Bli mamma som ung, föd fler barn och amma – då minskar risken för cancer


KVINNOHÄLSA. Vita kvinnor hjärntvättas till att föda få eller inga barn och att amning är onödigt, till förmån för ”karriär”, ”jämställdhet” och ”miljön”. En effekt utöver den uppenbara skadan detta orsakar vårt folk, är ökad risk för cancer.
4


Rasfrämlingars HIV-behandlingar i Storbritannien lika dyrt som bröstcancervården

MÅNGKULTUREN. De skenande kostnaderna för HIV-behandlingar i Storbritannien är en allt tyngre börda för skattebetalarna. 1


Antibiotikaresistenta bakterier från Mellanöstern ökar

HÄLSA. Ett av de största hoten mot mänskligheten är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, antibiotikaresistenta bakterier. I Mellanöstern är överanvändning och felaktig användning av antibiotika ett stort problem som leder till att bakteriestammar anpassar sig och blir resistenta mot antibiotikan. 0


Monsanto bedrev egen underrättelsetjänst – kartlade kritiker

STORFINANSEN. Livsmedelsjätten Monsanto har bedrivit en omfattande underrättelseverksamhet med syfte att kartlägga och smutskasta företagets kritiker. Bland de drabbade återfinns rocklegenden Neil Young och journalisten Carey Gillam. 2


81-åring död efter att ha vanvårdats av hemtjänsten

INRIKES. Den 81-årige Stig Markström i Luleå kommun vanvårdades svårt av hemtjänsten. Han var utsvulten och fick sova i egen avföring. Efter att hans dotter publicerat ett inlägg på Facebook där hon visade sin far fick han äntligen komma till ett boende, där han dog fyra dagar senare eftersom hans kropp inte längre orkade. 0


WHO: Könsdysfori inte längre psykisk sjukdom


HOMOLOBBYN. Homoaktivister har sett till att könsdysfori enligt WHO:s riktlinjer inte längre klassas som sjukdom, utan istället ska bekräftas.
2


FN: Dejtingappar bakom världsepidemi av könssjukdomar

HÄLSA. Antalet smittotillfällen av könssjukdomar är uppe i nya rekordnivåer över hela världen, larmar WHO. Tillgången till tillfälliga sexuella kontakter via dejtingappar och att folk inte längre bryr sig tros ligga bakom. 5


Kina: Genmodifierade barn har högre dödlighet

GENETIK. De kinesiska barn som en forskare genmodifierat löper större risk att dö unga. 4


Naturlig familjeplanering och preventivmetoder utan biverkningar


KVINNOHÄLSA. En introduktion till att nå ökad kunskap om kvinnokroppen, dess cykler och fertilitet samt en genomgång av biverkningsfria metoder för att uppnå eller undvika graviditet.
2


Förintelsemirakel – ”förintelseöverlevare” lever längre än israeler


ISRAEL. Den genomsnittliga livslängden för israeler är dramatiskt kortare än ”förintelseöverlevare” från Tyskland och nuvarande Polen.
5