Norge stoppar utvisningar till Afghanistan

MASSINVANDRINGEN. Norge följer Sverige och Finlands exempel – stoppar alla utvisningar till Afghanistan. 0


Ny undersökning: Oupptäckta sprickor i Estonias vrak

ESTONIA. Haverikommissionen har inlett nya undersökningar av det förlista passagerarfartyget Estonia. Nu har man hittat två tidigare okända sprickor i vraket. 1


Finlandsfödd somalier utvisas till Somalia

REPATRIERING. En somalisk man född i Finland utvisas till Somalia. Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att mannens brottslighet övertrumfar ”hans familjeband till Finland”. 6


Studentflak angreps av invandrare i Danmark

MÅNGKULTUREN. Flera studentflak har de senaste dagarna angripits av invandrare runt om i Köpenhamn. Det har kastats ägg, smällare och andra föremål mot studenterna. 3


Storbritannien vill samarbeta med Danmark om asylcenter i Afrika

FOLKUTBYTET. Storbritanniens inrikesminister vill se att hans land och Danmark tillsammans planerar och uppför ett asylcenter i landet Rwanda. 4


Dansk kommun tvångsomhändertar 10-årig pojke efter att föräldrarna kritiserat kommunen

DANMARK. Kommunen har tvångsomhändertagit två pojkar som straff för att föräldrarna uttalat sig kritiskt. Många ser Danmark som ett land där man får uttrycka sig fritt, men även vårt sydliga granland uppvisar totalitära tendenser. Detta har paret Michael Larsen och Aneta Konarska nu blivit varse efter att de kritiserar kommunen på sociala medier, skriver Nordfront.dk […] 2


Krav på förbud mot användandet av hakkorset inom finska försvarsmakten

HAKKORSET. Förbudsivrare i finska Vänsterförbundet vädrar morgonluft efter en tysk officers protest vid åsynen av en svastika, när en internationell militärövning kombinerades med finskt fanfirande. 5


Finskt dekadens-övergångsställe drogs in – utgör en trafiköverträdelse

DEKADENS. När ett övergångsställe i Åbo ”pridefärgades” med stadsledningens goda minne, ingrep polisen med hänvisning till vägtrafiklagen. Nu har övergångsstället återställts till ursprungligt skick. 2


Blåsvarta rörelsen har snart samlat in hälften av namnen som krävs för att bilda parti


FINLAND. En ny nationalistisk rörelse i Finland håller på att samla in stödförklaringar för att kunna registreras som ett politiskt parti och få ställa upp i val.
1


Dansk polis censurerar videoplattformen Bitchute

CENSUR. Polisen i Danmark bad landets telekommunikationsbolag att blockera videoplattformen Bitchute, och hänvisade till brott mot Danmarks ”retsplejelov”. 2