Varje folks befrielse…

I förra veckan erkände imperialiststaten USA:s högste militära befälhavare, George W Bush, det som varje normalbegåvad individ förstått sedan länge. President Bush har äntligen insett det faktum att situationen i Irak liknar läget som det var under Vietnamnkrigets mest kritiska skede, och att USA med detta inte har så bra förutsättningar att vinna en militär seger i Irak. Att Bush junior inte är något ljushuvud, torde inte komma som någon överraskning. Men att med detta tro, som den politiskt korrekte i gemen, att världens starkaste militära stormakt verkligen styrs av denne, är en grov villfarelse. 0


Några funderingar kring islam, västerlandet och den nationella kampen

IDEOLOGI. Idag är det nästan politiskt korrekt att hetsa mot islam och araber. Denna halvt godkända form av främlingsfientlighet anses av den sionistiska makteliten tjäna sitt syfte. Orsaken till detta är den judeo-amerikanska världsmaktens konflikt mot islamistiska krafter i Mellanöstern. 0


I fablernas värld

Spektaklet inför riksdagsvalet den 17 september fortsätter. Under onsdagskvällen sände det Bonnierdominerade TV4, en ”duell” mellan den flitige sabbatsgojen Göran Persson och den öppet vansinnesliberale Fredrik Reinfeldt… 0


I naturens tjänst

Sverige anses i vissa kretsar vara ett ”världssamvete”, på samma sätt som USA enligt andra är en ”världspolis”. Korgossarna i Kd brukar stoltsera med att det var deras parti, under borgarnas regeringsställning 1991 till 1994, som fick igenom det vettlösa beslutet om att minst en procent av Sverige totala BNI skulle gå till diverse bistånd till företrädesvis icke-västerländska länder. 0


Vår ära heter trohet

Ord och fraser förlorar alltmer sin mening. Speciellt sådana som inom sig ger uttryck för djupare och allvarligare betydelser. Ta bara äktenskapslöftet mellan maken och hustrun, vilket många är beredda att bryta eller svika. Eller något så enkelt som ”jag lovar”, vilket man i gemen hasplar ur sig för att sedan glömma bort. Hedervärda begrepp urholkas och med dem hedern och troheten som fenomen hos folket. 0


Res dig upp, svensk!

Är du en av de alla människor som känner att ditt liv saknar mening och riktning? Att något fattas, men du kan inte sätta fingret på vad? Känner du dig maktlös inför hur omvärlden styrs mot en allt djupare avgrund? Du är inte ensam om det, det är en mental farsot som sprider sig. Men det finns också en väg ut från det, en väg till konstruktiv förändring. 0


Den röda rosens pest

Några tankar kring socialdemokraterna och deras gärningar hittills. Partiet som propagerade för folkhemmet och arbetarnas väl visade sig vara något helt annat. Artikeln befäster påståendet att det är genom deras gärningar vi skall känna dem! 0


Mental ockupationsstrategi

En slug påverkan in på djupet av vårt inre har förvrängt vår egentliga natur och försatt Västerlandet i ett apatiskt tillstånd. Många har förlorat sin viljekraft att leva, vad som händer omkring dem spelar inte längre någon roll, och istället vandrar de likgiltigt omkring utan mening eller mål. Deras liv präglas av tillfällig materiell lycka, sinnliga njutningar och att leva för stunden. 0


Bli den bäste du kan bli

Att vara patriot bör inte enbart inkludera nationalistiska/politiska ideal. Det bör även innebära att alla och envar eftersträvar att höja sin mentala och psykiska status till det yttersta, helt enkelt att bli den bäste du kan bli. Vi patrioter ser till vårt folks bästa och skall givetvis bete oss därefter. Men misströsta inte, det är inte så svårt som det låter, även små förändringar gör stor skillnad i det långa loppet. 0


Offervilja

Vi är få, unga och utan några stora resurser. Många ogillar oss och vi kämpar mot enorma krafter. Mycket talar alltså mot våra möjligheter att nå framgång. Men trots detta fortsätter vi att kämpa, tack vara vår fullständiga tillit till nödvändigheten av vår kamp för vårt lands framtid. 0