Ledarperspektiv 30: När kommer revolutionen? Gula västarna och demonstrationen i Helsingfors

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt trettionde avsnitt. 0


Ledarperspektiv 29: Är Motståndsrörelsen en våldsbejakande organisation? Vår syn på våld och terrorism

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugonionde avsnitt. 1


Ledarperspektiv 28: Vad innebär FN-avtalet som Sverige ska skriva under? Är FN en god organisation och vad är egentligen Agenda 2030?

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugoåttonde avsnitt. 2


Ledarperspektiv 27: Lögner, hets, fake news och false flag. Från Teskedsorden, via Wikipedia, till SD

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugosjunde avsnitt. 8


Ledarperspektiv 26: Vad arbetar Nordiska motståndsrörelsen med och varför? Blixtdemonstration och åldersrelativism

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugosjätte avsnitt. 2


Ledarperspektiv 25: Vad är nationalsocialism och varför är den överlägsen andra ideologier? Genomgång av ismer och ett nytt segment

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugofemte avsnitt. 1


Ledarperspektiv 24: Putin, Trump och Bolsonaro – ledarna vi väntat på eller globalister i ny skepnad? Internationellt samarbete mot sionismen

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugofjärde avsnitt. 3


Ledarperspektiv 23: Varför mår folket så dåligt? Att bota depression med nationalsocialism som medicin

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugotredje avsnitt. 0


Ledarperspektiv 22: Till dig som funderar på att ansluta dig. Tips till nyvakna och vanliga frågor

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugoandra avsnitt. 2


Ledarperspektiv 21: Hur ska fred upprätthållas i det fria Norden? Dagens genusförsvar och framtidens försvarspolitik

LEDARPERSPEKTIV. Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt tjugoförsta avsnitt. 0