Spelmannen

Den svenska folkmusiken har en naturlig del i motståndskampen, ty man kan inte kan segra till fiendens musik. 0