Bevakning av Motståndsrörelsens demonstration i Söderhamn

Idag genomför Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom en demonstration i Söderhamn. Patriot.nu kommer här bevaka händelsen genom våra utsända på plats.

[10:47] Nätverket mot rasism (läs. mot kvinnorfrid och för mångkultur) i Söderhamn har nu påbörjat sin manifestation. Uppskattningsvis har mellan 150-200 samlats för att delta. Utlovat antal var 2000 och frågan är vad de återstående 1800 deltagarna är. Positivt är det dock, att få personer stödjer en så ohelig sak som deras.
Aktivister från organisationen har under förmiddagen befunnit sig i staden och delat ut Nationellt Motstånds fältupplaga, vilken redogör för händelserna som föranlett organisationens demonstration.
Antalet militanta antifascister (läs. anarkister) uppgår hittills till noll. Det vill säga, inte en enda av dem som hetsat, på Internet och annorstädes, inför vår demonstration har hittills dykt upp.

[11:26] Efter noggrannare räkning av antalet motdemonstranter kan vi glädjande nog rapportera att siffran 100 deltagare är mer korrekt än vår tidigare rapporterade 150-200. Detta kan inte ses som något annat än ett totalt misslyckande från Söderhamns folkförrädares sida.

[11:30] Medan avhopparen och förrädaren Jonny ”Puma” Höglin förnedrar sig på scen kan vi nu rapportera att en mindre grupp med, vad som kan vara, individer tillhörande de regimtrogna antifascisterna aka. anarkisterna blivit synlig (även om de försöker göra sig osynliga genom att dra upp jackorna för ansiktet och så vidare). Även en ökad aktivitet hos polisen rapporteras.

[11:46] Polisen söker just nu igenom en av organisationens minibussar på order av åklagare. Vad som föranlett detta är ännu oklart.

[11:50] Kravallpolis har anlänt till platsen för folkförrädarnas demonstration och omhändertagit 6-7 anarkister efter att de började maskera sig.

[12:05] Minibussen är genomletad av polisen och släppt. Representanter för organisationen har just kommit från ett möte med polisen vilka försökte ändra den planerade marschvägen. Detta motsattes självklart av organisationen och den ursprungliga vägen, som organisationen beslutade om, är den som gäller.

[12:35] Patrioter börjar anlända till samlingsplatsen. Överlag verkar situationen lugn i Söderhamn. Avmarsch sker klockan 13:00.

[12:57] Polisen omber, med megafon, motdemonstrationen att upplösas och att samtliga skall lämna platsen.

[13:00] Fyra anarkister sitter för närvarande omhändertagna på polisstationen.

[13:11] Förberedelser för avmarsch har påbörjats och NU:s banderoll har vecklats ut till allmänhetens beskådan. Vid samlingsplatsen har söderhamnsbor börjat samlas för att titta på demonstrationen. Läget är lugnt och kamplusten god.
Avmarschen är litet försenad på grund av polisen, vilka säger sig vilja säkerställa ordningen och rensa platsen där talet skall hållas.

[13:40] Mötet har börjat. Förutom de samlade patrioterna har många söderhamnsbor slutit upp för att lyssna. Polisen håller sig på avstånd och de anarkister som finns på plats håller sig passiva.

[13:55] Anarkister på platsen försöker att störa mötet genom sporadiska blås med visselpipor. Anarkisterna står för sig själva i en klunga, åtskiljda från lokalbefolkningen som slutit upp i större klungor runt om polisens avspärrning. Ett par hundra söderhamnsbor uppskattas lyssna på talet.
Uppskattningsvis 30 anarkister har nu tröttnat på sina störningsförsök och lämnar platsen.

[14:12] Mötet är upplöst och patrioterna har återsamlats på den ursprungliga samlingsplatsen. En samling anarkister och ”kulturberikare” stod längs återvägen men de tordes inte göra något annat än att glo surt.
Vi återkommer med mer information om något nytt sker. En längre artikel med bilder kommer att publiceras senare.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments