Aktivitet i norra Sthlm

Kampgrupp2, norra Stockholm, har varit ute och sprayat på strategiskt utvalda platser i norra Stockholm ett flertal gånger de senaste dagarna. Även tidningar har delats ut vid dessa tilfällen. 0


Plakatuppsättning i Sthlm

Natten till måndag befann sig aktivister ur kampgrupp 1 och 3 återigen ute på Stockholms gator för att sprida Motståndsrörelsens propaganda. Ett 50-tal plakat sattes upp på strategiskt valda platser i de centrala delarna av staden, samt i Haninge-området. Aktionen genomfördes utan några bekymmer, med undantag för en incident där en av grupperna stoppades av […] 0


Aktivitet i Stockholm

Under torsdagen och fredagen tillverkade personer ur kampgrupp 4 i Stockholm ett tiotal banderoller och ett fyrtiotal plakat som vi sedan satte upp på utvalda platser i Solna och Upplands Väsby. Nästa vecka planeras det att göras fler banderoller och plakat som kommer att pryda sthlms gator nästa helg. Kampen fortsätter! 0


Tidningsförsäljning Göteborg

Under torsdagseftermiddagen begav sig ett par aktivister i Motståndsrörelsen Göteborg ut för att sprida budskapet på Backaplan, Hisingen. Vid Coop forum såldes ett flertal exemplar av det senaste numret av Nationellt Motstånd till folket. 0


Plakattillverkning i Stockholm

Under onsdags- och torsdagskvällen samlades aktivister ur Kampgrupp 1 och 3 för tillverkning av plakat ämnade för framtida aktioner. Totalt tillverkades cirka 200 plakat under sex hektiska arbetstimmar. Utöver detta har dessa kampgrupper spridit Organisationens kompromisslösa budskap på olika sätt runtom i Haningeområdet. 0


Tidningsutdelning på Värmdö

Under tisdagskvällen samlades aktivister och stödmedlemmar till Organisationen för tidningsutdelning av Nationellt Motstånd nummer tio i området Hästhagen, Värmdö, söder om Stockholm. Aktiviteten pågick i drygt en timme och ledde till att 200 nya hushåll fick ta del av Motståndsrörelsens radikala budskap. Boende på Värmdö kan förvänta sig fler aktiviter från Organisationen i fortsättningen. 0


Banderolluppsättning Göteborg

Lördagen vid lunchtid hölls banderolluppsättning nära GP-huset på Hisingen. När aktionen avslutades hade många hundra bilister sett uppmaningen om att besöka Motståndsrörelsens Internetportal på www.patriot.nu. 0


Kamprapport från Syd

Under trettondagsafton samlades aktivister och sympatisörer till Organisationen för politisk aktivism. Drygt hundra exemplar av NM nummer elva delades ut i det relativt etniskt svenska villaområdet Johanneslust, något som bekant är ovanligt för det mångkulturella helvetet Malmö. Ett par buntar med klistermärken sattes också upp under den timmen som aktiviteten fortskred. 0


Kampaktiviteter i Göteborg

De senaste dagarna har i vanlig ordning varit aktiva sådana för Motståndsrörelsens aktivister i Göteborg. Sedan drygt en vecka tillbaka har aktivisterna hunnit med flertalet utdelningar och försäljningar av organisationens tidning, Nationellt Motstånd. Detta har skett i såväl centrala Göteborg som på Hisingen. Utöver detta har intern studiecirkelverksamhet samt den regelbundna kampsportsträningen bedrivits. Kampen fortsätter! 0


Tidningsutdelning i Nord

På torsdagseftermiddagen delades ett hundratal exemplar av det nyaste numret utav Nationellt Motstånd ut. Tidningsutdelningen bedrevs på Alnön samt Tunadal. Patrioterna fick bra respons ifrån förbipasserande i områderna. 0