Terroristernas terrorist


KRÖNIKA. Paulina Forslund delar här med sig av sina tankar och känslor om gårdagens händelser i Nya Zeeland.
4


Skärmtid


KRÖNIKA. Paulina Forslund skriver om tiden vi spenderar framför skärmar och uppmanar folk att skära ner på den tiden.
5


Vikten av moderskapet


KRÖNIKA. Paulina Forslund skriver här om mödraskap både ur ett personligt och samhälleligt perspektiv med anledning av mors dag.
5


Att vårda sina relationer


KRÖNIKA. Paulina Forslund skriver här om vikten av att vara där för sin familj och hur man genom att vårda sina relationer stärker folkgemenskapen.
2


Synen på de äldre


KRÖNIKA. Paulina Forslund skriver om hur de äldre vanvårdas och nedprioriteras i dagens mångkulturella samhälle på ett sätt som inte hade accepterats i ett nationalsocialistiskt samhälle.
4


Sveket mot de unga


KRÖNIKA. Paulina Forslund reflekterar här över hur politiken idag präglas av kortsiktighet och bristande hänsyn till kommande generationer.
8


2017 – några tankar kring #MeToo, gruppvåldtäkter och samtyckeslagen


KRÖNIKA. Paulina Forslund blickar här bakåt på det gångna året och resonerar kring #MeToo, gruppvåldtäkter och samtyckeslagen.
16


Naturliga barn


KRÖNIKA. Paulina Forslund problematiserar i denna krönika hur barn sexualiseras och uppmuntras att bete sig onormalt av de som bekämpar alla sunda och naturliga normer.
15


Till folkgemenskapens försvar


KRÖNIKA. Paulina Forslund skriver här om hur svenskarna har blivit blivit rotlösa i dagens onaturliga samhälle och hur vi nationalsocialister måste vända utvecklingen.
0


Dags att ta ansvar, Löfven!

lofven-kronan SAMHÄLLE. Paulina Forslund jämför två massakrer som ägt rum under Stefan Löfvens regeringstid. Löfven borde ta ansvar istället för att skylla ifrån sig på andra, menar skribenten. 0