”Tyskland” förbjuder Nordadler

ÅSIKTSFÖRTRYCK. För tredje gången i år förbjuds en nationalistisk organisation i Tyskland. Denna gång gäller det Nordadler. 2


Politiska soldater


KAMP. Martin Saxlind skriver här om konceptet med politiska soldater.
5


Kärnfamiljen – ett första steg mot individens upplösning?

KRÖNIKA. Nordfronts nyhetsredaktör Simon Holmqvist funderar i den här artikeln kring begreppet ”kärnfamilj” och ifall det är ett så högstående ideal som det ofta framställs som. 3


Bemästra livet


KAPITEL 20. Att bemästra livet är en stor och komplicerad uppgift, men de som tagit till sig denna skrifts budskap har tagit de första stegen på vägen.
1


Uppoffring och avsägelse


KAPITEL 19. Att göra uppoffringar och avstå från saker är ofta nödvändigt och handlar inte om att hata livet, utan om att värna livet samt sträva framåt och uppåt.
1


Martyren William Joyce

Dagens datum 24 april: Denna dag 1906 föddes den irländske nationalsocialisten William Joyce, även känd som ”Lord Haw-Haw”. 3


Artighet


KAPITEL 18. Artighet är en viktig egenskap som visar mognad och får samspelet människor emellan att fungera friktionsfritt.
5


”Zucht” – tukt och avel


KAPITEL 17. God tukt och avel garanterar en sund själ i en sund kropp. Det tyska ordet för detta är ”Zucht”.
2


Renhet


KAPITEL 16. Renhet är inte bara ett yttre attribut, det är också ett inre karaktärsdrag.
0


Nu kan du beställa Mein kampf på Greenpilled.com!

LITTERATUR. Klockan är nu 18 och Greenpilled tar emot beställningar av den nya och unika upplagan av Mein kampf. 1