Den moderna feministen – den verkliga kvinnohataren

Efter att jag hade skrivit artikeln ”kvinnor – allierade med fienden” gick en del så kallade feminister i taket. Man menade att jag var nästintill kvinnofientlig och att det var en skam att artikeln var skriven av någon av kvinnligt kön.

denmodernafeminismen

De här påståendena om att nationalsocialismen skulle förespråka ett svagt och hjälplöst kvinnoideal är befängt. Ideologin ser till olikheterna mellan man respektive kvinna men värderar de båda lika högt. Att kvinnor ses som veka eller hjälplösa är även det en ren lögn. Kvinnan är inte svag men hon är av naturen oftast fysiskt svagare än mannen. Därför är det inte på något vis underligt att ansvaret att försvara och skydda i alla tider fallit först och främst på mannens lott.

Jag brukar säga att starka kvinnor fordrar ännu starkare män. Med det vill jag ha sagt att även kvinnor ska sträva efter ett starkt ideal och inte alls vara blida eller veka. I alla mina artiklar och föredrag uppmanar jag till styrka, mod och engagemang! Som en av de få nationalsocialistiska kvinnorna som aktivt jobbar för att föra ut budskapet är det oerhört viktigt att uppmuntra kvinnor att våga. Och ingen kommer att ingjutas mod av ett vekt kvinnoideal. I åtskilliga artiklar återknyter jag och hänvisar till det förkristna kvinnoidealet som var fritt från semitiska tankegångar där kvinnor inte sällan ses ned på av männen.

Feministerna av idag ger i sanningens namn ett starkt intryck av att lida av mindervärdeskomplex. De ser inte alls andra kvinnor som ”systrar” utan snarare som konkurrenter. De verkligt kvinnofientliga är, paradoxalt nog feministerna. Inte sällan är de också missanpassade eller avvikande på något vis. De säger sig värna kvinnorna men hatar i själva verket att vara födda med kvinnligt kön. Så de som verkligen svalt myten om det ”svagare könet” är de. Med alla tänkbara medel försöker de efterlikna männen och de typiskt feminina egenskaperna föraktas.

Ett bra exempel på detta är hur de nedvärderar barn och moderskap och sysslorna som hör därtill. Att bli mor är väl det mest feminina en kvinna kan göra, men detta är en av sakerna som feministerna ser som en själslig, ekonomisk och frihetsberövande ”kvinnofälla”. Jag tycker att det hela är skrattretande. Feministernas argument brukar gå ut på att männen skulle ha någon lömsk agenda och därav vilja att kvinnor ska vara hemma och ta hand om barn. Hur i hela världen kan man se det så? Är man kvinna och känner sig stolt och stark i den naturgivna rollen så borde väl inte de typiskt kvinnliga ses som ett hot eller ett förtryck?

Personligen har jag aldrig förstått hur man kan vara så psykiskt svag att man inte klarar av att vara kvinna. Sedan tidernas begynnelse har kvinnor med sina kroppar frambringat nytt liv. Det om något borde väl ses som det ultimata styrkeprovet? Ibland tror jag att det istället är så att dessa icke-feminina kvinnor använder feminismen för att släta över sina egna kvinnliga tillkortakommanden. De kanske känner att de inte besitter styrkan att axla det ansvar som krävs för att vara just kvinna?

Jag vill inte påstå att alla feminister är helt och hållet ute och cyklar, för det anser jag inte. De reagerar med all rätt mot de orättvisor som kvinnan fått utstå under 1000 år av kristendom. Men tyvärr missar de många av de andra högst påtagliga bitarna som utgör den faktiska nutida verkligheten. En av dessa aspekter är vilket oerhört kliv tillbaka i utvecklingen det är att Sverige tillåter massinvandring av främlingar. Dessa invandrade män är ofta ljusår värre än den svenske mannen någonsin varit vad gäller kvinnosyn. Detta är något som de allra flesta feminister förnekar in absurdum.

Sanningen är att de allra flesta svenska män inte på något vis har en nedvärderande syn av kvinnan. Däremot kan man konstatera en klar försämring i den svenska kvinnosynen hos de yngre generationerna. Unga svenska män beter sig allt oftare som främlingarna och härmar deras beteende. Detta är ett problem som vi verkligen måste råda bot på. Svenska unga män behöver också få starka och föredömliga män att se upp till istället för dekadenta rappare som glorifierar våld och förnedring mot kvinnor.

Så den slutliga analysen måste bli att kvinnor borde inse styrkan i att vara just kvinnor. Att förringa det verkligt feminina är inget annat än att hugga sina systrar i ryggen. Ett bra ideal är den fysiskt och psykiskt starka och stabila kvinnan som är ett med sin kvinnlighet. Hos henne finns ingen strävan efter att bete sig som mannen då hon instinktivt känner att hennes plats i tillvaron är att vara den hon är. Kvinnofientligheten som en del av feministerna representerar äcklar mig. Ert hat mot det feminina är verkligen en spottloska i ansiktet på alla de kvinnor som i årtusenden kämpat och gjort det möjligt för oss att överhuvudtaget existera. Ni förnekar de tidigare kvinnliga generationernas uppoffringar och slit och ser det som något värdelöst.

Era svaga karaktärer smutskastar hela mänsklighetens vagga, nämligen den ömsinta, kloka och starka modern. Ni är tillsammans med främlingarna de verkliga kvinnohatarna!

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments