Brutal våldtäktsepidemi i Brasilien

Brasilianska kvinnor i en så kallas "Slut Walk" kräver att inte bli sexualiserade.
BRASILIEN. Flera uppseendeväckande rapporter har framkommit om det mångkulturella och rasblandade landet Brasilien. Denna gång är det en brutal våldtäktsepidemi och som fått landets korrupte president att sammankalla ett ”krismöte”.
0


Kamp mot folkförintelsen! (del 2)

midvinterblotINSÄNDARE. Gästskribenten ”Caesar” manar i den här artikeln till kamp för den nordiska rasens överlevnad. 0


Forskare försvarar rasbegreppet

Arnstberg
VETENSKAP. Karl-Olov Arnstberg har låtit publicera en artikel som försvarar rasbegreppet och kritiserar en DN-journalist som felaktigt hävdat att vetenskapen menar att det inte går att tala om mänskliga raser.
0


Att sätta hästen framför vagnen – en analys av Nordiska motståndsrörelsens invandringspolitik

nordic-framVÅR VÄG. Mikael Karlsson skriver om den första punkten av Nordiska motståndsrörelsens partiprogram. 0


Kamp mot folkförintelsen! (del 1)

ragnarök
INSÄNDARE. Gästskribenten ”Caesar” manar i den här artikeln till kamp för den nordiska rasens överlevnad.
0


Kevin MacDonalds trilogi om judendomen

kmac1IDEOLOGI. Mikael Karlsson introducerar och analyserar Kevin MacDonalds arbete om judendomen som en gruppevolutionär strategi. 0


Rasfrågans ställning bland svenskar

vof-undersökningen RASFRÅGAN. Mikael Karlsson kommenterar här VoF-undersökningen 2015 som bland annat berör uppfattningar om rasfrågan indelat efter partitillhörighet. 0


Sjukförklarad etnisk konflikt

daniel-barenboim-disease SAMHÄLLE. Varför används egentligen begreppet antisemitism och vad betyder det? Mikael Karlsson skriver om intressekonflikter som sjukförklaras. 0


FILM: Vita kvinnor ifrågasätter teorin om ”white privilege”

INTERNET. I en film som publicerades tidigare idag ifrågasätter en grupp vita kvinnor påståendet att de är privilegierade bara för att de är vita. I filmen tas viktiga saker som att vita kvinnor i barnafödande ålder endast utgör två procent av världens befolkning. 0


Social tillit

samarbete
SAMHÄLLE. Mikael Karlsson skriver här om social tillit och menar att detta begrepp som har stor betydelse för hur ett samhälle ser ut också hör ihop med ras.
0