Expos mardröm: Kampen kan fortsätta i Finland trots förbudsdom


PARANOIOR. Den systemlojala underrättelseorganisationen Expo skriver på sin hemsida att det finns en stor risk att det finska förbudet av Nordiska motståndsrörelsen kommer att vara fruktlöst.
1


Evig front


KAPITEL 20. I det sista kapitlet summeras skriftens budskap på ett kärnfullt sätt.
1


Danska aktivister stöder finska nationalsocialister

NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Danska aktivister har genomfört flera aktioner till stöd för det finska motståndet. 2


Fanatism och saklighet


KAPITEL 19. ”Ingen mildhet, ingen medelmåttighet, inga halvmesyrer, ingen vacklan och inget ifrågasättande, inget käbbel och inget tvivel” – vi är fanatiker och kombinerar vår fanatism med saklighet.
1


Att leda människor


KAPITEL 18. Vad utmärker en god ledare? Hur skiljer sig det nordiska ledarskapet från andra former av ledarskap?
1


Om njutning


KAPITEL 17. Njutning som syftar till verklighetsflykt är ur nationalsocialistisk synvinkel problematisk. Syftet med njutning bör istället vara att förstärka verkligheten.
2


Kroppsvård


KAPITEL 16. Nationalsocialister har ett naturligt förhållningssätt till den egna kroppen.
0


Ensamhet


KAPITEL 15. Ibland måste man i ensamhet reflektera över sina handlingar och livet i stort.
0


Dokumentär om Nordiska motståndsrörelsen vinner pris i Norge

KULTUR. Den svenske journalisten Henrik Evertsson har vunnit priset som Årets frilansare i Norge för sin dokumentär om Nordiska motståndsrörelsen, men i Sverige vägrar PK-medierna att visa den. 7


Folkgemenskap i praktiken


NATIONALSOCIALISM. 
Jimmy Thunlind lyfter fram folkgemenskapen som en viktig del av vår världsåskådning, som bör påverka oss i vardagen.
2