Hetsrubriker i Norrland

Under helgen som gick anordnade Motståndsrörelsens sjätte näste en tidningsförsäljning i Luleå. Detta har nu resulterat i stora rubriker i den lokala pressen. Under lördagen publicerades en artikel i NSDs webbupplaga, och igår anklagades organisationen för att ha skjutit mot lokala SAC företrädare. 0


Kurs på liv och död

Helgen 21 – 23 januari deltog svenska och norska kamrater i en sjukvårdskurs. Utbildningen, som hölls på den norska sidan av gränsen, bestod av såväl teori som praktik; bland annat fick aktivisterna lära sig att sy igen sår och göra krikotyreotomi. 0


Nytt år– nya möjligheter

När man i framtiden tittar tillbaka för att se när allting började är det kanske år 2010 man kommer tänka på. Det var mycket som hände under föregående år, ute i världen men även i Sverige. Vi ska här summera några av händelserna. 0


Motståndsrörelsen i Avesta

Lördagen den 15:e januari var ett tiotal aktivister från Dalarna i Avesta för att sälja Svenska motståndsrörelsens tidning – Nationellt motstånd. Man delade även ut hundratals flygblad. Dagen var inte utan konfrontationer, men allt avlöpte väl. 0


Aktivism i Stockholm

Lördagen den 15 januari besöktes Stockholms innerstad för första gången av Motståndsrörelsens aktivister detta år. Det milda vädret lockade ut många människor som i sin tur gavs möjlighet att ta del av vårt budskap. 0


Systemet räds Näste 3

Aktivismen i Skåne har, precis som vi tidigare rapporterat om, varit mycket hög den senaste tiden.
I takt med den ökade aktivismen har också polisens trakasserier mot 3:e nästets aktivister ökat.
0


Kampturné i Skåne

Den 27 – 29 December, mitt i den mest hätska kommersen på grund av mellandagsrean, så valde en handfull aktivister från Näste 3 Skåne/Blekinge att åka ut på en tre dagar lång turné, utrustade med ett hundratal nummer av Nationellt Motstånd och Organisationens fana med riksrunan. 0


Årssummering av kamprapporter

Motståndsrörelsen har överträffat sig själva i år och varit mer aktiva än någonsin tidigare med hela 363 kamprapporter på 110 olika orter, från Ystad i syd till Övertorneå i norr. I minst 25 av dessa orter kan man säga att det har hållits regelbunden aktivism under året vid flertalet tillfällen. 0


Motståndsrörelsen 2010

2010 var främst av allt ett valår för de politiska rörelserna, såväl för de systemtrogna partierna som för det fåtal mindre partier som står i opposition till den nuvarande förstörelsepolitiken. För Motståndsrörelsen, som inte ställde upp i detta val, var det ett år av fortsatt kamp, likt tidigare år – men mycket mer intensivt. 0


Video: Kamplördag i Dalarna

Här följer en kort filmrapport från förra lördagens aktion i Falun och Borlänge. 0