Kamp i Borås

Under lördagen gästade femton aktivister från Motståndsrörelsen staden Borås. Aktivisterna marscherade in vid trettontiden och placerade sig vid Stortorget för att saluföra Nationellt Motstånd och dela ut flygblad om organisationen. Ganska omgående kom ett par kvinnor från en Internationella kvinnodagen-manifestation intill och uppträdde provocerade. Ett par heta debatter uppstod innan några marxister fick för sig […] 0


Aktiviteter i Säffle

Under veckan var aktivister ifrån Säffle återigen ute med flygblad, denna gång flygbladen ”Utan oss står Sverige försvarslöst”. Aktiviteten hann förflyta lugnt och städat i cirka en halvtimme, innan en polispatrull dök upp och genomförde den sedvanliga åsiktsregistreringen och bad om ett flygblad. Efter detta fortskred aktiviteten i cirka en timme, totalt delades 245 flygblad […] 0


Kampaktiviteter i Partille och Alingsås

Ännu en gång har Partille besökts av Göteborgs kampgrupp. Under torsdagskvällen delades några hundra flygblad ut till hushåll samtidigt som det berörda området pryddes med Organisationens stolpaffischer och klistermärken. Under lördagskvällen delades även ett cirka 200 flygblad samt en mängd gamla nummer av Nationellt Motstånd ut. 0


Föredrag i Kalmar

Cirka 25 aktivister och andra inbjudna nationella befann sig under förra lördagen i Kalmar för att lyssna till ett föredrag av Magnus Söderman från Svenska motståndsrörelsen. Söderman som redan är uppskattad både som agitator och föredragshållare höll under kvällen ett av sina bättre föredrag då han berättade om Nationalsocialismen – den segrande trosläran. Skillnaden mellan […] 0


Flygbladsutdelning i Västervik

Under lördagen begav sig en skara aktivister till centrala Västervik för att sprida budskapet, detta genom att dela ut flygblad om organisationens tro och mål. Trots det dåliga vädret fick flygbladen relativt god spridning och ett och annat samtal uppstod mellan aktivister och folkkamrater. Responsen var överlag god och ett flertal Västerviksbor efterfrågade fler aktioner […] 0


Fortsatt kamp i Dalarna

Aktivisterna i landskapet har bibehållit en fortsatt hög aktivitetsnivå de gångna veckorna. Några av de verksamheter som ägt rum är flygbladsutdelningar, plakatuppsättningar samt uppsättning av stolpaffischer. På söndagsnatten begav sig aktivister från Motståndsrörelsen till Ludvika i södra Dalarna för under ett antal timmar ägna sig åt plakatuppsättning i stadens centrala delar. Aktionen förlöpte friktionsfritt och […] 0


Flygbladsutdelning, Partille

Återigen besökte Göteborgs kampgrupp Partille. Denna torsdagskväll ägnade aktivisterna åt att dela ut flygblad till en stor mängd hushåll, som en fortsättning på förra veckans utdelning i samma område. 0


Aktiviteter i Partille

På torsdagskvällen begav sig en grupp Göteborgsaktivister till Partille för att sprida Motståndsrörelsens budskap och namn. Drygt trehundra hushåll erhöll Organisationens flygblad. På lördagen begav man sig åter till Partille, denna gång för att sälja Nationellt Motstånd. Efter en dryg timmes försäljning hade flertalet tidningar bytt ägare, och Motståndsrörelsen mottagit en del ekonomiska bidrag av […] 0


Propagandaspridning i Katrineholm

Natten till måndag var en grupp aktivister ute och delade ut Nationellt Motstånd till hushållen i Valla. Efter en timmes är aktivisterna på väg till en annan plats när de plötsligt stoppas av två polispatruller på en ödslig skogsväg. Efter den sedvanliga åsiktsregistreringen släpptes emellertid aktivisterna. Kampen fortsätter! 0


Flygbladsutdelning, Kungälv

På torsdagskvällen begav sig en handfull aktivister till Kungälv, norr om Göteborg för att dela ut flygblad. Cirka femhundra hushåll fick ta del av Motståndsrörelsens budskap. På senare tid har också tidningsförsäljningsaktiviteten ökat markant i Kungälv. Aktivister från orten och Göteborg har där salufört organisationens tidning några gånger i månaden och intresset för budskapet har […] 0