Irakkriget

iraqwar Dagens datum 20 mars: Den 20 mars 2003 invaderades Irak av USA och allierade. Vad låg bakom invasionen? 0


Albert Speer – Tredje rikets arkitekt

germania_main Dagens datum 19 mars: Den 19 mars 1905 föddes Albert Speer som är mest känd för sina bidrag till Tredje rikets imponerande arkitektur. Speer gjorde även stordåd under sin tid som rustningsminister. 0


Paul Rassinier – en man med rättspatos

debunking2 Dagens datum 18 mars: Historikern Paul Rassinier, som satt fången i Buchenwald, anses vara historierevisionismens fader. 0


Stephen Wise – en pionjär inom judisk makt-rörelsen

stephen-wise2 Dagens datum 17 mars: Denna dag föddes sionistledaren Stephen Wise. Wise var rådgivare till två presidenter, huvudorganisatör till den judiska krigsförklaringen mot Tyskland samt grundare av World Jewish Congress. 2


Gösta Mittag-Leffler – en av matematikens giganter

gösta_mittag_leffler Dagens datum 16 mars: Denna dag 1846 föddes matematikern Gösta Mittag-Leffler i Stockholm. Han skulle bli känd för sin forskning kring komplexa tal och som en matematikens organisatör och entreprenör. 1


Tjeckiskt samarbete med Tyskland under protektoratet 1939-1945

Dagens datum 15 mars. Denna dag 1939 bildades riksprotektoratet Böhmen-Mähren som en autonom del av det tredje riket. 0


Triumftåg i Wien

anschluss1 Dagens datum 14 mars: Efter Österrikes införlivning i Tyskland sker ett stort triumftåg i Wien inför jublande folkmassor. 1


Det finska vinterkriget avslutas

Raate_road Dagens datum 13 mars: Efter en 105 dagar lång heroisk kamp mot Sovjetunionen undertecknas ett fredsfördrag som den 13 mars 1940 avslutar det finska vinterkriget. 1


Dagens nyheter upprörs över att skadade svenska SS-veteraner får soldatpension

SVERIGE. Den judiska tidningen Dagens nyheter upprörs över att Tyskland betalar ut skadestånd till svenska SS-veteraner. 7


Den svenske nationalskalden

fram Dagens datum 12 mars: Axel Evert Taube föddes idag år 1890. Taube skulle bli en folkkär musiker och allkonstnär under det kommande seklet. 1