Tycho Brahe – en av den moderna astronomins giganter

tycho-brahe-löpDagens datum 14 december: Denna dag år 1546 föddes den dansk-svenske astronomen Tycho Brahe, den ”moderna observationskonstens fader” och en förgrundsperson för vår moderna världsbild. 0


INSÄNDARE: SD är patetiska


SIONISTDEMOKRATERNA. SD:s anpassning till etablissemanget är vämjelig, anser dagens gästskribent.
0


JAS 39 Gripen – uppstickaren som förargar de stora drakarna

Full vapenlast 3 Dagens datum 9 december: Denna dag 1988 flög SAAB 39 JAS Gripen för första gången. 1


Slaget vid Bornhöft

DAGENS DATUM. Slaget vid Bornhöft, på danska Bornhøved sjunde december 1813 var sista gången ett svenskt kavalleri gick till anfall med dragna blankvapen. 0


Martin Ekström – svensk soldat

ekströ-löp Dagens datum 6 december: Denna dag år 1887 föddes Martin Ekström. Ekström var frivillig i fem krig och innehade officersgrader i fyra arméer. Hemma i Sverige var han även ledare för det Nationalsocialistiska Blocket. 1


Rötter del 9 – Västerut


RASHISTORIA. 
Johan Persson presenterar här den sista artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.
1


Rötter del 8 – Österut


RASHISTORIA. 
Johan Persson presenterar här den åttonde artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.
1


Rötter del 7 – Söderut


RASHISTORIA. 
Johan Persson presenterar här den sjunde artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.
0


Rötter del 6 – Yamnaya


RASHISTORIA. 
Johan Persson presenterar här den sjätte artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, Europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.
9


”Ty Nordens sköldar klingade tillsamman”

tegnernore2 Dagens datum 4 november: Idag 1901 infördes det fornnordiska namnet Nore i den svenska almanackan. Detta efter Esaias Tegnérs hyllningsdikt åt Norge. 0