från era vidrigheter
  som du indirekt sanktionerar med detta ordbajs.

  Men ok, då finns det inga socialister, kommunister,
  liberaler, konservativa eller religiösa heller för
  INGEN människa lever upp till den utopiska och full-
  ändande tanken, retoriken och verkan av dessa dogmer.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -3 (av 7 röster)
 • nationalsocialist says:

  Det kommer att bli 100% negativa röster på det här inlägget men ni måste förstå att nationalsocialismen i Tyskland 1933-1945 kunde uppstå bara pga av en judisk konspiration.

  Judarna ville att de vita folken skulle fortsätta
  världskriget som de förde mot varandra 1914-1918.

  Därför sog de till att socialismen kom till makten
  först i Ryssland (oktoberrevolutionen) och senare i Tyskland (nationalsocialismen) och USA (new deal). Alla dessa tre maktskiften skulle inte ha hänt om inte amerikanska banker eller företag hade donerat eller lånat stora pengar till dem som var inblandade. Och som vi vet fick judarna kontrollen över det amerikanska näringslivet senast när Fed grundades 1913. Sedan gick det vidare med omfattande teknisk hjälp till Ryssland och Tyskland. Utan denna hjälp skulle varken Tyskland eller Ryssland ha kunnit föra krig.

  Ni bör läsa Antony Suttons böcker
  (antonysutton.com). Han har beskrivit i detalj hur det gick till.

  Det hela låter visserligen paradoxalt eftersom nazisterna var så pass antisemitiska. Faktumet är dock att judiska eliter är beredda att offra judar för att driva judisk makt. Kolla på Ernst Zündels intervju där han svarade på frågor av en israelisk journalist:

  https://www.youtube.com/watch?v=SEqF4YQLhdw

  Han förklarer hur det går till.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -4 (av 8 röster)
 • Det var många bud angående Nazism NZ och nationalsocialism NS vilka inte är samma sak.
  Hitler gjorde alltså om ett nationalsocialistiskt parti till ett nazistiskt parti. skillnaderna kan ses nedan.

  Programelement: NS NZ
  Antikapitalism Ja Nej
  Antiklerikalism Ja Nej
  Rasism Ja Ja
  Ledarkult Nej Ja
  Bas och målgrupp Vänster Blandad

  Hämtat från Nazismen i Sverige 1924-1945 utgiven på Sivart förlag. författare Stellan Bojerud.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -4 (av 4 röster)
 • Vitrocken says:

  Jag jobbar med människor med psykiska problem, dessa personer är normalbegåvade men har valt att se sig själva som offer och vill blir ömkade.
  Det är människor som har gjort valet att sitta och gnälla och ta emot hjälp hela livet, som skiter i att ta eget ansvar och skyller allt på vården och samhället.
  I mina ögon är dom rötägg, och jag känner noll empati för dom.
  Jag vet inte om det är för att jag är ”nazist” eller om det är för att jag inte går på humanistisk propaganda.
  Dessutom så tror jag nog att nästan all personal är ”nazister” för vi verkar ofta dela samma åsikt om det här.
  Men säger man att man är nationalsocialist, ja då beror ju ens människosyn på ”nazismen”! Inte alls på personliga erfarenheter.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 4 röster)
 • Nisse Hult says:

  Nazist är väl bara en tysk förkortning på det sedan länge utdöda NAtionalsoZIaliSTische Deutsche Arbeiterpartei. Tyska sossar på 30-talet typ… Alla medlemmar var ”Nazister” men som i många stora partier fanns alla falanger och även om vissa var demoner kan man väl inte dra alla över en kam. Lite väl bekvämt att bara använda ordet Nazist som skällsord då alla blev det bara för de upplevde det som dåtidens minst dåliga parti att rösta på.

