Radikal kontra konservativ

För att kunna segra måste vi se till att slå oss ur våra fienders belägring, vi måste till skillnad från de konservativa grupperna gå till angrepp mot våra fiender. Vi kan inte längre spela på deras villkor, vi måste själva skapa oss en grund att stå på, utan att tvingas ändra vårt budskap för att ställa oss in hos våra fiender. 0


Åter till eldställningarna

Som varje officer vet, så räcker det inte med argument när man behöver hejda en grupp flyende soldater. För att få de svenska männen att börja kämpa för sitt folk kommer det att behövas mycket mer än bara argument. 3


Vart står riksdagspartierna?

Sverige står idag på gränsen till sammanbrott. Den akuta ekonomiska krisen är i och för sig tillfälligtvis över och stadsskulden stabiliseras. Men enligt experterna börjar redan nästa lågkonjunktur närma sig. 0