Svar på tal i Uppsala

Torbjörn Ekblom från SÄPO meddelade via lokalnyheterna i TV4 den 9 februari att Svenska motståndsrörelsen inte har något starkt fäste i Uppsala, utan endast sympatisörer. Vidare uppgavs att organisationen inte ökat sina aktiviteter i Uppsala jämfört med tidigare år. Trots dessa uppgifter från officiellt håll genomfördes i helgen en större aktion i centrala Uppsala. Uppdaterad med video. 0


Mångkultur: skadligt för dina barn

Uppsalabo(r) upprörs av sanningens budskap sedan aktivister ur en kampgrupp i Uppsala spridit information i brevlådor. Systemet var snabba i kontringarna; budskapet kunde vara ”hets mot folkgrupp”. Efter den lokala mediahetsen torde ingen person i Uppsala ha undgått budskapet. 0


Motståndsrörelsen i Västerås

En helt vanlig aktion i Västerås började med trakasserier från systemet redan innan aktivisterna från norra Stockholm hade kommit till sina bilar. De fem aktivisterna som skulle samåka till Västerås hade precis kommit till parkeringen, då en patrullbil dök upp. En av poliserna drog sitt tjänstevapen. 0


Hetsrubriker i Norrland

Under helgen som gick anordnade Motståndsrörelsens sjätte näste en tidningsförsäljning i Luleå. Detta har nu resulterat i stora rubriker i den lokala pressen. Under lördagen publicerades en artikel i NSDs webbupplaga, och igår anklagades organisationen för att ha skjutit mot lokala SAC företrädare. 0


Kurs på liv och död

Helgen 21 – 23 januari deltog svenska och norska kamrater i en sjukvårdskurs. Utbildningen, som hölls på den norska sidan av gränsen, bestod av såväl teori som praktik; bland annat fick aktivisterna lära sig att sy igen sår och göra krikotyreotomi. 0


Nytt år– nya möjligheter

När man i framtiden tittar tillbaka för att se när allting började är det kanske år 2010 man kommer tänka på. Det var mycket som hände under föregående år, ute i världen men även i Sverige. Vi ska här summera några av händelserna. 0


Motståndsrörelsen i Avesta

Lördagen den 15:e januari var ett tiotal aktivister från Dalarna i Avesta för att sälja Svenska motståndsrörelsens tidning – Nationellt motstånd. Man delade även ut hundratals flygblad. Dagen var inte utan konfrontationer, men allt avlöpte väl. 0


Aktivism i Stockholm

Lördagen den 15 januari besöktes Stockholms innerstad för första gången av Motståndsrörelsens aktivister detta år. Det milda vädret lockade ut många människor som i sin tur gavs möjlighet att ta del av vårt budskap. 0


Systemet räds Näste 3

Aktivismen i Skåne har, precis som vi tidigare rapporterat om, varit mycket hög den senaste tiden.
I takt med den ökade aktivismen har också polisens trakasserier mot 3:e nästets aktivister ökat.
0


Kampturné i Skåne

Den 27 – 29 December, mitt i den mest hätska kommersen på grund av mellandagsrean, så valde en handfull aktivister från Näste 3 Skåne/Blekinge att åka ut på en tre dagar lång turné, utrustade med ett hundratal nummer av Nationellt Motstånd och Organisationens fana med riksrunan. 0