Fortsatt totalt motstånd från Linköping

Även under kvällen den 15/7 gav sig en övertygad nationalsocialist ut på Linköpings gator för att förvarna landsförrädare, globalister och den internationella finanskretsen om vilket öde som eventuellt väntar dem. De östgötska nationalsocialisterna är segervissa och vi kommer aldrig att vika oss en tum i kampen för vårt folks överlevnad! 1


Klistermärksuppsättning i Nacka

En kvinnlig medlem ur Näste 1 sanerade bort klistermärken som inte ens borde finnas i Sverige och ersatte dem med rätt text och motiv. När ska du ansluta dig till ledet? 1


Kamparbete i Vellinge kommun

På måndagskvällen fortsatte kamparbetet i Vellinge kommun. Flygblad delades ut i Västra Ingelstad och en mängd klistermärken sattes upp. Leve ett fritt och enat Norden! 0


Propagandatillverkning i Norrköpings kommun

Måndagen den 15 juli tillverkade en medlem från Näste 8 laminerad propaganda med olika budskap. Anslut dig till folkgemenskapen och kampen! 1


Riksrunan sprayades i Jönköpings kommun

Söndagen den 14 juli förskönades omgivningen i Ödestugu med riksrunan av medlemmar i Näste 7. Aktionen gick lugnt till utan några ingripanden från sionismens lakejer. Sitter du hemma med knuten näve och klagar på samhällets förfall? Kom med i kamratskapen istället och gör din plikt för ditt fosterland. 0


Uppmaning till revolution – Vellinge kommun

Måndag morgon och en ny kampvecka; flygblad delades ut i Östra Grevie och Södra Åkarp i Vellinge kommun. En del klistermärken sattes upp längs vägen. Framåt kamrater för folk och nation! 0


Uppmaning till kamp i Nässjö kommun

Den 15:e juli besökte Näste 7 Anneberg för att sprida propaganda. Ett par timmar tog aktiviteten och ungefär halva samhället blev tilldelade det senaste flygbladet. 0


Småland kan se fram emot rakryggad kamp för rasen

Lördagen den 13:e tillverkades banderoller för framtida bruk i Näste 7. 0


Kamp för Norden i Norrköping

Söndagen den 14 juli tog en medlem i Näste 8 en sommarpromenad i Norrköpings parker och satte upp en stor mängd klistermärken med budskap om vår kamp för ett fritt vitt Norden. Anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen idag! 1


Nästesdag i norra Norrland

Lördagen den 13 juli firade organisationens sjätte näste den årliga nästesdagen. För tredje året i rad samlades medlemmar, aktivister och sympatisörer i en trevlig lokal någonstans i landets norra del för en dag i god kamratanda med intressanta föredrag, god mat och strålande väder. Årets nästesdag var extra innehållsfylld och nästeschef Robert Eklund höll ett […] 0