Bög-epidemi nära förestående

Socialdemokraterna har nu slagit fast att de med juridiskt tvång vill förstöra familjelivet i högre utsträckning. Precis som i Sovjetunionen – där ett starkt familjeliv utgjorde ett hot mot statens uppfostran av medborgarna – ser de med avsky på den sista biopositiva institutionen i samhället. Förekomsten av etniskt svenska familjer kan nämligen uppfylla barnen med självkänsla, etnisk identifiering, men inte minst med så kallade heteronormativa förebilder och föreställningar.
Det var den socialdemokratiska kongressen som tog beslutet att göra det möjligt att påtvinga barn homosexuell uppfostran. Detta genom att homosexuella ska kunna adoptera barn från både Sverige och andra länder. All slags adoption men även insemination för lesbiska ingår i beslutet. Justitieminister Thomas Bodström kommer i enlighet med kongressens beslut, lägga fram en proposition i ärendet under våren 2002.
Socialdemokraterna förbiser olika faktum gällandes adoptioner av utländska barn – nämligen att många länder bedömer homosexuella par som olämpliga adoptionsföräldrar samt inte minst att barn har blivit en handelsvara där inte allt för sällan kidnappning och tvångsomhändeltagningar förekommer.
Ett socialdemokratiskt drömscenario vore kanske att se bögfamiljer med barn av främmande etniskt ursprung, berövade sina biologiska föräldrar och sin etniska identitet med avsaknad av manliga och kvinnliga förebilder. En starkare motpol mot det homogena, ”fördomsfulla” Sverige borde vara svårt att överträffa.
Det kan vara värt att notera att den socialdemokratiska kongressen fick igenom beslutet med endast en rösts övervikt. Det var 166 mot 165 röster, vilket trots allt tyder på att böglobbyn inte lyckats dominera etablissemanget fullständigt.
Ewelina Tokarschyk är ordförande för SSU i Göteborg. Hon är väldigt nöjd med den socialdemokratiska kongressens beslut.
– Det finns ingenting som säger att homosexuella skulle vara sämre föräldrar än heterosexuella bara de vuxna bryr sig om barnen och tar hand om dem på ett bra sätt.
Tokarschyk gör ett pinsamt misstag då hon menar att ingenting säger att homosexuella skulle vara sämre föräldrar än heterosexuella. När homoadoptioner kom att bli ett omtalat ämne inom politik och massmedia tillsattes en statlig utredningsgrupp. Gruppen bestod till stor del av olika barnexpertis. De kom fram till att det var olämpligt för barnen att ha homosexuella föräldrar. Resultatet ogillades och en ny grupp tillsattes med en mer politiskt korrekt sammansättning för att slutligen komma fram till det önskade resultatet – att det inte är någon betydelse om föräldrarna är homosexuella eller inte. Det är likaså av relevans vilka bedömningsparametrar som socialdemokraterna anser avgöra vem som är en lämplig förälder. En förälder som inte avser predika mångkulturalism och queerteoretiska idéer för sina barn bedöms troligtvis med starkt ogillande.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments