Avatarens prästinna

Idag, måndagen den tjugoandra oktober, är det tjugofem år sedan filosofen och esoterikern Savitri Devi (1905-1982) lämnade jordelivet. Med hennes bortgång försvann en person vars insatser varit avgörande för de efterkrigstida generationernas förståelse utav den nationalsocialistiska världsåskådningen.

Som den främste återgivaren av nationalsocialismen efter ödesåret 1945, vill jag hävda Savitri Devis roll som något utav en prästinna. Med detta menar jag att hon – med sin djupa förståelse för vår tidscykels sista Avatar, Adolf Hitler – utgör en andlig förbindelselänk mellan dagens nationalsocialister och åskådningens upphovsman. Oavsett vad man kan tycka om vissa av Savitri Devis högst originella uttryck, anser jag det stå klart att denna kvinnas insatser för den ariska rasen har spelat och kommer att spela en avgörande betydelse i den alltjämt pågående striden mot Sion.

Under decennier var det tämligen svårt att stifta bekantskap med Savitris tänkande då hennes alster av naturliga skäl inte publicerades och gjordes tillgängliga av de etablerade förlagen. Detta är dock inte längre något problem, då hennes böcker tack vare den moderna teknikens ”välsignelser” finns lättåtkomliga via olika hemsidebutiker. Den intresserade kan även direkt komma i kontakt med hennes tankevärld via den mycket omfattande webbresursen Savitri Devi Archive. Där finns bland annat en heltäckande biografi över hennes liv, varför jag funnit det umbärligt att nedteckna någon dylik här.

Att ihågkomma Savitri Devi
Enligt min mening är det av stor vikt att dagens nationalsocialister ihågkommer denna Avatarens prästinna. Detta dels genom att ta efter hennes personliga dedikerade tillägnan för Saken, men även genom att vi lär oss av hennes adepter – exempelvis William Pierce och Colin Jordan – i deras medvetna val utav en alltigenom organiserad och radikal kamp för den ariska rasens överlevnad. Ty i denna för rasen sena timma finns det inte tid över till att utnämna sig själv till ”oberoende” av gångna tiders välbeprövade strategier, och med det förneka det naturliga behovet av Hierarki och Ledarskap.

När man fördjupar sig i Savitris tänkande är det således viktigt att komma ihåg det faktum att ledande ”nationella” personligheter som William Pierce – vars exceptionella gärning var utpräglat nationalsocialistisk och ingenting annat – var djupt inspirerade av denna prästinnas idéer. Detta bekräftas framförallt när man ägnar Robert S. Griffins goda biografi (The fame of a dead man`s deeds) över Pierce en närmare blick.

Savitris livsverk ska således inte enbart räknas till de ideologiska och filosofiska områdena, utan även till ett klart politiskt-strategiskt skådande och handlande, genom uppmaning till en av hierarki och offervilja genomsyrad kamporganisation. Ty att gå in i en sådan, är när allt kommer omkring, inte enbart det bästa sättet på vilket man som enskild kan ihågkomma Savitri Devi, utan det är även själva grundförutsättningen för om någon kan utge sig för att vara nationalsocialist, vill jag hävda.

Hur, eller rättare sagt om, man väljer att åminna Savitri Devis dödsdag den tjugoandra oktober är självfallet upp till var och en. För egen del blir det tyvärr inte i ”stillhet och kontemplation” över denna kvinnas storartade gärning, vilket egentligen borde vara att föredra. Dock ska jag någon gång under arbetsskiftet försöka att erinra mig den djupare mening, vars kraft dväljs bakom följande ord, vilka Savitri Devi nedtecknade i ett av sina brev till Miguel Serrano:

”The real reason—to me—why we did not (could not) win the war (and that is the point I put forward in my book The Lightning and the Sun) is that our Führer was not the last great Incarnation of the present Time cycle, but at the most the one before the last. He was “both Sun and Lightning” all right (all fighters against the current of decay are; have to be) but He had in Him “too much Sun, not enough Lightning,” because only the last one (the one the Hindu Scriptures call the “Kalki” avatar) will be equally Sun and Lightning, and will win, and open a new Time cycle, beginning, as all Time cycles do, with a “golden Age” on the ruins of this wretched one.”

Savitri Devi – närvarande!

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments