Clinton, Israel och Irak

Strax före jul attackerade USA Irak med kryssningsrobotar. Anledningen uppgavs vara att Irak hindrade FN:s vapeninspektörer från att göra sitt jobb inne i Irak. Den verkliga anledningen till USA:s robotkrig mot Irak var dock en helt annan. Attacken sammanföll märkligt nog med riksrättsåtalet mot USA:s president Bill Clinton. Det avslöjades även att FN:s vapeninspektörer arbetat som spioner åt USA och Israel.

Det var den f d ledande vapeninspektören Scott Ritter som kom med avslöjandena om inspektörernas oegentligheter. Han avslöjade även att USA tvingat fram angreppet mot Irak. Man hade helt enkelt trappat upp vapeninspektionerna och utformat dem så provokativt att irakierna till sist inte kunde göra annat än att säga stopp. USA använde sedan detta som svepskäl till att inleda omfattande bombattacker mot Iraks militära och civila infrastruktur.

Vilket var då det verkliga skälet till USA:s anfall?
Det är ett välkänt faktum att USA:s regering under Bill Clinton i aldrig tidigare sedd omfattning domineras av judiska intressen. Majoriteten av makthavarna i Clintons regering är av judiskt ursprung. På det utrikespolitiska området är judarnas inflytande fullständigt. I medierna får vi ständigt se personer som Madeleine Albright, Richard Holbrooke, William Cohen m.fl. passera revy. De är alla av judiskt ursprung. Förutom Bill Clinton själv finns det knappt en enda vit anglosaxisk, irländsk eller tyskättad man eller kvinna i den amerikanska regeringen. Till och med Bill Clintons fru Hillary, är av judiskt ursprung.
En detalj som kom fram under förhören med Monica Lewinsky var att Clinton nämnt för henne att hans telefon var avlyssnad av Mossad. Det säger möjligtvis en del om det judiska inflytandet och president Clintons oförmåga att förhindra en sådan avlyssning trots att han på papperet förfogar över världens största och effektivaste polis- och spionageorganisationer som FBI, CIA och NSA. Det bör väl nämnas att även Monica Lewinsky är judinna och att hon hyllats i Israel för sin ”insats” i judarnas intresse och till och med jämförts med bibelns drottning Ester (se Gamla testamentet, Esters bok).
Irak utgör knappast något hot mot USA och det fanns heller ingen strategisk plan för robotattacken. Irak utgör däremot ett hot mot Israel, och det är i det perspektivet man måste se det senaste anfallet. Som parentes bör det väl nämnas att även det tidigare kriget mot Irak utkämpades å Israels vägnar. Kriget handlade inte om olja som annars är en populär förklaring, det handlade istället om maktbalansen i mellanöstern och Israels regionala kärnvapenmonopol. Strax innan Gulfkrigets utbrott var Irak på god väg att utveckla kärnvapen. Ett arabiskt land beväpnat med kärnvapen hade förskjutit hela maktbalansen i mellanöstern. Ni som varit med lite längre minns kanske också Israels överraskande flygattack mot Iraks enda kärnkraftverk på 80-talet.
Sedan gulfkriget har Irak haft tid att åter bygga upp en del av sin militära styrka, givetvis allvarligt hindrade av vapeninspektioner och sanktioner. Bill Clintons prekära situation med bl a Lewinskyaffären, Whitewater osv har gjort honom helt beroende av de judiska intressen som kontrollerar massmedia i USA. Utan alliansen och samförståndet med dessa intressen skulle han för länge sedan ha fått avgå som president och troligtvis fått se fram emot en längre tid i fängelse. Så länge han gör som dessa intressen vill garanterar dessa att hela den massmediala propagandaapparaten används för att tysta ner och skyla över allt som kan tala till presidentens nackdel. Häri ligger förklaringen till att USA anföll Irak före jul. När Clinton befann sig i sin mest känsliga situation tvingades han att anfalla Irak å Israels vägnar.