  På svenska borde det förresten stavas Nacist, eftersom socialist inte stavas med Z…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -3 (av 5 röster)
 • Peter Grafström says:

  Den nazistiska rörelsens banbrytare och visionär var en medlem ur det brittiska etablissemanget, Houston Steward Chamberlain(=HSC). Det framgår bla ur Joseph Goebbels dagböcker. HSC verkade i Tyskland parallellt med att Britternas Round Table grupp,( dess verkliga men dolda regering bakom kulisserna) som också benämndes Milnergruppen efter Alfred Milner dess mest inflytelserike medlem. Dom iscensatte första världskriget genom ett oerhört ondskefullt konspirerande mot ett ovetande Tyskland. Tyskland som var sist med att mobilisera beskylls trots det i den Brittisk-ledda propagandan för att ha orsakat kriget.
  Men HSC agerade alltså i Tyskland under tiden både under Kaisern och under nazismens framväxt. Han gifte in sig i Wagnerfamiljen och bedrev lobbying mot judarna. Han uppmanade nazisterna att förbjuda judar att assimilera sig och argumenterade att judarna då blev ‘ännu farligare’. Det handlade inte om zionistiska judar utan om såna som ville vara goda Tyskar. Zionismen utövade i sig ingen stor dragningskraft. Men denne HSC ville uppenbarligen inte att judar skulle känna sig välkomna i Tyskland. Han bättrade på med att rekommendera nazisterna att göra med judarna som Romarna gjorde med Kartago. Mao denne inflytelserike britt uppmanade nazisterna till att utrota den judiska befolkningen. Hans böcker gick ut i stora upplagor och om ni läser dom ser ni varifrån nazisterna fick sin världsbild. En kortare bok tex heter Ravings of a Renegade. Titeln anspelar på att han vill framstå som en avvikare från det Brittiska etablissemanget. I själva verket var han en av många av britternas eliter som ägnade sig åt att provocera fram splittring och krig överallt sen århundraden. Sen Usa började bli en besvärlig konkurrent till England började britterna organisera judarna som ytterligare ett verktyg för imperiet. I det fallet var det tilltänkta målet att söka återta kontrollen över Usa. Organisationen B’nai B’rith ibland kallad ‘Young America’ kom till av det skälet. Det amerikanska inbördeskriget orsakades av att britterna ville hindra Usas industrialisering och därför ville påtvinga dem frihandel. Under den tiden och senare stod Britterna bakom organisationer med prefixet ‘Young’. Young Turks, Young Armenia och andra. Taktiken var då att spela ut nationaliteter mot varandra, lova dem samma territorier och lura båda att dom hade britternas stöd. Blodet flöt förstås. Bla det sk armeniska folkmordet. Polen då och nu uppvisar verkan av dess anglofilers lydighet vilket fått förödande konsekvenser för freden vid flera tillfällen.
  Så när HSC manipulerade Tyskland var det inget unikt utan business as usual för britternas agenter.
  Sen den brittiska oligarkin etablerades formellt 1688 var Sverige ett av dess tidigaste offer. Karl XII uppmuntrades diplomatiskt och ekonomiskt av britterna att föra krig mot Ryssland. Utan svensk vetskap manipulerades Ryssarna parallellt. Utan att själv delta i strid lyckades britterna skjuta Sverige i sank.
  Vidare, britternas komplott mot judarna innefattar även Dreyfuss-skandelen i Frankrike. Dom lät genom Franska Rothschilds finansiera falska anklagelser.
  Men det var väl ‘bara’ för att stödja zionismen säger någon kanske. Jo definitivt var det en del av det.
  Men det betyder ju inte att zionismen enbart berörde bildandet av en stat i MÖ. Utan det betydde att judarnas bidrag till kontinentaleuropa försvann. I England var det lugnt. Det var kontinenten, britternas konkurrent som drabbades. Judar fick intrycket att alla hatade dom.
  I Ryssland iscensattes pogromer, även där fanns brittisk inblandning.
  Judar visste inget om britternas manipulerande utan iom trettiotalet och nazismen tycktes det stå utom allt tvivel. En eventuell samverkan mellan judar och tyskar inom finans försvårades. Judar knöts än hårdare till angloamerika. Jag har personligen inga sympatier för privat finansmakt men så länge den finns är det bättre om den inte ensidigt gynnar angloimperiet.
  Så angloamerikanerna kunde utan problem plocka russinen ur kakan både då och efter kriget.
  Judar som eljest vore mer liberalt inriktade blev till villiga utvecklare av kärnvapen. Efter kriget dränerades Tyskland på andra vetenskapsmän som bekant.
  Dom som nu personifierar det många av oss djupt ogillar hos Israels företrädare och sympatisörer har blivit såna därför att deras förfäder lurats av britternas ovan beskrivna ränksmiderier. Benjamin Netanyahu’s far präglade honom utifrån den utgångspunkten. ‘Alla hatar oss vad vi än gör och därför är allt tillåtet’. Vilka lögner och bedrägerier som helst. De konservativas profet Leo Strauss sade så rent ut. Att judar som Barbara Lerner Spectre säger åt oss att vi skall tvingas till multikultur i Europa och att judarna organiserar det är ett annat uttryck för det. Syftet är förstås att dom vill att judar skall utvandra och att lugn här skall övergå i kaos. Som en bitter hämnd för det hon och de andra tror att hela Europa bär ansvar för.
  Men det rör sig alltså om ett katastrofalt missförstånd. Det är ist England och Usa som är förövarna, Israels ‘partners’. Dom som beväpnar Israel för att ofred skall råda runt oljan så att arabiska folk aldrig skall kunna etablera välstånd och bestämma över sina tillgångar.
  Vore alla medvetna om de ovan beskrivna historiska förvecklingarna borde man fråga sig om det inte kunde ske en återgång till ett Europa som det skulle ha blivit utan britternas sabotage och judar som nu länge bidragit till Usa ist orienterade om sig till att åter se sig som europeer som de var och bidra till Europa istf att medverka i angloimperiets kaosagenda.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -2 (av 4 röster)
 • maria says:

