Meditation inför det nya året

vinter2
KRÖNIKA. Mikael Karlsson skriver en nyårskrönika om det viktiga i livet.
0


Du kommer att dö

dod-man
VÄRLDSÅSKÅDNING. Andrew Anglin på The Daily Stormer skriver i den här artikeln om den viktiga insikten att alla förr eller senare dör och hur det bör påverka hur man lever sitt liv. 0


Nordiska värderingar

mma
SAMHÄLLE.
Mikael Karlsson skriver om hur Nordiska Motståndsrörelsens medlemmar lyckas vara en del av samhället trots mediahetsen, och vilka framgångsfaktorer som kan ligga bakom.
0


Platons Staten: Bok 2

TheRepublic
FILOSOFI. Mikael Karlsson presenterar och kommenterar här valda delar ur den andra boken av Platons verk Staten, på grekiska Politeia.
0


Søren Kierkegaard

kierkegaardDagens datum 5 maj: denna dag 1813 föddes den danske poeten, filosofen, teologen och författaren Søren Aabye Kierkegaard. 0


Platons Staten: Bok 1

TheRepublic
FILOSOFI.
Mikael Karlsson presenterar och kommenterar här valda delar ur den första boken av Platons verk Staten, på grekiska Politeia.
0


Vänstern och välfärdsstaten


SAMHÄLLE. Mikael Karlsson förklarar hur man kan argumentera med en socialdemokrat eller annan vänstermänniska och förhoppningsvis övertyga dem om att nationalsocialism är nödvändigt för att rädda välfärden.
0


Platon och den västerländska filosofin

FILOSOFI. Platon är en omskriven grekisk filosof, som av många anses vara den västerlänska filosofins fader. Mikael Karlsson har skivit en kort presentation av denne tänkare, som idag inte anses politiskt korrekt av det vänsterliberala etablissemanget. 0


Två sorters moral

right-way-wrong-way SAMHÄLLE. Moral, från latinets moralitas, handlar om att skilja på rätt och fel. Från skribentens perspektiv är två olika typer av moral intressanta. 0


Dugin och Putins ideologi

dugin RYSSLAND. Denna vecka försöker vi begripa nutida rysk ideologi genom att lyssna på Aleksandr Dugin. 0