Till den svenska ungdomen

Kom ihåg att du är svensk och av den ariska nord-germanska rasen. Kom ihåg att dina plikter först och främst gäller denna ras. Det är allas vår plikt att upprätthålla vår ras egenart, vårt frihetsarv – ja, allt det som gjort namnet arisk ärat i världen. Den absolut enskilt viktigaste handlingen i vårt liv är giftermålet och valet av partner. 0


Vad betyder termen arier?

Nationellt Motstånd använder frekvent ordet ’arier’ i artiklar som publiceras. De som baserar sin uppfattning om ordet på den generella politiskt korrekta förklaringen av det, utan att själva söka en mindre politiskt korrekt, men sannare definition kan konfunderas av användandet av ordet. Därför vill vi med denna artikel, skriven av David Myatt, klargöra vad Nationellt Motstånds definition av ordet är. 0


Varför Västerlandet kommer att gå under

”Varför Västerlandet kommer att gå under” publicerades för första gången i National Vanguard nr 74. 0


Det är upp till dig

Liv utan syfte är inget annat än existens. Och som sådan har det ingen mening, inget värde utan är värdelöst, helt utan betydelse. Människor idag lever som fysiska varelser, men längre än så sträcker det sig inte. Den ariska människan är mer än bara en fysisk entitet, mer än bara en kropp att bruka för uppfyllandet av sin egoistiska strävan. 0


Vi kämpar för frihet

Det finns en anledning till att radikala rörelser, ofta med mål bortom rimlighetens gräns, röner större framgångar än sina konservativa motsvarigheter. När en organisation eller ett parti börjar liberaliseras, anpassa sig eller göra avståndstaganden skriver det sin egen dödsdom. 0


Sverigedemokraterna; får i ulvakläder

Många var det som röstade på Sverigedemokraterna med förhoppningen att de skulle sätta ner foten i frågan om främlingsinvasionen. Man hoppades att de skulle sopa bort politrukernas vanstyre när de fick chansen och verka för ett svenskt Sverige. Ack så de bedrog sig. 0


Om offervilja

De militanta motståndsrörelserna i Mellanöstern bjuder alltjämt den sionistiska hydran ett kompromisslöst och väpnat motstånd. Sionismens lakejer i Irak har återigen fått smaka konsekvenserna av en sann offervilja. Genom en välplanerad operation lyckades två unga irakier, med sina liv som vapen, under söndagen den 12 november beröva trettiofem medlöpare för Nuri al-Malikis förrädarregering om livet. 0


Värdefull last?

1944-45 lärde jag känna en herre från den brittiska underrättelsetjänsten ganska väl. Och jag behöver nog inte säga att de inom den militära underrättelsetjänsten inte är sådana som snyftar när de läser ”Den lilla tändsticksflickan” eller som får tårar i ögonen av ”Onkel Toms stuga”. 0


Trots allt så finns det hopp

Det smärtar mig mycket att konstatera det, men dagens Sverige är en mycket sjuk nation. Inte bara nationen som sådan, alltså den politiska, religiösa, ekonomiska och mediala apparaten med flera tentakler, utan även folket – mitt folk, ditt folk, vårt folk! 0


En biocentrisk och cyklisk världsåskådning

Årets Nobelpris i fysik gick till två amerikaner, John C Mather och George F Smoot. De fick priset för upptäckten av den så kallade ”kosmiska bakgrundsstrålningen” och dennes ”svartkroppsform” och ”antisotropi”. Enligt vetenskapsvärldens ”experter” anses Mather och Smoots pris vara såväl väntat som välförtjänat. Men innehåller dessa två amerikaners upptäckt någonting väsentligt för den vita mänskligheten? 0