Victor Kullberg – kronometerkungen

Kullberg-löp Dagens datum 13 augusti: Victor Kullberg, den svenska ”kronometerkungen”, föddes denna dag 1824. 2


Vitus Bering – Nordens Columbus

verdens-top-001-460x209Dagens datum 12 augusti: Vitus Bering har blivit kallad Rysslands Columbus och Tsarens danska Columbus. Men det passar bättre att kalla honom för Nordens Columbus. Han är en symbol för vad nordiska länder gemensamt kan uträtta. 0


Slaget vid Thermopyle

Thermopylae2 Dagens datum 11 augusti: Detta datum år 480 före vår tidräkning stod slaget vid Thermopyle där dryga 5000 greker och spartaner kämpade tappert emot en armé av hundratusentals perser. 0


Harald Bergstedt – socialdemokraten som blev nationalsocialist

Bergstedt-1 Dagens datum 10 augusti: Denna dag år 1877 föddes den kände författaren och lyrikern Harald Bergstedt. Efter att ha varit de danska socialdemokraternas kulturansikte utåt kom Bergstedt i början av 1940-talet att ändra uppfattning om nationalsocialismen. 0


Slaget vid Adrianopel år 378

adrianopel_frams Dagens datum 9 augusti: Romarna höll på att formera sig när det gotiska kavalleriet anföll. Kraften från attacken var så våldsam att soldaterna pressades ihop så att knappt någon ens kunde dra sitt svärd eller höja sin sköld. 0


Michael Wittmann stupar

wittmann-löp-2 Dagens datum 8 augusti: Den legendariske stridsvagnsbefälhavaren och SS-kaptenen Michael Wittman färdas vidare till Valhall. 7


Emil Nolde: en av de nordiska expressionisterna

Nolde_frams Dagens datum 7 augusti: Denna dag 1867 föddes den tyske expressionisten Emil Nolde. Nolde anses vara en av 1900-talets stora konstnärer och var även nationalsocialist. Hans konst skulle dock ge upphov till en skarp strid i Tredje riket om modernistisk konst. 0


Fältmarskalk Carl Gustav Rehnskiöld

Rehnskiöld-löp Dagens datum 6 augusti: Den 6 augusti 1651 föddes Carl Gustav Rehnskiöld i Svenska Pommern. Rehnskiöld kom senare i livet att bli en av de främsta militära befälhavare som Sverige någonsin har haft. 1


World Union of National Socialists

Rockwell2 Dagens datum 5 augusti: Denna dag 1962 grundades den nationalsocialistiska paraplyorganisationen World Union of National Socialists (WUNS). 0


Adolf Hitler tilldelas järnkorset av första klass

Hitler-löp Dagens datum 4 augusti: Denna dag 1918 fick Adolf Hitler utmärkelsen Järnkorset av första klassen. 1