Politisk polarisering

onewaySAMHÄLLE. I årtionden har två till synes antagonistiska parter bekämpat varandra. En tredje aktör har dock kunnat visa att det politiska spelet varit ett spel och inget annat. 0


En människas död är en tragedi…

dwgnu1 SAMHÄLLE. Mikael Karlsson skriver om etablissemangets knep för att utnyttja tragedier genom känslomässig påverkan. 0


Social signalering i samtidens mediaklimat

social_media_strategy SAMHÄLLE. Mikael Karlsson skriver om social signalering och hur man i dagens samhälle signalerar status genom att vara ”god människa”. Medvetenhet och alternativ kan dock förta effekten av substanslös signalering. 0


Social tillit

samarbete
SAMHÄLLE. Mikael Karlsson skriver här om social tillit och menar att detta begrepp som har stor betydelse för hur ett samhälle ser ut också hör ihop med ras.
0


Språkets makt

Appliedlinguistics_wordle4
PÅVERKAN. Mikael Karlsson resonerar här kring språkets makt att forma våra tankar.
0


Tidspreferens som samhällsbyggande egenskap

Låg tidspreferens är att odla sina grödor på våren för att skörda på hösten, i stället för att äta upp utsädet på en gång.
ANTROPOLOGI. Mikael Karlsson skriver här om begreppet tidspreferens samt hur det påverkar samhällen och hur det är en sak som skiljer sig mellan olika raser.
0


Den kvasireligiösa föreställningen om slumpen

free-kids
INSÄNDARE. Mikael Karlsson krossar här den politiskt korrekta floskeln att det är slumpen som gör att en person föds till svensk.
0


Who We Are

Pierce_whoweare_frams RECENSION. Mikael Karlsson recenserar boken Who We Are av William L. Pierce. 0