Ledarperspektiv 25: Vad är nationalsocialism och varför är den överlägsen andra ideologier? Genomgång av ismer och ett nytt segment

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugofemte avsnitt. 1


Ledarperspektiv 24: Putin, Trump och Bolsonaro – ledarna vi väntat på eller globalister i ny skepnad? Internationellt samarbete mot sionismen

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugofjärde avsnitt. 3


Ledarperspektiv 23: Varför mår folket så dåligt? Att bota depression med nationalsocialism som medicin

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugotredje avsnitt. 0


Ledarperspektiv 22: Till dig som funderar på att ansluta dig. Tips till nyvakna och vanliga frågor

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugoandra avsnitt. 2


Ledarperspektiv 21: Hur ska fred upprätthållas i det fria Norden? Dagens genusförsvar och framtidens försvarspolitik

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugoförsta avsnitt. 0


Du har väl inte missat Ledarperspektiv? Ytterligare tio avsnitt är nu släppta


RADIO. I denna artikel finner du länkar till avsnitt 11-20 av den popuära ideologiska podcasten, en summering av deras innehåll och en del senare utlåtanden om programmet.
1


Ledarperspektiv 20: Vill Motståndsrörelsen förbjuda allt som är skadligt? Nordendagarna och organisationsförbud

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugonde avsnitt. 4


Ledarperspektiv 19: Nationalsocialism kontra röd socialism! Folkgemenskap och allas lika värde

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt nittonde avsnitt. 14


Ledarperspektiv 18: (((Sociala medier))) Censur och faror

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt artonde avsnitt. 3


Ledarperspektiv 17: Misslyckades vi i valet? Defaitism och optimism

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt sjuttonde avsnitt. 8