Hitler talar om Danzigs befrielse

hitler-danzig-löp Dagens datum 19 september: Denna dag 1939 talar Hitler om bakgrunden till befrielsen av Danzig och sedan invasionen av Polen, en aktion som påstås ha varit startskottet för andra världskriget. 0


Tyska ambassaden i Brasilien sprider propaganda om ”Förintelsen”

JUDISK MAKT. Tysklands utrikesdepartement lägger sig i den brasilianska inrikespolitiken och sprider propaganda om ”Förintelsen” för att motverka påstådd högerextremism. 5


Svastikan ingen problematisk symbol i Finland


NORDEN.
I länder styrda av judisk makt är den antika indiska svastika-symbolen förbjuden att bära och skylta med, i synnerhet om en åklagare anser att den kan uppfattas som politisk. I Finland finns inte problemet på samma sätt. Finland har sitt eget förhållande till svastikan.
6


”Livet i ett tyskt fångläger”

FOOTBALLTEAM2 Dagens datum 18 september: När tidningen The Guardian 1944 återgav en brittisk fånges upplevelser från ett tyskt fångläger var artikeln förvånansvärt sanningsenlig. 2


Tyska flottans första seger

hms_courageous Dagens datum 17 september: Denna dag 1939 vann den tyska flottan sin första seger mot Royal Navy. Ubåten U-29 sänkte då det brittiska hangarfartyget HMS Courageous.   0


Storamiral Karl Dönitz

Doenitz_frams1 Dagens datum 16 september: Denna dag 1891 föddes Karl Dönitz, storamiral och Tredje rikets siste ledare. 1


Nürnberglagarna

Nurnberg-löp Dagens datum 15 september: Vid de sjunde partidagarna i Nürnberg presenterade NSDAP en rad nya lagar. Lagarna som reglerade medborgarskap och ras röstades igenom av en enhällig riksdag. 0


HMS Gotland – Sveriges enda ”Hangarfartyg”

HMS-Gotland-2 Dagens datum 14 september: Den 14 september 1933 sjösattes HMS Gotland. Fartyget är det enda flygplansbärande örlogsfartyg som tjänstgjort i den svenska flottan. 0


Bok om ökänd förintelsebedragare nominerad till Man Booker-priset

KULTUR. Förintelsebedragaren Enric Marco avslöjades 2005. Nu finns en biografi om mannen och hans livslögn om förintelsen. 0


Amon Göth – propaganda kontra verklighet

fram Dagens Datum 13 september: Idag 1946 avrättade segermakterna Amon Göth vilken varit kommendant för koncentrationslägret i Plaszów. Han kom 1993 att porträtteras i filmen Schindler’s List. 0