Varför ville Israel ha krig mot Irak just nu?
Frågan är inte helt enkel att svara på. Den främsta anledningen var antagligen att man hade USA:s president i ett fast grepp och att man därför tog tillfället i akt. Clinton är på upphällningen som president och det fanns givetvis inget bättre tillfälle än tiden före jul att förmå Clinton att anfalla Irak å Israels vägnar. Det finns ju inga garantier för att nästa amerikanska president kommer att vara riktigt så medgörlig som president Clinton har varit. Det finns givetvis många löften de judiska intressena kan ha gett Clinton. Ett av löftena kan ha varit att man försäkrade Clinton om att samtliga judiska senatorer skulle rösta till hans fördel under riksrätten (det är ett faktum att samtliga judiska senatorer vare sig de var republikaner eller demokrater sedan röstade till Clintons fördel). Man kan ha garanterat honom om att media skulle fortsätta att undertrycka diverse skandaler på väg upp till ytan och fortsätta att föra fram bilden av en populär president m.m.

Israel, USA:s underliga allierade
Av alla USA:s allierade är Israel den stat som först får tillgång till den senaste amerikanska militära teknologin. Detta trots att Israel gång på gång avslöjats med att omgående sälja denna teknologi vidare till tredje part, främst till Kina och Ryssland. Det judiska inflytandet i USA är så stort att dessa ständiga avslöjanden alltid sopas under mattan och ”glöms bort”. Israel bedriver dessutom ett omfattande spioneri mot USA. Israel har under lång tid stulit kärnvapenhemligheter från USA och förmedlat denna information vidare till Kina. Israelerna har under lång tid haft ett samarbete med Kina vad gäller utveckling av kärnvapen och missilteknologi. Det finns uppgifter som säger att Israel fått genomföra provsprängningar i Kina i utbyte mot teknisk expertis och stulen amerikansk teknologi. Vem behöver fiender när man har sådana allierade?

Vad är Israel?
I korthet kan man säga att Israel bildades 1948 genom att man till stor del fördrev den ursprungliga befolkningen som bestod av palestinier och araber. Att detta överhuvudtaget kunde ske berodde till största delen på judarnas lidanden under andra världskriget. Både det dåvarande Sovjetunionen och USA stödde bildandet av Israel. Den nya staten beväpnades dels genom vapenleveranser från både USA och Sovjet dels med vapenmateriel taget från det besegrade Nazityskland. Israel är idag en helt igenom militäriserad stat. Som exempel kan nämnas att i stort sett alla politiska makthavare i Israel har ett förflutet som höga militära officerare. Israel förfogar över fler kärnvapen än hela EU gemensamt. Detta gör Israel till världens fjärde största kärnvapenmakt. Landet förfogar även över stora mängder kemiska och biologiska stridsmedel. Israel är också världens fjärde största vapenexportör.

Amerikansk utrikespolitik med sionisterna vid rodret
Det är intressant att notera att USA:s utrikespolitik mer och mer börjar likna Israels i fråga om militär aggressivitet. Förutom anfallen mot Irak har vi de underliga robotanfallen mot en läkemedelsfabrik i Sudan och Osama Bin Ladens baser i Afghanistan. Vi har också det aktuella hotet om bombattacker mot Serbien. USA struntar numera även i de nedrustningsavtal man ingått. Man konstruerar nu nya och effektivare kärnvapen trots löften om en nedskärning. Till och med under kalla kriget var kärnvapendoktrinen ganska passiv, detta har man nu ändrat på och säger att man nu är beredd att använda kärnvapen helt utan förvarning i preventivt syfte även mot grupper och stater som inte själva innehar massförstörelsevapen. Detta kan inte uppfattas som annat än mycket aggressivt och hotfullt.
Ur ett svenskt perspektiv kan man jämföra vår egen militära nedrustning med USA:s, Israels och Kinas nuvarande upprustning. USA planerar att öka sin försvarsbudget med trettiotre procent, Kina har fyrdubblat sin försvarsbudget de senaste åren – och Israel? De upprustar alltid.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om