Översvämningar i Tyskland – Der Dritte Weg hjälper utsatta tyskar

TYSKLAND. Översvämningar i Nordrhein-Westfalen och Rheinland-Pfalz har hittills krävt minst 133 människors liv. ”Vi ska samla så många handlingskraftiga som möjligt”. 5


Förnedringsvåldet


KRÖNIKA. Paulina Forslund kommenterar här den uppblossade debatten om förnedringsvåldet där svenska ungdomar rånas och misshandlas av svenskfientliga främlingar.
3


Tolerans


KOMMENTAR. Paulina Forslund skriver om hur toleransen försvagar svenskarna och banar väg för förtrycket av vårt folk.
10


Terroristernas terrorist


KRÖNIKA. Paulina Forslund delar här med sig av sina tankar och känslor om gårdagens händelser i Nya Zeeland.
4


Skärmtid


KRÖNIKA. Paulina Forslund skriver om tiden vi spenderar framför skärmar och uppmanar folk att skära ner på den tiden.
5


Vikten av moderskapet


KRÖNIKA. Paulina Forslund skriver här om mödraskap både ur ett personligt och samhälleligt perspektiv med anledning av mors dag.
5


Att vårda sina relationer


KRÖNIKA. Paulina Forslund skriver här om vikten av att vara där för sin familj och hur man genom att vårda sina relationer stärker folkgemenskapen.
2


Synen på de äldre


KRÖNIKA. Paulina Forslund skriver om hur de äldre vanvårdas och nedprioriteras i dagens mångkulturella samhälle på ett sätt som inte hade accepterats i ett nationalsocialistiskt samhälle.
4


Sveket mot de unga


KRÖNIKA. Paulina Forslund reflekterar här över hur politiken idag präglas av kortsiktighet och bristande hänsyn till kommande generationer.
8


2017 – några tankar kring #MeToo, gruppvåldtäkter och samtyckeslagen


KRÖNIKA. Paulina Forslund blickar här bakåt på det gångna året och resonerar kring #MeToo, gruppvåldtäkter och samtyckeslagen.
16