Kommun bryter mönstret – står upp för medborgares åsiktsfrihet


INRIKES. 
Norrköpings kommun bryter det vanliga mönstret och hänvisar till medborgarnas åsiktsfrihet när de tillåter privatpersoner som är medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen att hyra träningslokaler.
2


Vinteröverlevnadsutbildning i Näste 1


MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Helgen som var genomfördes en mycket givande överlevnadsutbildning i Näste 1.
3


Nordiska motståndsrörelsens kampår i Sverige 2019


ÅRSRAPPORT.
Komplett rapport från Motståndsrörelsens svenska verksamhetsår 2019, inklusive listor med årets mest aktiva kommuner och de mest minnesvärda aktionerna, samt flertalet filmer.
2


Film från nationaldagsmarschen i Finland!

NORDEN. En film från demonstrationen i Finland har publicerats. 0


Julhälsning från alla Sveriges nästen!

KAMPMEDIA. Samtliga nästen i Sverige samt Kampmediagruppen önskar alla Nordfronts läsare och Motståndsrörelsens sympatisörer en god jul. 9


Offentliga aktioner i hela landet


MOTSTÅNDSRÖRELSEN. I lördags delades det ut flygblad på gator och torg från Höör i söder till Luleå i norr. Även i Norge och på Island genomfördes det offentliga aktioner under dagen.
2


Simon Lindbergs tal i Finland


MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Mediagruppen presenterar här hela Simon Lindbergs tal från Helsingfors förra veckan.
3


Aktivister kuppade förrädarmarsch


MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Under gårdagen tog aktivister från Näste 2 täten i en svenskfientlig manifestation som sedermera fick avbrytas. Nordfront har pratat med en av aktivisterna på plats för att reda ut vad som hände då aktionen dragit till sig lögnpressens uppmärksamhet.
6


Hedrande av Karl XII i Stockholm


MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Lördagen den 30 november samlades organiserade nationalsocialister från Nordiska motståndsrörelsens Näste 1 tillsammans med oberoende nationalister i Stockholm för att tillsammans hedra minnet av Karl XII och hans karoliner.
3


Blixtdemonstration av nationalsocialister i Helsingfors

NORDEN. Under dagen höll den nationalsocialistiska organisationen Kohti Vapautta en blixtdemonstration samt flygbladsutdelning i Helsingfors. 1