Tyskland – ett ockuperat rike

RESEREPORTAGE. Lördagen den 17 november närvarade en delegation från Nordiska motståndsrörelsen på den årliga minnesmarschen i Wunsiedel som anordnas av Der Dritte Weg. 7


Avskaffa den liberala demokratin!

KRÖNIKA. Sebastian Elofsson skriver om hur den liberala demokratin kommer att leda till folkets undergång. 3


Den nordiska hjälten


KAMP. Sebastian Elofsson skriver här om den nordiska hjälten och hur denne nu måste träda fram.
3


Den långa marschen mot seger

MÅNADSRAPPORT. Nordfronts kampredaktör Sebastian Elofsson skriver här om månaden som gått. Elofsson kommenterar också situationen i Norge och konstaterar att den enda vägen framåt mot seger är genom fortsatt kamp. 0


Segermarschen fortsätter!

KOMMENTAR. Nordfronts kampredaktör Sebastian Elofsson ger här en kortare sammanfattning av demonstrationen i Falun. 0


Kampen går vidare!

MÅNADSRAPPORT. Nordfronts kampredaktör Sebastian Elofsson summerar här vad som har hänt under kampmånaden mars. 0


Allt för Norden!

MÅNADSRAPPORT. Nordfronts kampredaktör Sebastian Elofsson summerar här månaden som gått och konstaterar att kampmaskinen arbetar i oförminskad takt. 0


Näste 7 reser sig!

NÄSTE 7. Nordfronts kampredaktör Sebastian Elofsson har intervjuat chefen för Näste 7, Magnus Wardmo, och skriver här om återupplivandet av nästet. Elofsson manar alla smålänningar och ölänningar vars hjärtan brinner för Nordens folk att ansluta sig till Motståndsrörelsen och aktivt engagera sig i Näste 7. 0


En kamporganisation på offensiven

MÅNADSRAPPORT. Under januari månad har Motståndsrörelsen flyttat fram sina positioner på alla fronter men inte enbart på gatan och i parlamenten utan även på vägen mot organisationens fulla potential. 0


Frihet åt Nordens arbetare!

demonstrationståg-2 KOMMENTAR. Nordfronts kampredaktör Sebastian Elofsson bemöter här lögnpressens hets om demonstrationsförbud i Falun och uppmanar alla nordiska arbetare att marschera i Motståndsrörelsens led den första maj för frihet och bröd. 0