Ras – en fråga om hudfärg?

paulina Många gånger när det diskuteras ras och etnicitet dyker ämnet hudfärg upp. Men hur är det egentligen? Hur mycket fokus bör man lägga vid människors hudfärg? 0


Biologisk mångfald – människan inkluderad?

mångfald Biologisk mångfald eller ”mångkultur” och uppblandning? Paulina Forslund skriver i detta ämne. 0


Innan kristendomen ”visade oss ljuset”

1276249205989_555 Norge: I Norge har en debatt tagit fart där invandringskritiska krafter uppmanar till försvar av norsk kultur. Men vad är den kultur som ska försvaras och mot vilka? Ulvhild Årthun skriver om detta. 0


Att erkänna rasens betydelse

baby2 SD går framåt i alla de senaste rapporterna om de svenska regeringspartierna och nationalismen tycks frodas bland folket. Frågan är hur långt det räcker? 0


Judarnas roll

En medlem i Motståndsrörelsen med masterexamen i filosofi och religionsvetenskap, behandlar i en längre ideologisk artikel judarnas roll i historien till vår tid. 1


Mythus

IDEOLOGI. En utvärdering och analys av Alfred Rosenbergs verk ”Der Mythus”. 0


En stark länk i rasens kedja

Nyligen räddade en tik sina valpar ur ett brinnande hus. Hennes instinkt att skydda sin avkomma var så stark att hennes egna trygghet var sekundär. 0


Rasen – inte landet

Jag vill här, en gång för alla, försöka klarlägga en viktig punkt i vår världsåskådning nationalsocialismen, som missuppfattas (om än ofta med vilja) av våra meningsmotståndare eller dem som av brist på kunskap inte förstår. Vi ser till rasen främst, inte till land. Det är rasen som är allt, inte nationalstaten. 0


Det ariska Amerikas undergång

Året 1980 publicerade William Pierce – dedikerad nationalsocialist och grundare av den amerikanska organisationen National Alliance – en mörk framtidsvision. I Varför Västerlandet kommer att gå under slår Pierce fast att den vite amerikanen lever i stiltjet före stormen. 0


Skillnaden mellan rasskrifterna?

Jag kanske borde fråga vad det är för skillnad på ”Ras – den avgörande frågan” och skriften ”Grundläggande raslära – en introduktion”, bortsett från att den förstnämnda är mer utförlig?  /Halvt påläst Man skulle kunna tro att skrifterna ”Grundläggande raslära” och ”Ras – den avgörande frågan” behandlar exakt samma frågor. Detta är dock inte fallet […] 0