Inställning till djurrätt?

Hur ser ni nationalsocialister på djurrätt? Man kan nog lugnt påstå att det nationalsocialistiska Tyskland var det land där djurrätt och miljöfrågor först fick ett ordentligt genomslag i politiken och i lagstiftningen. Som jämförelse kan man konstatera att många stater i världen fortfarande, nästan 80 år senare, inte har några som helst lagar som skyddar […] 0


Nationalsocialism och djurrätt

Vi får ofta frågor via e-post. En fråga som återkommit då och då är hur vi som nationalsocialister ser på djurrätt. Klas Lund svarar. 1


Patent på bacon

Företaget Monsanto, som har sitt säte i USA, har sökt patent på bland annat bacon och ägg. Alla djur som äter deras genmodifierade soja ger slutprodukter som företaget anser att de skall ha del i. Vidare har man lämnat in patentansökningar på befintliga genkombinationer. 0