WWF: 68 procent av världens djur har försvunnit – på bara 46 år

NATUREN. En rapport visar att populationerna av däggdjur, fiskar, fåglar, reptiler och amfibier har minskat med i genomsnitt 68 procent mellan 1970 och 2016. Skogsskövling och exploatering som drivs av överbefolkning, ökad global handel och konsumtion pekas ut som huvudanledningar.

4


Hallands länsstyrelse ändrar sig – börjar med skyddsjakt mot varg

JAKT. I Sydvästsverige stryker en varg omkring som dödat 58 får på en och samma gård. Nu ska den jagas. 1


Statsfinansierad ”forskning”: ”Manlighet hotar klimatet”

KULTURMARXISM. Organisationen Män, som hittills fokuserat på ”Mäns våld mot Kvinnor”, ska nu rikta in sig på ”Mäns våld mot klimatet”. Detta nya fokus motiveras med nya forskningsrön. 2


Hästar pekas ut som miljöhot av regeringen

POLITIK. I en statlig utredning pekas bland annat landets hästar och enskilda avlopp på landsbygden ut som miljöbovar. Ökad kontroll och införande av hästpass är åtgärder som föreslås. 3


Främmande länder vill bryta mineral billigt i Sverige

INRIKES. För att ställa om delar av bilindustrin till ny lukrativ så kallad grön teknik prospekterar främmande gruvbolag stora områden i Sverige. 0


Utspel från M och L: ”Sverige behöver bygga fler små kärnkraftsreaktorer”

POLITIK. Ulf Kristersson (M) och Nyamko Sabuni (L) anser att den nuvarande kärnkraftslagstiftningen är föråldrad och att det bör bli tillåtet att bygga fler små reaktorer på många platser i landet. 1


Greta Thunberg tilldelas en miljon euro för sin kamp ”för mänskligheten”

GLOBALISM. Den svenska klimat- och coronaaktivisten Greta Thunberg tilldelas en miljon euro och det portugisiska Gulbenkian-priset för sin ihärdiga kamp ”för mänskligheten”. 5


Snart 80-årig kvinna drar längsta strået hittills i kampen mot två invasiva arter

NATUR. I Österbotten och Västerbotten prövar man olika metoder för att få bukt med två aggressiva invasiva arter. Bland metoderna märks applicering av vattenånga, get-bete och avlägsnande för mänsklig hand. 0


Skarven – en överlevare med stil och attityd eller ett skadedjur?

NATUR. Pelikanfågeln skarv har sedan den var nära utrotning i början av 1900-talet etablerat sig på allvar vid nordiska vattendrag. Medan vissa fängslas av denna fågels udda personlighet, pekar andra på konsekvenserna dess närvaro har för växtlighet, fiskebestånd – och lukten. 0


Forskning visar att sjukdomsspridande fästingar dras till mobiltelefoner


PARASITER. En undersökning har visat att fästingar dras till elektromagnetisk strålning med samma frekvens som används i de flesta mobiltelefoner.
1