Kamp i Norrland

Under första helgen i mars samlades aktivister ur Nationell Ungdom i Sundsvall. Helgens huvudsyfte var att sprida organisationens budskap på Sundsvalls gator och torg. Förutom medlemmar ur NU-Sundsvall anlände flera deltagare från Stockholm och Dalarna samt Gävleborg. På dagordningen stod försäljning av Svenska motståndsrörelsens nya tidning, Nationellt Motstånd. På lördagen genomfördes tidningsförsäljning och flygbladsutdelning på […] 0


NU-Malmö genomförde fältövning

Under helgen genomförde en grupp patrioter från NU-Malmö en fältövning. Samling skedde under lördagsförmiddagen varpå färden ut mot skogen påbörjades. Övningen var uppdelad i två delar. Den första var en längre marsch, den andra och sista delen bestod i övernattning i bivack utan eld. Efter en längre marsch i skogen hade en lämplig lägerplats påträttats. […] 0


Propagandaoffensiver i Dalsland

Nationell Ungdom har inlett året med återkommande propagandakampanjer i Dalsland. Man har inriktat sig främst på orterna Brålanda, Mellerud, men även orterna runtomkring. NU-grupperna har vid ett flertal tillfällen under perioden Januari-03 – Mars-03 haft stora affischeringar i området. Samt spridit en stor mängd klistermärken. Polisen är orolig för Nationell Ungdoms framfart och uttalar sig […] 0


Tidningsförsäljning i NU-Stockholms regi

Onsdagen den 26 februari klockan 18.00 samlades ett antal medlemmar ur NU-Stockholm för gemensam tidningsförsäljning av Nationellt Motstånd vid Stockholms Central. De medverkande delades upp i mindre grupper för att kunna täcka ett så stort område som möjligt. Försäljningen av tidningen gick över förväntan och responsen från den svenska delen av befolkningen var övervägande positiv […] 0


Offensiv påbörjad i Helsingborg

Nu när den kalla vintern börjat avta, påbörjades propagandaoffensiverna i Skåne. I lördags samlades aktivister från NU-Helsingborg för att genomföra årets första affischering. Helsingborgs stadskärna täcktes med det kompromisslösa budskapet från Nationell Ungdoms affischer och klistermärken. Gruppen valde sedan att åka ut till de närliggande orterna, Påarp och Mörarp för att fortsätta kampanjen. Gruppledaren för […] 0


NU-Sundsvall agerade mot ”Storebror”

Idag, den 10/2-03, begav sig en delegation ur Nationell Ungdom i Sundsvall till en av stadens gymnasieskolor för att med Nationell Ungdoms budskap välkomna skoleleverna till denna nya skolvecka. Besöket på Hedbergska gymnasium var en motreaktion mot Säkerhetspolisens beslut att tillsammans med lärare kartlägga och förhöra skolans elever. Delvis kommer det arrangeras så kallade informationsmöten […] 0


Aktion i Borlänge

Natten mot måndag den 27:e januari sattes ett 100-tal NU-affischer och en mängd klistermärken upp i Borlänge. Affischeringen koncentrerades kring några av stadens gymnasieskolor samt en högstadieskola. Detta gjordes som en motreaktion mot måndagens ”Förintelsedag” som Borlänges gymnasieskolor arrangerade. Man kan ifrågasätta hur mycket denna dag hade med ”Förintelsen” som sådan att göra, då en […] 0


Fältvistelse med NU-Stockholm

Lördagen den första februari klockan 11.00 var startskottet för NU-Stockholms första fältvistelse för året. Dagen var indelad i tre moment med tre ansvariga för varje del. Samling skedde vid Stockholms Armémuseum där tanken var att vi skulle få en inblick i vår svenska vapen- och försvarshistoria från forntid till nutid. Väl framme vid Karl Xll-eran, […] 0


Snörugby och kampsport i Nord

Den 12: e januari samlades NU-Sundsvall för att spela snörugby och träna kampsport. Efter att lämplig spelplan ordnats – på en snötäckt äng- följde uppställning och uppdelning av lag. Spelet bestod av mycket skratt och rejäla tacklingar. Efter mer än en halvtimmes hård snörugbydrabbning var det dags för en kortare paus med efterföljande kampsportsträning. Kampsportsträningen […] 0


Kampsport och föredrag i Väst

Lördagen den 18 januari var det återigen dags för kampsportsseminarium och föredrag i Västsverige, något som har blivit ett återkommande tema runtom i landet. Under kampsporten fick deltagarna som kom från ett 10-tal orter i Väst, möjligheten att träna självförsvar med Nationell Ungdoms instruktörer som har mångårig träning bakom sig. Under detta seminarium gick instruktörerna […] 0