Arvet efter Pierce – Att se helheten

Framlidne nationalsocialisten William Pierce gav i sitt radioprogram American dissident voices av den 99-09-18 en avgörande ideologisk redogörelse under titeln ”Att se skogen”. Med sin sedvanligt goda pedagogik – vilken om något vittnade om hans förflutna som erkänd akademiker och undervisare vid Oregon State University – gav han sina lyssnare de viktigaste grunddragen i den kontroversiella ”judefrågan”. 0


Svenska barn eller främlingar?

Ett standardargument från dem som önskar massinvandring av främlingar till Sverige är att dessa invandrare (och ”flyktingar”) är bra för Sverige ur nationalekonomiskt hänseende. Man menar att Sverige behöver fyllas på med extra människor för att klara framtidens välfärd. Snarare är det väl så att det vi behöver är fler svenska barn? 0


Nästa länk i kedjan

En efter en försvinner de ifrån oss – deras röster tystnar och den visdom de inte hann förmedla till oss försvinner då deras liv släcks. Och jag kan inte annat än bli frustrerad eftersom det fanns så mycket mer de kunde ha bidragit med, så mycket inspiration och undervisning de kunde ha givit oss. Frustrerad men även orolig, eftersom frågan jag ställer mig är: vilka skall fylla tomrummet? Svaret fyller mig med eftertanke. 0


Det är nu eller aldrig

På gott och ont är människan, långt mycket mer än något annat djur, medveten om sin egen dödlighet och när de falska religionerna, allt ifrån den ursprungliga nordiska tron som degenererats fram till kristendomen, erövrade bit för bit av vårt andliga liv såg de till att spela på denna medvetenhet för att tjäna sina egna syften. 0


Strasserismen – den inre fienden


IDEOLOGI. En av vår kamps värsta fiende är den inre fienden (inom den s.k. nationella rörelsen). Denna inre fiende har många ansikten och förklär sig i olika ideologiska och politiska skepnader. Vi har valt att benämna hela detta spektrum av mot oss fientliga strömningar med ett generiskt samlande namn: Strasserism.
0


En varning från svunna tider

”Den som blott vill leva ett behagligt liv, han förtjänar inte att vara till.” Detta citat av Oswald Spengler stöter jag på, när jag bläddrar i professor Herman Lundborgs (1868-1943) väckelseskrift Västerlandet i fara från 1934. Citatet sammanfattar på sätt och vis skriftens budskap: Att vårt materiella välstånd och vårt lättsinne riskerar att leda till vår undergång. 0


Litar du verkligen på systemet?

Visst är det lättare att stoppa huvudet i sanden och bara bekymra sig om sin allra mest omedelbara omgivning: sitt arbete, sin fritid och den summa som finns på kontoutdraget när alla räkningar är betalda – eller den där lymmeln som bröt sig in i källarförrådet eller för den skull, parkerade på vändplanen utanför ens hem under en timme eller två. 0


Kort om nationell socialism

Om man vill veta vad en människa anser om något, eller vad en organisation står för gör man bäst i att fråga personen själv eller företrädare för organisationen om svar. Man kan naturligtvis även låta andra förklara deras uppfattning, men dessa är inga man enkom kan förlita sig på. Så vill du verkligen veta vad nationell socialism är – inte vad systemet (vilka är svurna motståndare till denna världsåskådning) anser det vara, så är du välkommen att läsa vidare. Vi borde väl veta vad vi själva tror på? 0


En döende nation

Den fysiska döden är ofrånkomlig och fyller ett syfte, även om vi kanske inte förstår vilket detta syfte är. Medvetenheten om vår egen dödlighet är både en gåva såväl som en orsak till rädsla, dock allt mindre rädsla desto djupare insikt om tingens ordning. Och framförallt med insikten om att individen är en del av nationen (folket) vilket har möjligheten att leva för evigt. 0


Glöm aldrig varifrån du kom

Det finns få saker som skänker en så mycket glädje som insikten om det arv man blivit anförtrodd med att förvalta. Få saker gör en så stolt som denna gåva. Känslan är överväldigande, att man är en sådan viktig del i något som sträcker sig så långt bak i historien. 0