Vänstern och välfärdsstaten


SAMHÄLLE. Mikael Karlsson förklarar hur man kan argumentera med en socialdemokrat eller annan vänstermänniska och förhoppningsvis övertyga dem om att nationalsocialism är nödvändigt för att rädda välfärden.
0


Platon och den västerländska filosofin

FILOSOFI. Platon är en omskriven grekisk filosof, som av många anses vara den västerlänska filosofins fader. Mikael Karlsson har skivit en kort presentation av denne tänkare, som idag inte anses politiskt korrekt av det vänsterliberala etablissemanget. 0


Två sorters moral

right-way-wrong-way SAMHÄLLE. Moral, från latinets moralitas, handlar om att skilja på rätt och fel. Från skribentens perspektiv är två olika typer av moral intressanta. 0


Dugin och Putins ideologi

dugin RYSSLAND. Denna vecka försöker vi begripa nutida rysk ideologi genom att lyssna på Aleksandr Dugin. 0


Nio grundläggande tillvägagångssätt för ett framgångsrikt återuppvaknande

english-asatru-news AKTIVISM. Gästskribenten Dan Rayner skriver här om nio grundläggande metoder för politisk aktivism, och hur dessa kommer leda till ett återuppvaknande av folkets inneboende kraft. 0


Den kvasireligiösa föreställningen om slumpen

free-kids
INSÄNDARE. Mikael Karlsson krossar här den politiskt korrekta floskeln att det är slumpen som gör att en person föds till svensk.
0


Jämlikhet, utveckling, radikal dialektik och skapandet av övermänniskan

manosol-löp ”Varje företag, organisation, folk, ras, -människa- har att välja mellan endast utveckling eller avveckling. Valet är detsamma som mellan att leva och att dö”, skriver Olof Brandr. 0


Mythus

IDEOLOGI. En utvärdering och analys av Alfred Rosenbergs verk ”Der Mythus”. 0


Framtiden blir vad vi vill att den ska bli!

Fredrik Vejdeland utvecklar här tankarna kring hur rörelsen ska nå de framtida målen. Är vi tvungna att ”acceptera verkligheten” som den är eller finns det andra, djupare, faktorer som kan avgöra vårt framtida öde? 0


Nationalsocialismen och den reaktionära nationalismen


IDEOLOGI. Den ideologiska sammanblandningen mellan nationalsocialismen å ena sidan och den ”reaktionära” nationalismen å andra sidan utgör ett av de stora problemen för nationalsocialismen och därmed för de nordiska folkens frihet och överlevnad.
1