Mythus

IDEOLOGI. En utvärdering och analys av Alfred Rosenbergs verk ”Der Mythus”. 0


En stark länk i rasens kedja

Nyligen räddade en tik sina valpar ur ett brinnande hus. Hennes instinkt att skydda sin avkomma var så stark att hennes egna trygghet var sekundär. 0


Rasen – inte landet

Jag vill här, en gång för alla, försöka klarlägga en viktig punkt i vår världsåskådning nationalsocialismen, som missuppfattas (om än ofta med vilja) av våra meningsmotståndare eller dem som av brist på kunskap inte förstår. Vi ser till rasen främst, inte till land. Det är rasen som är allt, inte nationalstaten. 0


Det ariska Amerikas undergång

Året 1980 publicerade William Pierce – dedikerad nationalsocialist och grundare av den amerikanska organisationen National Alliance – en mörk framtidsvision. I Varför Västerlandet kommer att gå under slår Pierce fast att den vite amerikanen lever i stiltjet före stormen. 0


Skillnaden mellan rasskrifterna?

Jag kanske borde fråga vad det är för skillnad på ”Ras – den avgörande frågan” och skriften ”Grundläggande raslära – en introduktion”, bortsett från att den förstnämnda är mer utförlig?  /Halvt påläst Man skulle kunna tro att skrifterna ”Grundläggande raslära” och ”Ras – den avgörande frågan” behandlar exakt samma frågor. Detta är dock inte fallet […] 0


Ras – den avgörande frågan

Nationellt Motstånd Förlag har i dagarna släppt en ny skrift, Ras – den avgörande frågan, av den nu bortgångne Jürgen Rieger. Här följer en kortfattad introduktion av David Eljas, om en skrift som alla med intresse av frågan bör läsa. 0


Köp den – studera den!

Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen är en ypperlig sammanfattning av organisationens världsåskådning, skriver Jakob Haskå i en recension. 0