Nio anledningar till varför vi måste lämna EU


EU.
Här kommer nio anledningar, en kort förklaring av dessa samt länkar till fördjupande läsning om varför vi måste lämna EU. Saxat från kampanjsidan Frittnorden.nu.
1


EU begränsar vår självbestämmanderätt


EU. Att det överstatliga projektet begränsar vårt självbestämmande är nog välkänt, men har du koll på i vilken enorm utsträckning så sker? Om det och annat kan du läsa i denna artikel saxad från kampanjsidan Frittnorden.nu.
0


Med EU får vi åsiktsförtryck


EU. Visste du att den nätcensur vi har idag och en hel del annat av det åsiktsförtyck som drabbar oss har sitt ursprung i EU och att vi kommer få se ännu mer av den varan i framtiden? Saxat från kampanjsidan Frittnorden.nu.
0


Med EU får vi upplösta gränser


EU. En anledning varför man måste vara motståndare till EU är på grund av unionens mål om att upplösa våra nationer – en målsättning som påverkar oss realpolitisk redan idag. Saxat från kampanjsidan Frittnorden.nu.
0


Så här fungerar EU

EU. Vet du hur EU fungerar och vilken makt unionen har? Denna artikel som klarlägger hur beslutsprocessen inom EU ser ut och reder ut olika begrepp är saxad från kampanjsidan Frittnorden.nu. 1


Europas förenta stater


EU. Denna artikel som går in på EU:s grundande, unionens ideologiska grund och dess mer långtgående planer är saxad från kampanjsidan Frittnorden.nu. 5


Motståndsrörelsen lanserar ny kampanjsida: Frittnorden.nu


ANTI-GLOBALISM. Den nya sidan innehåller flertalet ideologiska och/eller förklarande artiklar om EU och Nordiska motståndsrörelsens alternativ till detta globalist-projekt.
0


Kamplov i Umeå

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. I Umeå har samtliga ungdomar haft sportlov under den gångna veckan. I och med detta valde medlemmar i Umeå att ta initiativet till att skapa en ny form av sportlov, nämligen ett ungdomligt kamplov. 17


Närmare sextio aktioner runt om i Norden för Finlands sak


AKTIVISM.
Den veckolånga propagandakampanj som Motståndsrörelsen drivit med anledning av verkställandet av förbudet i Finland avslutades igår. Här följer slutrapport och intervju med Simon Lindberg.
0


Idag verkställs förbudet av Motståndsrörelsen – Finlands sak är vår!


KAMP.
Idag verkställs förbudet av Nordiska motståndsrörelsens finska gren. Sen i lördags har flertalet aktioner genomförts för att upplysa Nordens folk om att kampen kommer gå vidare trots repression. Uppdaterad 2018-11-28 kl 16:50.
4