  Nationalsocialism (tyska Nationalsozialismus), även kallat nazism

  det är alltså så att nazism är en förkortning . får ni in sådant i hjärnan era tattare?
  fast förnekelse är ju eran starkaste sida.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 6 röster)
 • Vera Oredsson says:

  Läste Din fina artikel först nu 2017 . Det är som Du så väl beskriver Nazi, Nazityskland nazism osv är syftet att påtvinga oss en barbarisk omänsklig lögnpropaganda som motståndarna använder sig av. Att vara nationell och socialist är och förblir en sammankoppling med folkgemenskap. Jag undrar om en Socialdemokrat vill i själ och hjärta kallas Sosse? Föreställer mig i ordet Sosse av i dag en lönnfet ivrare för ett multisamhälle utan hänsyn till det egna folkets behov, som samarbetar med kommunister och miljöpartisaner.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +1 (av 1 röst)
 • Nordvind says:

  Nazister är judarna (De kastar allt sitt eget skit på oss)
  Nationalsocialisterna är vi.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +2 (av 2 röster)
 • Nordvind says:

  PÄR ÖBERG OM BEGREPPET NAZIST

  https://www.nordfront.se/begreppet-nazist.smr

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +1 (av 1 röst)
 • Alois S says:

  För mig finns bara rasen. Det är det enda som behöver försvaras. Allt ont kommer från motsatsen, det mångkulturella (eller egentligen annan ras, för det är det som spelar roll). Dock vill jag säga att jag hyllar afrikanen för att han är afrikan i afrika, men tyvärr vet jag att det inte blir lyckat om han bosätter sig i Sverige eller andra ariska plaster.

  Ofta blir jag irriterad över att problem beskrivs så otydligt. Exempelvis att jag skulle vara emot invandring pga ekonomi eller liknande. För mig handlar det mer om estetik och broderskärlek, på samma sätt som jag tycker att en vissa hundar ska ha svansen kuperad, typ Dobermann.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Ratatosk says:

  NA-tionalso-ZI-alist. Nazist är bara en förkortning av nationalsozialist, det är samma sak.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -1 (av 1 röst)

 • Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *