Politisk frihet


KAPITEL 5. Politisk frihet är viktigt men kräver ett friskt och moget folk som kan hantera friheten, utan att spåra ur i anarkistiskt revolterande mot de naturliga hierarkierna och den sunda ordningen.
0


Inre frihet


KAPITEL 4. En människa med inre frihet står inte och faller utifrån yttre omständigheter eller andra människors nycker och infall.
0


Livsbejakande


KAPITEL 3. Att ha en positiv och livsbejakande inställning till tillvaron är viktigt.
1


Rörelse


KAPITEL 2. Livet innebär för den nordiska människan rörelse på alla plan.
0


Förpliktelse


KAPITEL 1. Förpliktelsen till folket, folkets natur och livets heliga lagar i stort är det som driver oss till att agera moraliskt och hedervärt.
2


Förord


LITTERATUR. Klockan tolv idag släpper Nordfront det första kapitlet till boken ”Bemästra livet” som vi har översatt från tyska. Här ger vi en kortfattad introduktion till boken och författaren.
0


Italien stoppar bildandet av nytt ”nazistparti” – flera gripna

ÅSIKTSFÖRTRYCK. I en samordnad räd på 16 olika platser i Italien har polis gripit ett antal människor som velat bilda ett nationalsocialistiskt parti. Enligt Reuters har man beslagtagit både nationalsocialistisk propaganda och vapen. 4


IT-konsult i London utsatt för knivattack – hyllar Nordiska motståndsrörelsen

INTERVJU. En dramatisk strid över en kniv i ett kök i London. En IT-konsult tackar Nordiska motståndsrörelsen för att ha gått oskadd ur denna. Han vill nu dela med sig av sina tankar, bland annat kring vikten av att odla rätt mentalitet och hur det kom sig att han blev nationalsocialist. 2


”Min ära heter trohet”

NATIONALSOCIALISM. Om hur mottot ”Min ära heter trohet” kom till och referenser till dagens kamp. 3


Den auktoritära staten


IDEOLOGI. Asbjørn Nielsen har läst boken ”Hitlers Revolution” och förklarar här vad en auktoritär stat enligt boken betyder.
2