Cambridge-akademiker: ”Rasism är naturligt”

Martin Sewell, lärare vid Cambridge-universitet, anklagas för att vara rasist, sexist och pro-Hitler. Sewell har på sin hemsida bland annat beskrivit ”rasism” som någonting helt naturligt och eugenik, rasförädling, som önskvärt.

sin hemsida har Martin Sewell publicerat ett flertal politiskt inkorrekta texter och tidningen Huffington Post har valt att återge delar av artiklarna. Det som ska utgöra rasism är bland annat följande:

”Så kallad rasism är en helt naturlig ingruppsbias som har stigmatiserats av det politiskt korrekta väst. Den mest troliga orsaken till den höga förekomsten av svarta som begår brott är de svartas lägre intelligens och högre grad av impulsivitet, vilket sannolikt har biologiskt ursprung.”

På Martin Sewells hemsida finns ett mer omfattande artikelmaterial där han under olika kategorier skapat översiktsartiklar, i vilka han hänvisar till och förklarar vetenskapliga studier. I inledningstexten till kategorin Ras konstaterar Martin Sewell att ”raser existerar, raser är olika och ras har betydelse”. Han menar också att den politiska korrektheten tagit över samhällsvetenskapen, ”såsom en cancer”, vilket gjort att forskningen blivit lidande.

Sewell anklagas för att vara ”pro-Hitler” på grund av att han förespråkar eugenik. Hitler var dock inte ensam om detta. Innan demokratins massvälde anno 1945, praktiserades former av eugenik på många ställen, även i Sverige där man steriliserade bland annat grovt psykiskt sjuka så att dessa inte skulle kunna reproducera sig. Sewell skriver om eugenik:

”Hitler gav eugenik ett dåligt rykte […] De moderna målen är faktiskt mycket önskvärda: eugenik kan hjälpa att undanröja genetiska sjukdomar, minska personlighetsstörningar och öka intelligensen via bioteknologi. Dags att tänka om.”

Sewell kallas även för ”sexist” när han förklarar skillnader mellan män och kvinnor och angriper feminismen.

”Feminism skadar inte bara män, utan även kvinnor. Faktiskt är kvinnor mindre glada idag än vad de var på 1970-talet”, säger Sewell och hänvisar till en studie från 2007.

”Att anta att jämlikhet är falskt medan man försöker påtvinga den, är totalitärt.”

Huffington Post väljer också att citera följande stycke: ”Män måste arbeta hårt, tävla och ta risker genom hela deras liv om de vill ha något liv alls, medan kvinnor endast behöver se ungdomliga ut och bete sig själviskt”.

Citatet kan naturligtvis framstå som ”sexistiskt”, eller kvinnofientligt, vilket kan bero på att Huffington Post har tagit det ur sitt sammanhang. Vad Martin Sewell argumenterar för på sin hemsida är att medan män måste konkurrera om kvinnan, är kvinnan vad Sewell kallar en ”genetisk kändis” som kan gallra ut de män hon inte vill ha, därav att hon är ”självisk”. Sewell fortsätter:

”Vidare så skiljer sig män och kvinnor inte i grad, men i natur, vilket tillåter oss att generalisera om män och generalisera om kvinnor. Vetenskap handlar om att generalisera.”

Efter att det framkommit att Martin Sewell publicerat politiskt inkorrekta texter på sin hemsida, har han angripits av Cambridges studentkår, som kräver hans avgång. Detta eftersom han är en ”oacceptabel individ” och att ”Cambridge är en mångfaldig, mångkulturell gemenskap som motverkar – och faktiskt vederlägger – allting som han står för”. Värt att notera är att Martin Sewells kritiker inte vederlägger det han står för. De bemöter inte hans argument en enda gång.

Förutom sitt arbete som lärare, arbetar Martin Sewell även som handledare för underkända elever vid olika skolor. Han har examen i ekonomi och matematik.

Relaterat:

Martin Sewell, Cambridge Don, Urged To Resign Over ‘Racist And Sexist’ Views

Martin Sewells hemsida

 

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om