Fysträning i Stockholm

Söndagen den 27 januari anordnade en av Stockholms södra kampgrupper en träningsdag. Aktiviteten inleddes med löpträning i olika intervaller och fysövningar. Därefter delade aktivisterna upp sig i lag och dagens huvudsakliga träningsform, rugby, tog sin början. Efter många hårda dueller och närkamper avslutades träningen. Liknande verksamhet kommer fortsätta kontinuerligt under våren. 0


Flygbladsutdelning i Nyköping

Under lördagen, den 26 januari, var ett 30-tal aktivister på plats i Nyköping för att under denna dag dela ut Organisationens flygblad till Nyköpingsbor på stadens gator. Med två Riksrunefanor och fyra sköldar formerade sig aktivisterna först på torget i anslutning till gågatan i Nyköpings innerstad. Efter en halvtimmes utdelande längs med gågatan och på […] 0


Propagandaspridning i Stockholm

Under natten till den 25 januari var aktivister återigen ute för att sprida Organisationens budskap. En mängd plakat sattes upp och en stor mängd målningar med mall ägde rum. Aktionen förlades denna natt till Hägerstensområdet och arbetet tog flera timmar i anspråk. När natten övergick till morgon begav sig aktivisterna in till Stockholms innerstad, för […] 0


Plakatuppsättning, södra Stockholm

På kvällen, den 21 januari, påbörjade en handfull aktivister från södra Stockholm en riktad propagandaaktion. En mängd plakat från Organisationen sattes upp på strategiskt viktiga platser i södra Stockholm. Bland annat längs Essingeleden och vid viktiga av- och påfarter sattes dessa plakat upp. Senare under natten utfördes också ett större antal mallsprayningar på olika platser […] 0


Utåtriktad aktion i centrala Stockholm

Runt 35 aktivister och stödaktivister samlades, lördagen den 19 januari, för att gemensamt dela ut Svenska motståndsrörelsens propaganda i centrala Stockholm. Gruppen tog sig till fots först till Södermalm, men då både Slussen och Medborgarplatsen var nästintill folktomma denna regniga dag beslöt sig gruppen för att röra sig vidare. Nästa destination blev därför Östermalmstorg. Efter […] 0


Flygbladsutdelning, centrala Stockholm

Under morgonen, den 17 januari, stod aktivister från södra Stockholm återigen i den så kallade stressgången, för att dela ut Organisationens flygblad till morgonresenärerna. Aktionen var lyckad och en stor mängd flygblad spreds. 0


Propagandaspridning, södra Stockholm

Under natten till den 16 januari var aktivister från södra Stockholm ute och spred Organisationens budskap genom att med mallar spraya bland annat Organisationens Internetadress. Aktionen genomfördes på ett flertal platser i Hägersten- och Älvsjöområdet. 0


Kampverksamhet i Borlänge

Motståndsrörelsens anhängare i Dalarna har inlett det nya årets propagandaspridning genom plakatuppsättningar på väl utvalda platser utmed större vägar i och omkring städerna Falun och Borlänge. Sprayning av riksrunan och organisationens internetadress är dock den verksamhet som aktivisterna senast har ägnat sig åt i raden av de aktiviteter som ständigt återkommer i landskapet. De aktivister, […] 0


Propaganda, Stockholm söderort

Under natten befann sig aktivister från Stockholms kampgrupper återigen ute för att sprida det nationella budskapet, medelst affischer och spraymallar. I Södertäljeområdet sattes en mängd affischer upp och ett flertal sprayningar med mall genomfördes. I Hägersten och Älvsjö sattes uppemot tvåhundra affischer upp och strax under hundra stycken mallsprayningar genomfördes. Propagandaarbetet förlöpte utan några som […] 0


Flygbladsutdelning i centrala Eskilstuna

Lördagen, den 12 januari, genomförde aktivister från Svenska motståndsrörelsen en flygbladsutdelning i Eskilstuna. Runt tjugofem aktivister deltog i aktionen, en del tillresta. Vid 11-tiden anlände de första aktivisterna och dessa formerade sig med Riksrunefanor och sköldar på Fristadstorget. En del aktivister ställde sig längs gågatan, som löper genom staden. Trots att vädret var grått och […] 0