Propagandaspridning i Kungälv

På lördagen begav sig organisationsaktivister till Kungälv, norr om Göteborg, för att sprida det nationalsocialistiska budskapet. Under en timmes försäljning av Nationellt motstånd bytte flera tidningar ägare och responsen var överlag god. En grupp aktivister satte även upp ett 30-tal plakat, vilka förberetts tidigare i veckan, på väl utvalda platser, bland annat längs den centrala […] 0


Aktiviteter i norra Stockholm

Under mellandagarna och veckan efter nyår har Stockholms norra kampgrupper spridit hemsideadressen www.patriot.nu genom väggmålningar på allmänna platser i norra Stockholm. Samtliga aktiviteter har fortlöpt med gott resultat. 0


Propagandaspridningar i Säffle

Under de senaste veckorna har Säffles kampgrupp fortsatt den höga aktivismen i staden. De täta aktiviteterna har främst bestått av flygbladsutdelningar men även några affischeringar har genomförts. Aktiviteterna har främst genomförts i centrum och området Norelund. Vid några av tillfällena har sympatisörer till Motståndsrörelsen deltagit och allt har gått lugnt tillväga. 0


Flygbladsutdelningar i Borlänge

Utdelning av flygblad är aktiviteten som aktivister och stödmedlemmar i Borlängeområdet främst har ägnat sin energi åt den senaste veckan. Omkring 500 flygblad har delats ut till hushåll i mindre samhällen i och utanför Borlänge kommun. Även plakatuppsättningar har genomförts. 0


Propagandaspridning i centrala Stockholm

Under lördagen befann sig aktivister ur Svenska motståndsrörelsens Stockholmsbaserade kampgrupper återigen ute på huvudstadens gator. Aktivisterna ställde sig först utanför entrén till gallerian på Hamngatan. Med Riksrunefana och sköldar formerade sig aktivisterna och en mängd flygblad spreds till förbipasserande svenskar. Efter drygt en och en halvtimme förflyttade sig aktivisterna till Drottninggatan, återigen med fana och […] 0


Propagandaspridning i Kalmar

Aktivismen fortgår i Småland. Sporadiska flygbladsutdelningar har skett de senaste veckorna och i lördags samlades en grupp aktivister i Kalmar för en större plakattillverkning. Övernattning skedde i tält strax utanför staden och under söndagsmorgonen täcktes en del av innerstaden med plakat och stolpaffischer. 0


Aktivitet i Katrineholm

På måndag morgon den 17/12 var en grupp aktivister och sympatisörer ute i Katrineholm för att dekorera stadens norra delar med Nationellt budskap. Det hela gick lugnt tillväga utan några som helst problem. Och kämparglöden är lika hög som vanligt hos Katrineholms nationella. Vi kommer att fortsätta med att sprida propaganda varje vecka i Katrineholm […] 0


Aktivister på Drottninggatan, Stockholm

Under lördagen befann sig aktivister från Stockholms norra kampgrupper på Drottninggatan i Stockholm. Väl synliga med fana och sköldar märkta med internetadressen www.patriot.nu kunde förbipassarande inte missa aktivisterna. Under en och en halv timme spreds flygblad flitigt till allmänheten. 0


Aktivitet i Kungsängen, Stockholm

Kampgrupperna i Stockholm har varit aktiva under veckan. Väggmålningar finns nu till allmän beskådan i Kungsängen och områden invid densamma. 0


Kampverksamhet i Dalarna

Då det rått ett i folkmun s.k. hundväder under den gångna veckan har aktiviteterna i Dalarna anpassats efter rådande omständigheter. Det arbete som bedrivits har därför främst bestått i spridandet av organisationens internetaddress medelst sprayning. Städerna Falun och Säter är de som under dessa aktioner informerats om Motståndsrörelsens närvaro i landskapet. Bortsett från vädret har […] 0