Ett fritt Norden

I tider som dessa, då regimens grepp över vårt folk sakta börjar försvagas, presenterar Motståndsrörelsen ett manifest med sju huvudpunkter som ett uttryck för motståndskampens fortsatta viljeriktning. 0


Agitera!

En uppmaning till patrioterna att ständigt förkunna nödvändigheten av den nationella frihetskampen. Behovet av en öga-mot-öga dialog med folket har inte minskat i och med “IT-revolutionen”, snarare är det tvärtom. 0


Europeiska (Sovjet)unionen

Vad vi nu ser är ett nytt Sovjetunionen som reser sig där det gamla projektet misslyckades. Marxistiskt influerade kommissarier, nu i öppet samarbete med storfinansen, sitter i sina direktoriat och kommissioner och planerar en diktatur som på många sätt utgör ett allvarligare hot mot det sanna Europas överlevnad än vad Sovjetunionen någonsin gjorde. 0


Med sveket som vapen

Det är ett vanligt knep, att använda kappvändare i sin propaganda. Desertörer, förrädare och avhoppare används för att svärta ner motståndarsidan. De har en roll att spela och gör det för att rädda sitt eget skinn, för att vinna fördelar och för att tjäna pengar. 0


Att vara eller icke vara

Politisk korrekthet bör, enligt min mening, egentligen inte ses som en speciell åsikt, utan hellre som avsaknad av åsikt. För sådana som varken kan eller vill tänka självständigt – t ex diverse journalister – är det naturligtvis bekvämt att välja att omfatta en åsiktsriktning som gör att de kan känna att de passar in, som gör att de får godkänt av dem som kontrollerar medlen för masskommunikation, och som dessutom tryggar deras försörjning. 0


Pirayan, fåglarna och liberalen

Vad skulle du säga om en liberal ”samhällsvetare” sa till dig att hoppa ner i en bassäng fylld med femhundra utsvultna pirayor? Om du värdesätter ditt liv skulle du säkerligen avböja denna inbjudan. 0


Länken till det förflutna

Ett folk som inte längre försvarar sitt territorium är ett folk som är dömt att gå under. Ett folk som tvivlar på sin egen identitet, som plötsligt tappar sin vilja till självständighet är ett folk som övergivit sin vilja att leva. 0


Radikal kontra konservativ

För att kunna segra måste vi se till att slå oss ur våra fienders belägring, vi måste till skillnad från de konservativa grupperna gå till angrepp mot våra fiender. Vi kan inte längre spela på deras villkor, vi måste själva skapa oss en grund att stå på, utan att tvingas ändra vårt budskap för att ställa oss in hos våra fiender. 0


Åter till eldställningarna

Som varje officer vet, så räcker det inte med argument när man behöver hejda en grupp flyende soldater. För att få de svenska männen att börja kämpa för sitt folk kommer det att behövas mycket mer än bara argument. 3


Vart står riksdagspartierna?

Sverige står idag på gränsen till sammanbrott. Den akuta ekonomiska krisen är i och för sig tillfälligtvis över och stadsskulden stabiliseras. Men enligt experterna börjar redan nästa lågkonjunktur närma sig. 0