A few words about Unbroken Warrior

Fredrik Vejdeland, as the publisher of Unbroken Warrior – The Richard Scutari Letters, offers a review of this book and tells more about both its content and purpose. 0


New book release: ”-one of the greatest heroes in our time”

Nationellt Motstånd Publishing House has now released a new book dealing with Richard Scutari. In the 28th of May, the Finnish Resistance leader, Henrik Holappa, launched his latest project in front of an impatient and excited group of spectators in Borlänge, Sweden. 0


Åren med Richard Scutari

Henrik Holappa återger en gripande berättelse om hur Richard Scutari påverkat hans liv. Publicerat som förord i boken Unbroken Warrior – The Richard Scutari Letters. 0


Några ord om Unbroken Warrior

Fredrik Vejdeland, ansvarig utgivare för ”Unbroken Warrior – The Richard Scutari Letters”, recenserar här boken och berättar mer om dess innehåll och syfte. 0


Lansering av ny bok: ”- en av vår tids största hjältar”

Nationellt Motstånd Förlag släpper nu en bok om Richard Scutari. I helgen lanserade Finska motståndsrörelsens ledare Henrik Holappa projektet inför ivriga åhörare i Borlänge. 0


Dog verkligen sex miljoner?

Boken ”Did six million really die?” är olaglig att trycka och distribuera i ett flertal länder. På grund av den ökade censuren släpps den nu på svenska av Nationellt Motstånd Förlag. Nu – innan den förbjuds även i Sverige. 0


Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen

Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen: En skrift som förklarar grundläggande nationalsocialistiska idéer. 0


Bolsjevismen – då och nu

Nationellt Motstånd Förlag lanserar ny skrift, Bolsjevismen – då och nu av David Eljas. Fredrik Vejdeland recenserar här skriften. 0


Nu släpps rörelsens första ljudbok!

Motståndsrörelsen arbetar ständigt med att finna nya vägar att nå ut med budskapet. Bland annat har detta skett genom en satsning på multimedia, där Motståndsrörelsen Medias filmer varit ledande. Nu bryts återigen ny mark då Nationellt Motstånd Förlag lanserar Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen – LJUDBOKEN. 0


Nytt nummer av Nationellt Motstånd – magasinet

Nationellt Motstånd nr 18 har precis lämnat pressarna. Detta nummer innehåller bland annat artiklar som ”Framtidens styre”, ”Låt inte systemet äga era barn”, ”Den ovärdiga monarkin”, ”Ariosofi”, ”Ariskt ursprung” och följetongen ”Dog verkligen sex miljoner?”. 0