Hjältemod


KAPITEL 10. Hjälten gör mer än vad plikten kräver och inspirerar kamraterna i sin omgivning till segerrik kamp.
1


Skönhet


KAPITEL 9. Vad är kvinnlig skönhet? Vad är kvinnans viktigaste roll i samhället?
6


Hundratals tyska nationella trotsar förbudet – skanderar ”nationalsocialism nu!”

TYSKLAND. Filmer från en nationell demonstration i Köthen visar hur deltagarna skanderar att de vill ha nationalsocialism. 6


Mångfald


KRÖNIKA. Regimen och dess kollaboratörer lurar folket med sitt prat om att de månar om mångfald, menar Christian Hamilton i denna krönika.
9


Information om demonstrationen i Åbo


DEMONSTRATION. 
Niklas Suomi ger viktig information inför demonstrationen i Åbo på lördag den 18 augusti under parollen Leve motståndet!
0


Soldatanda


KAPITEL 8. Soldatandan är fundamentet för nationens förmåga att försvara sig i en värld full av fiender.
1


Skuld och botgöring


KAPITEL 7. Då en människa felar uppstår en skuld som måste betalas genom botgöring.
7


World Union of National Socialists

Rockwell2 Dagens datum 5 augusti: Denna dag 1962 grundades den nationalsocialistiska paraplyorganisationen World Union of National Socialists (WUNS). 0


Ära


KAPITEL 6. Heder och ära är viktiga begrepp för vårt folk. Hederskänslan kommer inifrån, från vårt blod, och ger oss en instinktiv förståelse för rätt och fel.
2


Ansvar


KAPITEL 5. Vårt folk tar ansvar för sina handlingar, det är för oss främmande att skylla på miljö och yttre omständigheter eller mänsklighetens svaga natur och bristande moral.
2