Litar du verkligen på systemet?

Visst är det lättare att stoppa huvudet i sanden och bara bekymra sig om sin allra mest omedelbara omgivning: sitt arbete, sin fritid och den summa som finns på kontoutdraget när alla räkningar är betalda – eller den där lymmeln som bröt sig in i källarförrådet eller för den skull, parkerade på vändplanen utanför ens hem under en timme eller två. 0


Kort om nationell socialism

Om man vill veta vad en människa anser om något, eller vad en organisation står för gör man bäst i att fråga personen själv eller företrädare för organisationen om svar. Man kan naturligtvis även låta andra förklara deras uppfattning, men dessa är inga man enkom kan förlita sig på. Så vill du verkligen veta vad nationell socialism är – inte vad systemet (vilka är svurna motståndare till denna världsåskådning) anser det vara, så är du välkommen att läsa vidare. Vi borde väl veta vad vi själva tror på? 0


En döende nation

Den fysiska döden är ofrånkomlig och fyller ett syfte, även om vi kanske inte förstår vilket detta syfte är. Medvetenheten om vår egen dödlighet är både en gåva såväl som en orsak till rädsla, dock allt mindre rädsla desto djupare insikt om tingens ordning. Och framförallt med insikten om att individen är en del av nationen (folket) vilket har möjligheten att leva för evigt. 0


Glöm aldrig varifrån du kom

Det finns få saker som skänker en så mycket glädje som insikten om det arv man blivit anförtrodd med att förvalta. Få saker gör en så stolt som denna gåva. Känslan är överväldigande, att man är en sådan viktig del i något som sträcker sig så långt bak i historien. 0


I säck och aska

Det kan knappast ha undgått någon patriot att lördagen den tjugosjunde januari är högtidsdag för ett historiskt falsarium, vilket går under beteckningen Förintelsen. I landets tre största städer arrangerades det allt från seminarier och föreläsningar till lite mer estetiskt präglade uppträdande som körsång. 0


Till den svenska ungdomen

Kom ihåg att du är svensk och av den ariska nord-germanska rasen. Kom ihåg att dina plikter först och främst gäller denna ras. Det är allas vår plikt att upprätthålla vår ras egenart, vårt frihetsarv – ja, allt det som gjort namnet arisk ärat i världen. Den absolut enskilt viktigaste handlingen i vårt liv är giftermålet och valet av partner. 0


Vad betyder termen arier?

Nationellt Motstånd använder frekvent ordet ’arier’ i artiklar som publiceras. De som baserar sin uppfattning om ordet på den generella politiskt korrekta förklaringen av det, utan att själva söka en mindre politiskt korrekt, men sannare definition kan konfunderas av användandet av ordet. Därför vill vi med denna artikel, skriven av David Myatt, klargöra vad Nationellt Motstånds definition av ordet är. 0


Varför Västerlandet kommer att gå under

”Varför Västerlandet kommer att gå under” publicerades för första gången i National Vanguard nr 74. 0


Det är upp till dig

Liv utan syfte är inget annat än existens. Och som sådan har det ingen mening, inget värde utan är värdelöst, helt utan betydelse. Människor idag lever som fysiska varelser, men längre än så sträcker det sig inte. Den ariska människan är mer än bara en fysisk entitet, mer än bara en kropp att bruka för uppfyllandet av sin egoistiska strävan. 0


Vi kämpar för frihet

Det finns en anledning till att radikala rörelser, ofta med mål bortom rimlighetens gräns, röner större framgångar än sina konservativa motsvarigheter. När en organisation eller ett parti börjar liberaliseras, anpassa sig eller göra avståndstaganden skriver det sin egen dödsdom. 0