Avlidnas arv bekostar svenskfientliga projekt

Regeringen meddelade den 2 maj att de beviljat Helsingborgs Ungdomsråd stöd ur Allmänna arvsfonden med 800 000 kronor för utveckling av verksamheten för EXIT Skåne 2002. Verksamhetens syfte är att motarbeta ungdomar som påträffas hysa politiskt inkorrekta åsikter. Detta sker genom att bland annat skrämma upp respektive ungdomars familjer i samverkan med polis, skola och sociala myndigheter. Detta är dock bara ett av flera exempel på svenskfientliga projekt som finansieras av pengar från avlidna svenskars tillgångar som inte hittat vägen till några arvingar. Ett antal andra ”antirasistiska” organisationer har fått ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden. Exempelvis erhöll stiftelsen Expo den 10 maj 2001 ett bidrag på 1,1 miljoner kronor med projekttiteln Projektet Demokrati mot rasism 2001 – 2002.
År 1928 beslöt regeringen att avskaffa arvsrätten för kusiner och avlägsnare släktingar. Om en avliden person saknar make eller närmare släktingar och inte har skrivit ett testamente ska egendomen tillfalla Allmänna arvsfonden och därigenom kan dessa tillgångar användas i politiska syften.

Sverigefiender!
Stieg Larsson och Mikael Ekman från eXpo. Genom att hämta bidrag från Allmänna arvsfonden har de lyckats finansiera väsentliga delar av sin verksamhet.
(Foto: Folktribunen)

30 miljoner kronor för att motarbeta svenska ungdomar
Redan under våren 2000 beslutade regeringen att under år 2001 till 2003 fördela 30 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden. Pengarna ska finansiera lokala ungdomsföreningar som bedriver verksamhet för att motverka nationalism och kritik mot massinvandring bland svenska ungdomar. Ungdomsföreningar som vill erhålla bidrag förväntas även bedriva verksamhet för att intensifiera den homosexuella indoktrineringen och förespråka diskriminering av svenskar.
Utöver de omnämnda 30 miljonerna som ska gå till ungdomsprojekt, har regeringen avsatt ytterligare 30 miljoner som ska disponeras mellan år 2000 till 2003 till”insatser mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering”. Detta innebär att mellan år 2000 till 2003 ska det fördelas sammanlagt 60 miljoner kronor till svenskfientliga projekt.

Björn Fries dyker upp
Arbetsgruppen Arm i arm – 4:e initiativet är en satsning som via Allmänna arvsfonden i dagsläget ger stöd till ett 30-tal projekt.
Arbetsgruppen prioriterar projekt som initierats och genomförs av ungdomar och som innebär utveckling av nya metoder mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Inför kommande ansökningstillfälle ser vi gärna ansökningar från etniska organisationer liksom antihomofobiska projekt, säger Björn Fries, ordförande i arbetsgruppen.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments