Bakom den chauvinistiska masken

Sedan 1917 har det ryska folket representerats av icke-ryssar. Av någon anledning kallas den revolution som skedde i Ryssland för ”rysk”, trots att den marxistiska ideologin som låg bakom revolutionen inte hade något samband med Ryssland eller det ryska. Omarbetad av Uljanov-Lenin blev dess namn Leninism, och hade då lika lite med det ryska folket att göra som Lenin själv (det är ingen hemlighet för någon att Uljanovs fader kom från kalmuckerna och hans moder från judarna). Lenin efterträddes av Stalin, han var inte heller ryss, och så vidare.

Idag är situationen fortfarande densamma. De så kallade demokraterna är ingenstans ryssar. Till och med de som media försöker presentera som nationalister och det ryska folkets beskyddare – är inte heller de ryssar.
Egentligen hade dessa ”ledares” etniska bakgrund varit av ringa betydelse om inte deras handlingar sammankopplats med hela det ryska folket. I det perspektivet är ledaren för LDP (Liberaldemokratiska partiet), Vladimir Zhirinovski, ett bra exempel.
Ibland har han sagt att ”ryska soldater ska tvätta sina stövlar i den indiska oceanen”, andra gånger har han till exempel sagt att 20 miljoner tyskar borde ha förintats och allt tagits ifrån dem.
Media förknippar hans förvridna åsikter med nästan hela det ryska folkets synpunkter. På grund av detta är det nödvändigt att i denna situation påpeka, att Zhirinovski, hans handlingar och mentalitet, hans idéer och hans sätt att deklarera dem, har mycket lite gemensamt med det ryska folkets mentalitet, med det som kallas den ryska folksjälen.
I ljuset av detta är herr Zhirinovskis etniska bakgrund otvivelaktigt av betydelse för att kunna skilja hans skamliga uttalanden i många ämnen från det ryska folkets åsikter. Viktigast av allt, herr Zhirinovskis egen beskrivning av sin bakgrund måste beaktas: Hans moder är ukrainska och hans fader ”jurist”.
Tidningen ”Moskovski Komsomolets” från 5 april 1994 har publicerat en bit bevis kring hans föräldrars giftermål, där står det: Modern ryska, och fadern jude, Volf Isaakovich Edelstein.

Detta är inte så viktigt om en man anser sig själv vara ryss och beter sig som en ryss. Men vad anser Vladimir Zhirinovski själv att han är? Den frågan får sitt svar genom Zhirinovski själv. Det måste noteras att Zhirinovski såg offentlighetens ljus först 1988 och då i judiska kulturkretsar, då han inte bara gick med i den nyligen skapade judiska kulturorganisationen ”Shalom”, utan även aktivt deltog i dess verksamhet genom att leda flera av deras ”departement”.
(Capital Stolitsa nr 18 1994 och ”Vem är Vem” (Kto est Kto) nr 14 1993)

En tid senare grundade och etablerade Zhirinovski med Michail Gorbatchovs hjälp, snabbt sitt eget parti – SULDP (Sovjetunionens liberaldemokratiska parti).
Känt är att Justitieministeriet skyndade på registreringen av Zhirinovskis parti, och att listorna man använde sig av för att registrera partiet var underskrivna av Meskhetiniska turkar. Det blev en skandal i och med detta, som sedan dess har ”glömts bort”.
På den tiden behövde Gorbatchov Zhirinovski med ett registrerat parti när han skulle ställa upp i det ryska presidentvalet för att denne (Zhirinovski) skulle stjäla en del röster från Boris Jeltsin.
Trots detta blev Jeltsin president över den Ryska sovjetrepubliken och senare över den Ryska federationen. Zhirinovskis parti fortsatte dock sin politiska existens som LDP.

Olyckligtvis tror många ryssar (och inte endast ryssar) att Zhirinovski grundade sitt parti för att värna det ryska folket och dess intressen. Så är det inte alls.

För att undvika att verka tjatiga skall vi citera Zhirinovski själv, så att det står klart vart han står i dessa frågor.
”…Ja, min fader är jude. Judarna i Ryssland har en särskild position, de utgjorde 90 procent av Lenins parti. Det är därför många idag tror att även den demokratiska revolutionen för det mesta leds av judar. Ryssarna saknar det nödvändiga modet för att delta i denna process. 90 procent av mitt parti är också judar.”
(Den israeliska tidningen ”Maariv” 11 januari 1994; ”Izvestija” 13 januari 1994)

LDPs tidning ”Zhirinovskis sanning” nr 123 1994, Novosibirsk-upplagan, återger deras ledares ord: ”Ett intressant särdrag angående LDP-medlemmarnas etniska tillhörighet måste noteras. Ledarskapet på hög nivå och mellannivå är ganska ”internationalistiskt” samtidigt som de lägre medlemmarna nästan enbart består av ryssar.”

Med ”ryssar” menar Vladimir Zhirinovski alla de som talar och tänker på ryska. (”Sista framstöten mot söder”, hans bok.) Det vill säga, han implicerar att en neger som lär sig tala ryska automatiskt skall betraktas som en ryss.
På grund av allt detta råder vi alla dem som hyser illusioner kring Zhirinovskis förehavanden att ta en noggrannare titt på sin ”ledare”, hans ord och handlingar.

”Rysk ordning” är organ för det allryska patriotiska partiet ”Rysk Nationell Enighet”.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om